10 miljard kuub L-gas besparen: zo moeilijk is het niet

De SP pleit al lange tijd voor het verlagen van de gaswinning uit het Slochterenveld. Is dat stemmingmakerij of een reële optie?

Volgens mij is dat volstrekt reëel, mits de partijen die de afgelopen jaren de touwtjes in handen gehad hebben -VVD, PvdA, CDA en in mindere mate D66 en PVV- bereid zijn om af te stappen van hun fundamentalistische dereguleringsbeleid, waardoor het energiebesparingsbeleid altijd een zeer vrijblijvend karakter gehad heeft. Convenanten of “Green deals” zijn leuk om de kopgroep te helpen, maar hebben geen enkel effect op de inspanningen van de middenmoot en achterhoede.

In oktober 2007 -ruim zes jaar geleden!- deed ik namens de SP 14 praktische schone en zuinige voorstellen . Enkele voorbeelden:
Door een aanpassing van het Bouwbesluit zou het ontwerp van nieuwe gebouwen en woningen beter voorbereid kunnen worden op het optimaal gebruik maken van actieve en passieve zonne-energie. Als een gebouw optimaal op de zon georiënteerd is en geen last heeft van beschaduwing kan het rendement van thermische en fotovoltaische zonnepanelen 15-20% verbeteren, zonder dat de investering een cent hoger wordt. Het enige dat je moet doen is het stedenbouwkundige plan optimaliseren uit het oogpunt van zonne-energie.

Ook stelden wij voor om in het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen te stellen aan zonwering en warmteaccumulatie. Goed geïsoleerde gebouwen lopen het risico dat ze ’s zomers oververhit raken. Dat kan je oplossen door een airco aan te schaffen -de huidige “oplossing”- of door bij het ontwerp met simpele bouwkundige en installatietechnische maatregelen (geïntegreerde zonwering, warmteopslag in de kern, nachtventilatie) oververhitting te voorkomen. Kost iets meer qua investering, maar is véél goedkoper in het gebruik, veel comfortabeler voor de gebruikers en uiteraard ook zeer gunstig voor het energieverbruik.

Energiebesparing bij eigen woningbezitters kan door een collectieve aanpak veel goedkoper gemaakt worden. De meeste koopwoningen zijn gebouwd tussen 1960-1990 in complexen van 50-500 woningen. Het collectief aanpakken van de woningschil (dak, gevel, vloer) in combinatie met groot onderhoud is 20-30% goedkoper dan ieder voor zich. Dat gebeurt nu niet omdat -anders dan bij corporatiewoningen- het bezit versnipperd is. De SP heeft een aantal voorstellen gedaan om de collectieve aanpak aantrekkelijker te maken.

Een ander SP-voorstel was het differentiëren van het eigenwoningforfait of de onroerende zaak belasting op basis van het energielabel, vergelijkbaar met de zeer succesvolle differentiatie van de autobelastingen. Kost geen cent belastinggeld, maakt het wel aantrekkelijker om te investeren in energiebesparing. Ieder jaar schuift de belastingtabel op met de ontwikkeling van de gemiddelde isolatiewaarde.

Door het verplicht stellen van lage temperatuurverwarming bij nieuwbouw en renovatie wordt de (toekomstige) toepassing van industriële restwarmte en zonnewarmte voor gebouwverwarming zonder bijverwarming mogelijk. Over de levensduur van een gebouw uiterst rendabel, maar projectontwikkelaars kiezen er niet voor, want die optimaliseren op stichtingskosten.

En dan nog een recente: verlaag -onder voorwaarden- de minimale tapwatertemperatuur voor warmwater van 60 graden naar 50 of 40 graden. De 60 graden eis komt voort uit de noodzaak om legionella in drinkwater te bestrijden, maar er zijn tegenwoordig ook andere preventieve technieken beschikbaar. Potentiële winst 2 miljard kuub L-gas.

10 miljard kuub gas besparen: het is echt niet zo ingewikkeld, en zeer betaalbaar. Als je maar de juiste visie hebt. Daarbij is de koers van de SP om in te zetten op maatregelen waarbij milieu/energiebesparing en woonlastenbesparing hand in hand gaan. Nul-op-de-meter-projecten mogen leuk zijn voor de media, de meters moeten voorlopig gemaakt worden met relatief simpele bestaande technieken die gemakkelijk massaal uit te rollen zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: