“SP overstemt andere politieke partijen”

(vergelijking verkiezingsprogramma’s door Nederlandse Stichting Geluidshinder)

De NSG heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht gehouden. Lettend op het huidige politieke klimaat is het niet verrassend dat de meeste verkiezingsprogramma’s weinig ambitieus zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. De bestrijding van ongewenst geluid is een onderwerp dat mondjesmaat aan de orde komt. Sommige partijen, zoals de VVD, de PVV, de PvdA en het CDA noemen het in het geheel niet. De SP is een positieve uitzondering.


herrieschoppers, zoals de NAVO, mogen rekenen op de kritische belangstelling van de SP

Deze partij heeft in het verleden in het politieke debat het onderwerp regelmatig aan de orde gesteld, beschikt over inhoudelijke kennis en komt dan ook met concrete voorstellen. GroenLinks is goede tweede. De ChristenUnie volgt op enige afstand. De SP, GroenLinks en de ChistenUnie besteden aandacht aan verkeerslawaai, lawaai rond vliegvelden, kiezen voor aanpak bij de bron en noemen daarbij auto’s en scooters met name. Bij dit laatste item moet Brussel een sturende rol vervullen.
De snelheid op de autosnelwegen moet weer omlaag als dat slecht uitpakt voor de omwonenden. Het gebruik van elektrisch vervoer in de stad moet gestimuleerd worden.
De SP is de enige partij die de geluidsisolatie tussen woningen benoemt.
De ChristenUnie geeft aan dat maximumsnelheid van 80 km rond steden moet worden gehandhaafd; 100 km op snelwegen elders heeft de voorkeur.
Lagere snelheid bevordert niet alleen de rust in woon- en recreatiegebieden, maar ook en vooral neemt de luchtvervuiling af. Geluid en lucht hebben beide een direct effect op de gezondheid van bewoners in de nabijheid van snelwegen.
Lawaai is meer dan hinder alleen
Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat er een directe relatie is met gezondheid. Zo toont recent onderzoek weer eens aan dat er verband is tussen herrie van verkeer en de kans op hartfalen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) liet eerder zien dat verkeerslawaai in de nabije toekomst binnen het veld van de milieuproblematiek de belangrijkste gezondheidscomponent vormt. Alle reden om het onderwerp ‘geluid’ hoger op de politieke agenda te plaatsen dan de politieke partijen nu doen. Zie ook de NSG brochure over lawaai en gezondheid.

Naast de NSG heeft ook het webtijdschrift Geluidnieuws de verkiezingsprogramma’s op geluid geanalyseerd: zie hun analyse.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: