Bingo! (2)

De allerlaatste motie in deze parlementaire periode werd aangenomen was de motie van de leden Jansen, Albayrak, Van Bochove en Van Gent, die de minister van wonen dwingt om opnieuw te gaan onderhandelen met Aedes, Woonbond en de gemeenten over de toewijzing van sociale huurwoningen aan huishoudens met een middeninkomen. Een paar honderdduizend huishoudens tussen modaal en anderhalf keer modaal dreigen door bemoeizucht van Brussel afgesneden te worden van de toegang tot een betaalbaar huis. Daar heb ik gisteravond -voorlopig- een stokje voor kunnen steken!

Dit is de tekst van de aangenomen motie:

Motie van de leden Jansen c.s., voorgesteld 20 mei 2010

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
– de voorgenomen ministeriële regeling ex. artikel 2 BBSH (diensten van algemeen economisch belang) grote effecten heeft op de toegang tot de sociale huursector;
– maatschappelijke partijen vraagtekens zetten bij de effecten van de gehanteerde inkomensgrens en andere voorwaarden;
– het gekozen kader voldoende ruimte moet bieden voor woningzoekenden met middeninkomens in regio’s met een krappe woningmarkt, dan wel op zoek naar een zelfstandige woning met zorg, alsmede aan het realiseren van de doelstelling van de wijkaanpak om te komen tot meer gemengde wijken;

verzoekt de regering om, de Ministeriële Regeling ex.art.2 BBSH niet in werking te laten treden dan na voortgezet overleg met organisaties van huurders, woningcorporaties en andere stakeholders, gevolgd door een bespreking van het finale voorstel met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen
Albayrak
Van Bochove
Van Gent

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: