Bingo! (1)

Op de laatste reguliere vergaderdag van deze Kamerperiode is er een flinke stap vooruit gezet naar de oplossing van de AWACS-overlast in Zuid-Limburg. De Kamer nam twee moties aan die de NAVO per 1-1-2012 pijn gaan doen, als ze de geluidoverlast op dat moment niet met minstens 35% hebben teruggedrongen.

De motie die ik -met steun van de PvdA, VVD, GroenLinks en PVV- heb ingediend werd niet gesteund door CDA, Christenunie en SGP, maar wel door de rest van de Kamer. Het was de eerste keer in de historie dat de VVD het sanctieinstrument van de binnenvliegregeling steunde. Die regeling is onderdeel van het NAVO-verdrag. Hij biedt de leden van de NAVO de mogelijkheid om beperkingen te stellen aan het vliegen van NAVO-toestellen boven hun grondgebied. Die beperkingen kunnen variëren van het terugbrengen van het aantal vluchten tot een verbod op nachtvluchten of zelfs een volledig verbod.

Zo’n paardenmiddel moet je niet zo maar van stal halen. In dit geval heeft de NAVO echter al 31 jaar lak aan de leefomstandigheden van de bewoners van Schinveld, Brunssum en omgeving. Daarmee heeft zij nu zelfs de politieke pijngrens van de VVD overschreden. Dat zou de NAVO-top aan het denken moeten zetten.

De tweede motie die werd aangenomen was ingediend door mijn liberale collega Helma Neppèrus, met mijn steun. Hij regelt dat de handhaving van het afgesproken geluidsplafond gefundeerd dient te zijn op geluidmetingen. Creatief rekenen is namelijk dè topsport voor overheden die eigenlijk liever niet willen optreden tegen de herrie of luchtvervuiling door het verkeer.

Natuurlijk: de moties zijn wel aangenomen, maar daarmee nog niet uitgevoerd. Mijn collega Jan de Wit heeft aan den lijve ondervonden dat je bij het AWACS-dossier op dat punt de houding moet hebben: eerst zien, dan geloven. Maar dit is een grote stap in de goede richting.

Meer lezen? Zie dossier Stop AWACS

Motie van het lid Jansen c.s., voorgesteld 19 mei 2010.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:
– sinds 2007 materieel geen voortgang geboekt is bij het terugdringen van de overlast vanaf vliegbasis Geilenkirchen;
– het aantal vluchten in 2009 zelfs gestegen is;
– dat nog altijd ca 40.000 mensen in Zuid-Limburg ernstige overlast ondervinden;
– de Kamer bij herhaling via de moties De Wit c.s. (31200XI-71), Neppèrus-Koopmans (31700XI-78) en Neppèrus-Samsom (31700XI-78) heeft uitgesproken dat er op dit dossier geen sprake meer kan zijn van een inspanningsverplichting, maar van een resultaatverplichting;
– er serieuze interesse is vanuit andere NAVO-landen om de AWACS-vluchten over te nemen, maar de daadwerkelijke overplaatsing keer op keer uitgesteld wordt,

van mening, dat de voorstellen van de staatssecretaris van Defensie d.d. 13 april 2010 onvoldoende zekerheid opleveren dat de doelstelling van de motie 31700-78 tijdig gerealiseerd wordt,
verzoekt de regering om in het eerstvolgende NAPMO overleg te melden dat Nederland, indien het uitplaatsen van vluchten niet leidt tot een geluidsreductie van 35% in 2012, per 1-1-2012 zal overgaan tot het inroepen van de binnenvliegregeling,
verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om per 1 januari 2012 op grond van artikel 1, tweede lid, van de NAVO Binnenvliegregeling – behoudens crisissituaties – voorwaarden te kunnen stellen aan het vliegen met AWACS-vliegtuigen boven Nederlands grondgebied, zodanig dat een geluidsreductie van 35% bereikt wordt ten opzichte van het aantal toegestane vliegbewegingen in 2009 (3600),
en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen
Neppèrus
Samsom
Vendrik
De Mos

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: