Dossier geluid(overlast)

Geluidoverlast is een van de grootste milieu- en leefbaarheidsproblemen, volgens de Nederlandse Stichting Geluidhinder zal het binnen tien jaar zelfs leefbaarheidsprobleem nr.1 zijn. De belangrijkste reden daarvoor is de groei van het verkeer, waardoor over grote delen van Nederland een “geluidsdeken” ligt, met pieken in de nabijheid van drukke snelwegen en spoorlijnen. Een tweede reden is de hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid, waardoor relatief veel mensen in de nabijheid van zware geluidbronnen wonen. Ook woongeluid zal in wijken met een hoge bebouwingsdichtheid eerder een probleem vormen dan in meer extensief bebouwde gebieden.

De SP heeft in de loop van de jaren heel wat lokale acties tegen geluidsoverlast opgezet of ondersteund. Over de herrie van Schiphol en de militaire vliegvelden, inclusief de Duitse basis Geilenkirchen vlak over de grens bij Heerlen. Over de herrie van wegen, zoals in mijn eigen wijk Lunetten in Utrecht. Of van spoorlijnen, zoals de IJssellijn die “gepromoveerd” dreigt te worden tot verlengstuk van de Betuweroute. Ook zetten we ons in voor betere geluidisolatie van woningen en stillere voertuigen (bronbeleid).

Interessante sites met betrekking tot geluid(overlast) zijn:
Balans voor de Leefomgeving (PLB)
Nederlandse Stichting Geluidhinder
Geluidsnet
webtijdschrift Geluidnieuws

ARTIKELEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE (meest recent: bovenaan)

9 december 2022

Onderzoeksjournalistiek verdient beter

11 juni 2022

Trillingen spoor nog steeds bron van overlast

17 juli 2013
Belang leefomgeving nog steeds ondergeschikt aan wensen verkeerslobby

4 juli 2013
Overlast politiehelicopters kan wel wat minder

27 mei 2013
Omwonenden Schiphol: wel de lasten, niet de lusten.

25 april 2013
geluidmetingen HSL gepubliceerd

11 februari 2013
Mansveld bezig met trillingshinder langs het spoor

26 januari 2013
Mansveld wil bronbeleid spoormaterieel aanscherpen. Maar hoe?

14 december 2012
Borne: nodeloze herrie goederentreinen in kaart gebracht

13 november 2012
Mansveld: we komen toezegging geluidoverlast HSL-Zuid na

22 oktober 2012
HSL-Zuid + A16 doorbreken de geluidsbarriere

4 oktober 2012
Wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven

7 september 2012
“SP overstemt andere politieke partijen”

4 juni 2012
Rust roest niet (opinieartikel Geluidnieuws)

30 maart 2012
ROC-ers scoren met E-scooter

23 maart 2012
Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS

6 maart 2012
Mooi: geluideisen worden onderdeel APK-keuring auto’s

29 februari 2012
debat leefomgeving

9 februari 2012
Hillen vertelt sprookjes, maar alleen VVD en CDA geloven ze nog

28 januari 2012
Waar is de Swung?

25 januari 2012
35%? jAZEKER: 35%!

20 december 2011
moties geluidhinder rijkswegen/spoorlijnen Swung-I

1 november 2011
stemmingen Bouwbesluit: megasucces SP

20 juni 2011
Jansen versus De Boer: geluidoverlast

27 juni 2011
Debat Swung-I (geluidhinder auto- en spoorwegen)

29 juni 2010
Succes: er komt een wettelijke norm voor trillingshinder spoor

16 januari 2010
Dekselse demonstraties groot succes

12 januari 2010
Bewoners Lunetten woest over extra stank en herrie

20 juli 2009
Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens

13 juni 2008
Cramer: geluidberekening hoge windmolens deugt niet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: