AWACS: tergend trage vooruitgang

De geluidoverlast wordt tergend langzaam minder. En de beloofde 35% geluidreductie wordt met dit hap-snap-beleid niet gehaald. Dat was kort samengevat mijn inbreng bij het debat over AWACS/Geilenkirchen, vlak over de grens bij het Limburgse Schinveld.

Lees verder “AWACS: tergend trage vooruitgang”

wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Tjonge, wat hebben we er lang op moeten wachten. Maar vanmorgen vindt eindelijk het afrondende debat van de Wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven plaats. De wet is van belang voor de bewoners van de grensstreek in Limburg. Vliegveld Weeze/Niederrhein, vliegbasis Geilenkirchen en de voormalige vliegbasis Brüggen vallen alle onder het werkinggebied van de wet. Belangrijkste vraag: wordt er met twee maten gemeten ten opzichte van omwonenden van Nederlandse vliegvelden?


Het beperkingengebied voor de bewoners van Zuidoost Limburg ten gevolge van de AWACS-herriebakken van vliegbasis Geilenkirchen is tergend groot.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: MIL 20121004 TOE 31898 1eT SP plenair

UPDATE 12:45
Twee van mijn voorstellen bij het debat hebben toezeggingen opgeleverd:
– de minister van Defensie zal tegelijk met zijn AWACS-brief in november aangeven wat de status is van de voormalige RAF-basis Brüggen bij Roermond; mijn inzet is dat de nederlandse regering bij Duitsland aandringt op het schrappen van de luchtvaartbestemming zodra de (slapende) basis definitief zijn militaire bestemming verliest; als dat niet gebeurt zo het scenario Laarbruch/Niederrhein zich kunnen herhalen
– de staatssecretaris van milieu gaat na of het principe “de vervuiler betaalt” (voor wat betreft planschade, geluidisolatie van woningen en vergoeding kosten gemeenten) ook toegepast kan worden op vliegvelden over de grens. Nu worden bv. de gevolgkosten van Niederrhein aan de Nederlandse zijde van de grens betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS

Afgelopen dinsdag is mijn AWACS-motie aangenomen, die een waterdichte meetprocedure vastlegt voor het bewaken van de afgesproken 35% geluidreductie van NAVO vliegveld Geilenkirchen, vlak over de grens bij Onderbanken. Hoe hard dat nodig is kan je lezen in onderstaand artikel, dat vandaag in het tijdschrift De Ingenieur verscheen.


Jacques Fijnaut van comitè Stop Awacs overlast herplant in juli 2007 de eerste boom na de illegale bomenkap ten behoeve van vliegveld Geilenkirchen nabij Schinveld

Lees verder “Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS”

Hillen vertelt sprookjes. Maar alleen het CDA en de VVD geloven ze nog

Vanmiddag werd de tweede termijn van het AWACS-debat gehouden, de volgende episode in het al 33 jaar aanslepende treurspel van de NAVO die met stokoude spionagetoestellen de bewoners van Schinveld en Brunssum blootstelt aan oorverdovende herrie. Minister van Defensie Hans Hillen gooide een nieuw middel in de strijd: een sprookje.


deze vliegende museumstukken van de NAVO zijn in de burgerluchtvaart al twintig jaar verboden

Lees verder “Hillen vertelt sprookjes. Maar alleen het CDA en de VVD geloven ze nog”

35%? Jazeker: 35%.

Op de laatste avond voor het kerstreces verklaarde minister van Defensie Hans Hillen tot in den treure dat een geluidreductie van 35% voor de AWACS-basis Geilenkirchen gehaald gaat worden. Hij was ook graag bereid om de Kamer dat voor te rekenen. Binnen een maand moest dat makkelijk lukken. Maar de dagen verstreken en verstreken, tot gisteravond, twee dagen voor het vervolgdebat een verzoek om uitstel kwam.


(met dank aan: Joep Bertrams)

Lees verder “35%? Jazeker: 35%.”

AWACS: wat hadden we ook weer afgesproken?

Volgende week donderdag 22 december heeft de Kamer een debat met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Milieu over de AWACS-overlast in Limburg. Ik vermoed dat er wel weer de nodige kamerleden aan meedoen die nieuw zijn en dus de voorgeschiedenis niet kennen. Mag ik ze even herinneren aan de volgende aangenomen moties? En daaraan de vraag toevoegen: hoe serieus neemt de volksvertegenwoordiging zich nog als kabinetten motie-na-motie aan hun laars lappen?

Lees verder “AWACS: wat hadden we ook weer afgesproken?”

nou vooruit: we voeren hem uit

Enthousiast klinkt het allemaal niet (had ik ook niet verwacht), maar minister Van Middelkoop berichtte de Kamer vandaag op welke wijze hij de motie Jansen c.s. over de AWACS overlast in ZO Limburg denkt te gaan uitvoeren.


tijdens de goedbezochte jaarvergadering van de Vereniging Stop AWACS op 17 mei jl. in Brunssum lieten de bewoners de aanwezige politici ondubbelzinnig weten de aanslag op hun gezondheid meer dan beu te zijn.

Lees hier de brief van de minister van defensie: MIL 20100618 BRF AWACS vMiddelkoop

Bingo! (1)

Op de laatste reguliere vergaderdag van deze Kamerperiode is er een flinke stap vooruit gezet naar de oplossing van de AWACS-overlast in Zuid-Limburg. De Kamer nam twee moties aan die de NAVO per 1-1-2012 pijn gaan doen, als ze de geluidoverlast op dat moment niet met minstens 35% hebben teruggedrongen.

Lees verder “Bingo! (1)”

Zelfs CDA begint te denken aan binnenvliegregeling

Gisteren was ik in Brunssum voor het goed bezochte debat van de vereniging Stop AWACS over de al dertig jaar lang durende terreur door de stinkende, oorverdovende, prehistorische spionnagevliegtuigen van de NAVO. Geloof het of niet: de aanwezigen waren strijdbaarder dan ooit!

Lees verder “Zelfs CDA begint te denken aan binnenvliegregeling”

Huizinga:sorry

Het kostte haar enige moeite, maar minister Huizinga (VROM) zei gisteren “het spijt me” tegen de inwoners van Schinveld en omgeving die al 31 jaar geteisterd worden door de herrie van AWACS-vliegtuigen. Ze kon ook moeilijk anders: de Raad van State sprak een dag eerder een vernietigend oordeel uit over de wijze waarop haar voorgangers zijn omgesprongen met de omwonenden van de NAVO-basis Geilenkirchen.

Lees verder “Huizinga:sorry”