Jansen vs De Boer: wie is er verantwoordelijk voor veilige dijken?

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 21 maart

Beste Betty, de Tsunami in Japan zal waarschijnlijk meer dan 10.000 doden kosten. Meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geworden. De gevolgen van de besmetting rond de verwoeste kerncentrales zijn op dit moment nog onduidelijk. Het is een tragedie waarvan je alleen maar kan hopen dat hij je zelf nooit zal overkomen.

Als de doden geborgen zijn, zullen al die berooide daklozen zich afvragen hoe ze hun leven weer moeten oppakken. In Nederland zijn dit type natuurrampen onverzekerbaar en ik vermoed dat dit in Japan ook zo is. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op de Japanse overheid om de wederopbouw ter hand te nemen en de solidariteit voor de getroffenen te organiseren. Ik zou het volkomen onacceptabel vinden als we dit soort risico’s over laten aan het individu, zeker omdat je als burger geen enkele mogelijkheid hebt om voorzorgs­maatregelen te nemen.

In Nederland komen aardbevingen en Tsunami’s van dit kaliber gelukkig niet voor. Toch wordt ook onze bevolking wel aan risico’s blootgesteld. Twee jaar terug adviseerde de tweede Deltacommissie (Veerman c.s.) om een aantal lange termijn maatregelen te nemen tegen de stijging van de zeespiegel en de grotere variatie in de waterafvoer van de grote rivieren waarmee we in de nabije toekomst geconfronteerd worden. Volgens Veerman is op jaarbasis €1-1,5 miljard extra nodig om de waterveiligheid en zoetwatervoorziening ook voor de langere termijn in orde te houden. Dat geld is nog steeds niet goed geregeld. Zelfs de middelen om de afsluitdijk op te knappen, waarvan met name de sluizen gevaarlijk krakkemikkig zijn, moeten nog geregeld worden. Het kabinet heeft daarbij het idee om een deel van de investeringen aan ‘de markt’ over te laten.

Ik vind dat je niet moet beknibbelen op onze waterveiligheid. Een miljard is een hoop geld, maar slechts 0,16% van ons nationaal product. Als je ziet hoe groot de economische schade is van de Tsnunami -ongeveer €150 miljard- hoef je niet veel fantasie te hebben om je voor te stellen hoe Nederland er voorstaat als zich een grote overstroming in een dichtbevolkte regio zou voordoen. Het organiseren en de financiering van veiligheidsvoorzieningen is een publieke verantwoordelijkheid. Daar moeten we niet lichtvaardig mee omspringen.

Groeten, Paulus

Beste Paulus, eigenlijk ben ik het grotendeels met je eens! Gelukkig is Nederland vrij van rampen van een dergelijke omvang. Alhoewel de watersnoodramp nog niet eens zo lang geleden is en ook een relatief grote ramp voor Nederland betekende.

Laten we zeggen dat een ramp nooit is uit te sluiten. Maar het risico voor een dergelijke catastrofe is in Nederland beduidend lager, gelukkig. Of we dit vervolgens weer moeten omzetten in een verzekering weet ik zo nog niet. We verzekeren ons helemaal lens. Een ramp laat zich niet wegverzekeren, en we hebben een overheid die heus zijn verantwoordelijkheid zal nemen. En voorkomen is beter dan blussen! Werken aan het verbeteren van de waterveiligheid is enorm belangrijk. Ik zal nog eens mijn licht opsteken bij mijn collega-portefeuillehouder, want het blijft altijd gaan over de vraag in welk tempo, bij welk risico en hoeveel belastinggeld!

Met zonnige groet, althans uit Groningen, Betty

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: