AWACS: wat hadden we ook weer afgesproken?

Volgende week donderdag 22 december heeft de Kamer een debat met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Milieu over de AWACS-overlast in Limburg. Ik vermoed dat er wel weer de nodige kamerleden aan meedoen die nieuw zijn en dus de voorgeschiedenis niet kennen. Mag ik ze even herinneren aan de volgende aangenomen moties? En daaraan de vraag toevoegen: hoe serieus neemt de volksvertegenwoordiging zich nog als kabinetten motie-na-motie aan hun laars lappen?

motie Samsom/Neppèrus, 31200-XI-123 d.d. 12 juni 2008
“verzoekt de regering zich onverminderd te blijven inspannen om via alle mogelijke opties het aantal vluchten in de komende jaren verder terug te dringen of vliegroutes aan te passen met als streefdoel een vermindering van de geluidoverlast met ongeveer 35% ten opzichte van het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen;
verzoekt de regering de Kamer in november daartoe een plan van aanpak voor te leggen”

motie Neppèrus/Koopmans, 31444-XI-10 d.d.19 juni 2008
“verzoekt de regering zich onverminderd te blijven inzetten om via alle mogelijke opties het aantal vluchten in de komende jaren verder terug te dringen of vliegroutes aan te passen met als doel een vermindering van de geluidsoverlast met 35% ten opzichte van het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen”

motie De Wit/Van Gent, 31700-XI-76 d.d.3 maart 2009
“verzoekt de regering om richting de NAVO te communiceren dat, tot het moment waarop gevlogen wordt met stillere motoren, de AWACSvluchten over Nederlands grondgebied op grond van de binnenvliegregeling gereduceerd zullen worden tot 2340 stuks”

motie Neppèrus/Samsom, 31700-XI-78 d.d.3 maart 2009
“verzoekt de regering om zich onverminderd te blijven inzetten op vermindering van de geluidsoverlast van de AWACS-vluchten met 35% ten opzichte van het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen in de komende jaren;
verzoekt de regering daartoe nog dit jaar meer dan de 25 geplande vluchten naar het buitenland te verplaatsen;
verzoekt de regering de geluidsreducerende maatregelen zoals vliegen met minder gewicht en het kiezen van andere aanvliegroutes nog dit jaar toe te passen;
verzoekt de regering de afspraken met de NAVO over het maximum aantal vluchten en andere maatregelen voor 2010 en volgende jaren verder aan te scherpen, zodat uiterlijk in 2012 de geluidsreductie van 35% kan worden bereikt”

motie Jansen/Neppèrus/Samsom/Vendrik/De Mos, 32123-XI-69 d.d. 19 mei 2010
“verzoekt de regering om in het eerstvolgende NAPMO-overleg te melden dat Nederland, indien het uitplaatsen van vluchten niet leidt tot een geluidsreductie van 35% in 2012, per 1 januari 2012 zal overgaan tot het inroepen van de binnenvliegregeling;
verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om per 1 januari 2012 op grond van artikel 1, tweede lid, van de NAVO-binnenvliegregeling – behoudens crisissituaties – voorwaarden te kunnen stellen aan het vliegen met AWACS-vliegtuigen boven Nederlands grondgebied, zodanig dat een geluidsreductie van 35% bereikt wordt ten opzichte van het aantal toegestane vliegbewegingen in 2009 (3600)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: