Aedes doet dapper

Aedes, de vereniging van woningcorporaties schorst vandaag 11 van haar leden, omdat deze zich niet tijdig hebben laten visiteren. De visitatieplicht is onderdeel van de Aedescode, een afspraak over het bewaken van de integriteit en maatschappelijke oriëntatie van de corporaties. Is dit een serieuze poging om orde op zaken te stellen of ketelmuziek? Volgens mij het laatste.


Het fenomeen visitatie is bedacht in de katholieke kerk, dat lijkt me al een zelfstandig argument om er terughoudend mee te zijn

Laten we eerst eens kijken wie er geschorst zijn:
– Helpt Elkander, Nuenen
– Woningbouwvereniging Gelderland, Arnhem
– Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem, Arnhem
– Stichting Livio, Enschede
– Twinta wonen, Hengelo (OV)
– Stichting Ouderenvoorz ‘Op de Ree’, Bunschoten-Spakenburg
– Woningvereniging Spaubeek, Spaubeek*
– St. Ouderenhuisvesting Ruijschenbergh, Bakel*
– Stichting de Thuishaven, ‘s-Gravenhage*
– Stichting tot Beheer van Onr. Goederen, Zutphen*
– Coöperatieve Vereniging Woningexploitatie Segbroekhof, ‘s-Gravenhage

Dit zijn allemaal kleine tot piepkleine woningcorporaties. Op de internetsite van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting kan je alle gegevens van woningcorporaties opvragen. Ook geeft het CFV jaarlijks analyses uit over de prestaties van de woningcorporaties.
De corporatie Helpt Elkander heeft bv. 1358 woningen, die allemaal in probleemloze wijken staan. De gemiddelde huur is 5 euro lager dan bij de referentiecorporatie, de huurachterstand is de helft van het landelijk gemiddelde. Ze vragen 56% van de wettelijke maximale huur, tegen 72% bij de gemiddelde corporatie. Misschien dat Marc Calon dat een problematische corporatie vindt, ik niet.

Wel geeft Helpt Elkander op dit moment (veel) minder dan de gemiddelde corporatie uit aan onderhoud en renovatie. Maar daar staat tegenover dat ze (in verhouding tot de omvang van hun bezit) twee keer zoveel nieuwbouwwoningen gerealiseerd hebben als het landelijk gemiddelde. Opvallend is verder de relatief grote grondpositie, daar zou ik als toezichthouder eens induiken. Tenslotte de solvabiliteit: die is iets lager dan de referentie en iets beter dan het sectorgemiddelde.
Ik zie op grond van de harde cijfers geen directe aanleiding om voor deze corporatie een gele kaart te trekken, al zou ik als lid van de raad van commissarissen wel eens wat kritische vragen aan de directeur-bestuurder stellen. Maar dat zou ik bij iedere andere corporatie ook doen.

En dan het fenomeen visitatie. Ik nam drie jaar geleden deel aan een debat bij de oprichting van de Stichting Visitatie Woningcorporaties. Lees hier mijn verslag. Mijn conclusie destijds: “Ik voorspel dat er op deze manier een circus van beroepscontroleurs wordt opgetuigd, in plaats van dat ervaren volkshuisvesters elkaar scherp gaan houden.”
Wat ik verder constateer is dat zwakke schapen als Rochdale, Rentree en Laurentius wél meegewerkt hebben aan de visitatie en er desondanks een puinhoop van gemaakt hebben. Ik zou de visitatierapporten van deze corporaties wel eens willen lezen en verwed er heel wat onder dat er -naast enkele kritische noten, dat wel- heel wat complimenten zijn uitgedeeld.

UPDATE 28-6, 17:11
Ik vind dat Aedes met het schorsen van deze elf kabouters dapper doet, maar ondertussen muisstil is over de grote jongens. Zo publiceerde megacorporatie Ymere vorige week zijn jaarverslag over 2011, waaruit blijkt dat de vier bestuurders, die al een inkomen boven de Balkenendenorm hadden, in 2011 nóg eens 14% meer zijn gaan verdienen. Voorzitter van de Raad van Bestuur Roel Steenbeek staat nu op €256.344, de andere leden op €250.737 (2x) en €210.946 [bron: pag.138 jaarverslag]. Als je in zo’n geval een gele of rode kaart trekt toon je karakter.

O ja: Ymere is uiteraard wel gevisiteerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: