Hoe zit het nou met het stapelen van commissariaten?

De regelmatige lezers van deze blog zullen op de hoogte zijn van mijn verontwaardiging over de schandige financiële afkoopregeling die -inmiddels:voormalig- directeur John de Roover van corporatie Goed Wonen Twello bedisselde met zijn raad van commissarissen. Vervolgens nam ik voorzitter van de raad van commissarissen Peter Schrijver op de korrel. En vandaag vroeg ik de commissie Aedescode opheldering over de toepassing van de integriteitsregels voor leden van raden van commissarissen.


voormalig kampioen bijbanen Loek Hermans inspireerde oud-SP-kamerlid Ewout Irrgang tot een initiatiefvoorstel om het aantal commissariaten te beperken

Dat de gang van zaken rond de vergoedingen voor De Roover moreel verwerpelijk zijn lijdt wat mij betreft geen twijfel. Maar mag Schrijver naast zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur van een waterschap ook nog voorzitter zijn van de raden van commissarissen van twee woningcorporaties (naast wat andere nevenfuncties)? Volgens mij niet, volgens IJsseldal wonen wèl.

Reden om een aantal vragen voor te leggen aan de commissie Aedescode: VH 20140120 BRF Commissie Aedescode

Afhankelijk van de antwoorden zal ik in de Kamer zo nodig met voorstellen komen om de regels voor de stapeling van commissariaten in de corporatiesector te beperken.

UPDATE 26 juli 2014 – Uitspraak commissie Aedescode

De commissie AedesCode spaart in zijn uitspraak over de gecombineerde functies van de voorzitter Raad van Commissarissen Ijsseldal Wonen kool en geit. De commissie doet geen uitspraak of de combinatie van functie voldoet aan de commissariatenbepaling van het Burgerlijk Wetboek. Formeel hoeft dat ook niet, maar het betekent dat de enige manier om nu vast te stellen of een combinatie door de beugel kan de gang naar de rechter is. Dat is een hoge drempel. De toets zou volgens mij prima passen in het takenpakket van de commissie Aedescode: toevoegen dus.

Het lidmaatschap van het DB van een waterschap is volgens de commissie te combineren met het voorzitterschap van de RvC van een woningcorporatie. “Wel wijst de commissie erop dat, ook indien er sprake is van een wettelijk toegestane combinatie van functies, er sprake moet zijn van een -aan de hand van de beschikbare tijd- geloofwaardige uitoefening van het commissariaat.” Eerder in de brief wordt gesteld dat de toetsing op dit criterium plaats vindt door de raad van commissarissen zelf. Tsja.

Naar mijn mening is er dringend behoefte aan een commissie die integraal toetst op alle integriteitsaspecten van commissarissen en bestuurders bij woningcorporaties. Met de huidige taakopvatting van de commissie Aedescode is daar geen sprake van. Klaarblijkelijk is er enige aanscherping van de wet nodig om zo’n integrale toets mogelijk te maken. Omdat ik inmiddels geen lid meer ben van de Tweede Kamer ligt hier een mooie klus voor mijn opvolger bij de behandeling van de herziening Woningwet die in september a.s. start.

Lees hier de uitspraak van de commissie Aedescode: VH 20140611 BRF uitspraak aedes codecommissie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: