Graaiers zetten eindsprint in

Nu de wettelijke teugels rond de inkomens in de semi-publieke sector (te) langzamerhand worden aangetrokken hebben een aantal directeuren-bestuurders en hun raden van commissarissen een eindsprint ingezet om nog binnen te lopen voor de wetgever al te hinderlijk wordt. Met dank aan ROAB, Financieele Dagblad en Stentor voor hun vandaag gepubliceerde vervolgonderzoek naar de beloning van corporatiebestuurders in 2012 [“Salaris voor top corporaties stijgt tot €177.000”, FD, 4 december 2013].


de huurders van Goed Wonen Twello (inmiddels: IJsseldalWonen) betaalden €75 p.p. voor de “afkoop” van de salarisverlaging van hun directeur.

Neem nou directeur John de Roover van Goed Wonen (2463 woningen) in Twello (per 1-1-2013 opgegaan in: IJsseldalWonen). Hij zag aankomen dat zijn salaris (2012: €167.723) door de nieuwe beloningscode met 15% verlaagd gaat worden. Dat zag John niet zitten dus maakte hij een deal met zijn raad van commissarissen om de verlaging af te kopen voor €190.000. Daarmee werd de contante waarde van de salarisverlaging tot aan zijn theoretische pensioendatum voor 100% gecompenseerd. Het is een illustratie dat sommige directeur-bestuurders het zakkenvullen met een wetenschappelijke precisie beoefenen. Bij het algemeen overleg woningcorporaties van vanmiddag zal ik minister Blok vragen of hij bereid is om met eenzelfde wetenschappelijke precisie deze zakkenvullers aan te pakken, door het terugvorderen van dit soort douceurtjes. En uiteraard door het de laan uitsturen van raden van commissarissen die aan dit soort praktijken meewerken. Bah.

Een vergelijkbaar geval is oud-directeur Fons Catau van De Woonplaats. Die maakte geen gebruik van de mogelijkheid om op zijn 57e met vervroegd pensioen te gaan (wie heeft ooit dit soort hemelse arbeidsvoorwaarden goedgekeurd?) en eiste en kreeg vervolgens een afkoopsom van €600.000 toen de Woonplaats hem in 2011 vroeg om plaats te maken. Dat is ongeveer 20 keer het gemiddelde jaarinkomen van zijn huurders.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een mooi beginsel om wettelijk in beton te gieten.

UPDATE 4-12 18:45u

Volgens minister Blok is er bij gevallen vóór 2013 geen juridische basis om overeengekomen buitensporige vergoedingen voor corporatiebestuurders terug te vorderen. Ik heb hem gevraagd om daarover een onderbouwing te leveren. Ook is er volgens Blok geen juridische basis om raden van commissarissen aan te pakken die dit soort perverse regelingen goedgekeurd hebben. Volgens mij is die juridische basis er wel: een toegelaten instelling hoort op grond van de Woningwet te handelen in het belang van de volkshuisvesting. Als dat niet gebeurt heeft de minister de bevoegdheid in te grijpen. Dat is hier het geval. Op dit laatste punt zal ik bij het aangevraagde motie-debat (VAO) met een motie komen.

UPDATE 23-12, 11:30

Na het algemeen overleg heeft minister Blok op 11 december een nadere brief aan de Kamer geschreven. Op die dag is door de Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen (de rechtsopvolger van Goed Wonen Twello) bij de minister gemeld dat er in 2013 een tweede “eenmalige compensatie” (PJ: tweede eenmalige?) is verstrekt aan De Roover, deze keer van €160.000, alsmede een vertrekpremie van €95.000. De gang van zaken is dus nóg veel schandaliger dan ik dacht.

Blok kondigt in de brief aan dat hij op grond van de WNT gaat onderzoeken of hij hier tegen iets kan ondernemen. Hij vindt het optreden van de RvC “uiterst teleurstellend”. Ik vind het optreden van Blok uiterst teleurstellend. Heb daarom op 12-12 een motie ingediend die de minister vraagt om raden van commissarissen die zich schuldig maken aan dit soort door en door fout gedrag de laan uit te sturen. De motie werd gesteund door SP, PvdA en PVV (69 leden), maar door o/m tegenstemmen van D66, GroenLinks en Christenunie werd hij desondanks verworpen. Ik zou mijn achterban niet kunnen uitleggen dat mijn fractie de motie niet gesteund heeft.

Volgens de internetsite van IJsseldal Wonen bestaat de Raad van Toezicht van IJsseldal Wonen per mei 2013 uit de volgende personen:
Dhr. P. (Peter) Schrijver (interim voorzitter)
Mevr. J. (Joke) Roeterdink
Dhr. Th. (Tom) van der Meulen
Dhr. P. (Patrick) Hijlkema.
Ik ben geinteresseerd om meer te horen over de achtergrond van deze personen, die wat mij betreft zo snel mogelijk zouden moeten opstappen en nooit meer benoemd zouden mogen worden in een raad van commissarissen van een corporatie of andere nonprofit instelling.

UPDATE 22 MAART 2022

Bij het actualiseren van mijn weblog kwam ik nog deze reactie van Fons Catau tegen in de Gelderlander van 26 juni 2013: Fons Catau: “6 ton bij vertrek volkomen terecht”. Catau (“Mijn jaarsalaris bedroeg 165 mille, geen 3 ton”) zegt dat hij het liefst had willen doorwerken tot z’n 65e. Omdat hij dreigde enkele tonnen te moeten inleveren op z’n pensioen is een vertrekpremie afgesproken.

Lees hier de brief van minister Blok: VH 20131211 BRF IJsseldal wonen bezoldiging

Lees hier mijn motie: VH 20131212 MOT toezicht woningcorporaties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: