voorzitter IJsseldal Wonen lapt Aedescode aan zijn laars

UPDATE 9-1, 21:15u

Ruim twee weken geleden schreef ik onder de titel graaiers zetten eindsprint in over oud-directeur John de Roover van corporatie Goed Wonen Twello. Iemand die in de Eredivisie der graaiers thuishoort. Dat kan natuurlijk alleen maar als de raad van commissarissen van zo’n club ook niet deugt. En inderdaad!


De Raad van Commissarissen van ProWonen poseert voor het jaarverslag 2012 Een bewogen jaar. Tweede van rechts voorzitter Peter Schrijver, die ook interim-voorzitter is bij IJsseldal Wonen en daarvoor voorzitter bij fusiepartner De Groene Waarden

De raad van commissarissen van IJsseldal Wonen bestaat per mei 2013 uit Peter Schrijver (interim voorzitter) en de leden Joke Roeterdink, Tom van der Meulen en Patrick Hijlkema. Hij ontving over 2012 als voorzitter van de raad van commissarissen van rechtsvoorganger De Groene Waarden een honorarium van €8.530,50 ex BTW. Wegens tijdgebrek heb ik de antecedenten van de overige leden van de RvC nog niet kunnen natrekken. Mijn bevindingen over Peter Schrijver vind je hieronder.

Schrijver, die als hoofdberoep melkveehouder opgeeft, was tien jaar (1995-2005) VVD-wethouder in Gorssel. Hij is een echte collectioneur van nevenfuncties.

Als heemraad van het waterschap Rijn en IJssel (via een voorkeurszetel van LTO Noord) is hij goed voor 50% van het wethouderssalaris in gemeenten van 60.000-80.000 inwoners. Inclusief bijkomende lasten schat ik die vergoeding op ongeveer €80.000 (2012).

Het voorzitterschap van de raad van commissarissen van een andere regionale woningcorporatie ProWonen (aftredend per 1-1-2015) leverde Schrijver een honorarium van €9.000 (2012) op. Twee voorzitterschappen van raden van commissarissen zijn overigens strijdig met de Governancecode Woningcorporaties 2011, van Aedes en VTW. Waarschijnlijk wordt trouwens ook niet voldaan aan artikel III.2.2.g, dat verbiedt om lid te zijn van raden van commissarissen van corporaties die in hetzelfde werkgebied opereren.

Dat roept de vraag op of de naleving van de Governancecode door iemand gecontroleerd wordt: door de betrokken woningcorporaties (nee dus), door Aedes (nee dus) of door minister Blok en zijn waakhonden van de inspectie (zoals gebruikelijk: in diepe rust).

Een jaar of vijf geleden stelde ik in de Kamer voor om het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting een online databank te laten beheren waarin je voor alle directeur-bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties op naam kan zoeken wat ze voor hoofd- en nevenfuncties uitoefenen. Bij zo’n databank zouden schendingen van de Aedescode veel gemakkelijker op het spoor te komen zijn. Toenmalig minister Van der Laan vond het in eerste instantie een interessant idee, maar in tweede instantie te duur. Ik denk dat de diverse afkoopsommen voor De Roover al het dubbele gekost hebben van de bouwkosten van zo’n systeem. Wellicht alsnog een goed idee, minister Blok?

Overigens is de lijst van nevenfuncties van Schrijver hiermee nog niet compleet:
– lid raad van commissarissen Waterstromen bv (namens Waterschap Rijn en IJssel);
– lid bezwarencommissie Waterschap Groot Salland;
– lid vrijwillige brandweer Lochem;
– lid ledenraad Univè Stad en Land;
– lid bestuur stichting Marke Gorsselse Heide
Wellicht dat hier her en der nog wel wat presentiegeld mee gemoeid is (wie het kleine niet eert..), maar in vergelijking met de eerdergenoemde functies gaat het waarschijnlijk om klein bier.

Ik concludeer dat mijn op 12 december ingediende motie 29453-341 , waarin minister Blok gevraagd wordt om raden van commissarissen die meegewerkt hebben aan de afkoop van toekomstige salarisverlaging van directeur-bestuurders te ontslaan, na dit onderzoekje alleen nog maar relevanter geworden is. Uiteraard ga ik minister Blok via schriftelijke vragen verzoeken om Schrijver, nu hij zich niet aan de Aedescode houdt, ASAP uit zijn functie te ontheffen.

Overigens wordt de directeur van fusiecorporatie IJsseldal Wonen Yolanda Winkelhorst betaald volgens de Beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties. Zij verdient in 2013 €96.000, een stuk minder dan John de Roover als directeur van een corporatie die toen nog twee keer zo klein was.

UPDATE 9-1, 21:15u
Ik kreeg vanavond een reactie binnen van IJsseldal Wonen op dit artikel. Lees hem hier: brief P Jansen SP
Ik had mij al voorgenomen om de casus IJsseldal aan de commissie Aedescode voor te leggen. Volgens mij klopt de uitleg die de corporatie geeft aan de Aedescode/Governancecode en de werking van de commissariatenbepaling BW niet. En als de commissie Aedescode die uitleg wèl overneemt is er wat mij betreft aanleiding om de wet op dit punt aan te scherpen. Op één punt heeft IJsselland in ieder geval gelijk: de commissariatenbepaling staat niet in de Governancecode maar in de wet (BW). Wordt vervolgd.

UPDATE 26 juli 2014
Lees hier over de afloop!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: