dossier waterveiligheid

Tweederde van Nederland loopt het risico om onder water te lopen. Vanouds is het oog daarbij op de zee gericht. Maar de laatste decennia is steeds duidelijker geworden dat overstromingen vanuit de rivieren een onderschatte bedreiging zijn voor de laaggelegen gebieden. Dijkringen vormen een badkuip, die door een doorbraak soms zes meter onder water kan komen te staan.

Eèn van de deltawerken: de Oosterscheldekering

In september 2008 bracht de tweede Deltacommissie (commissie Veerman) zijn advies uit over de gevolgen van de klimaatontwikkeling en de noodzakelijke maatregelen om waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor de langere termijn te verzekeren. Het eerste Nationaal Waterplan (2009-2015) is het beleidsprogramma dat het advies de Deltacommissie vertaalt in concrete verbeteracties en de Deltawet (2011) vormt het nieuwe wettelijk kader voor het waterveiligheidsbeleid. In de Deltawet is onder meer geregeld dat er een Deltacommissaris komt, een soort oliemannetje dat de verkokering in waterveiligheidsland moet doorbreken en een integrale aanpak bevorderen. Rond 2015 moet een nieuw normenstelsel voor de waterveiligheid worden vastgesteld, dat niet langer is gebaseerd op het overstromingsrisico van individuele dijken, maar op het overschrijdingsrisico van dijkringen.

Twee oudere waterveiligheidsprogramma’s waarvan de uitvoering voor 2020 wordt afgerond zijn Ruimte voor de rivier en de Maaswerken.

De SP is voorstander van het zo spoedig mogelijk wegwerken van de zwakke schakels in ons waterveiligheidssysteem, zowel aan de kust als in het achterland. Daarbij moet waar mogelijk verbetering van de waterveiligheid gecombineerd worden met een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Natuurontwikkeling, recreatie en het herstructureren van ruimtelijke probleemsituaties (bv. bedrijfsactiviteiten in uiterwaarden met een stroomfunctie ten tijde van hoogwater) kunnen prima gecombineerd worden met het verbeteren van de waterveiligheid: het levert meer kwaliteit op en is vaak nog goedkoper op dan een sectorale aanpak.

Een ander aspect van waterveiligheidsbeleid is een goede ruimtelijke ordening. Het ligt voor de hand om zeer terughoudend te zijn met bouwprojecten in uiterwaarden, op of nabij dijken en duinen, waardoor toekomstige veiligheidsoplossingen gefrustreerd kunnen worden.
In het kader van het Bestuursakkoord water (2011) is een groot deel van de taken op het gebied van de waterveiligheid toegedeeld aan de waterschappen, die ook voor een groter deel van de financiering opdraaien. Omdat de waterschappen bekostigd worden uit regionale belastingen is het zaak om hierbij de solidariteit tussen de regio’s scherp in de gaten te houden. Friesland en Zeeland hebben veel dijken en weinig inwoners. Dat zou ertoe kunnen leiden dat lusten en lasten van waterveiligheid te scheef verdeeld worden.

Zie ook: dossier Bypass Kampen (onderdeel project Ruimte voor de rivier)
Zie ook: dossier waterschappen

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ARTIKELEN (meest recent bovenaan)

24 september 2013
waterveiligheid: grootste risico’s vanuit de rivieren

17 juli 2012
Biesbosch ideale combinatie natuur en waterbuffer

8 juli 2012
Nederland waterland. maar niet in de verkiezingsprogramma’s

9 april 2012
Een derde primaire waterkeringen voldoet niet aan de veiligheidsnorm

25 maart 2011
Jansen vs De Boer: wie is er verantwoordelijk voor veilige dijken?

14 december 2010
Notaoverleg MIRT-water

17 november 2010
Inbreng Deltawet

1 augustus 2010
Werkbezoek waterschap Aa en Maas

3 december 2009
“Modelproject” By-pass Kampen gefileerd door Centraal Planbureau

20 november 2009
Het CDA op de Bres voor Limburg (?)

19 oktober 2009
Kamermeerderheid geeft groen licht aan bypass IJssel

8 juli 2009
zuinig op onze dijken

20 juni 2009
met droge voeten naar de Veerman

20 juni 2009
Ecorys: IJsselmeerpeil hoeft minder te stijgen

20 juni 2009
Op bezoek in Friesland

28 april 2009
Huizinga nog niet uit bypass Kampen

23 april 2009
Grote twijfels aan effectiviteit bypass Kampen

12 april 2009
Op bezoek in Noord-Holland: zwakke schakels

12 april 2009
Op bezoek in Noord-Holland: verzilting

24 maart 2009
Op bezoek in de delta: buitendijks bouwen

24 maart 2009
Op bezoek in de delta: Grevelingenmeer

24 maart 2009
Op bezoek in de delta: blauwalg

24 maart 2009
Op bezoek in de delta

21 maart 2009
Werkbezoek?

12 maart 2009
Nationaal Waterplan

13 november 2008
Waterveiligheid

7 september 2008
Het wassende water

3 september 2008
Maak van de Deltawet een bredere Klimaatwet!

31 mei 2008
Deltacommissie: het wordt een dure grap

27 juni 2007
Deltacommissie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: