Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens

Ik ken Halbe Zijlstra nog uit de tijd dat we beiden fractievoorzitter waren in de gemeenteraad van Utrecht. Dat bindt. Hoewel hij liberaal is en ik socialist kunnen we op energiegebied met regelmaat gezamelijk optrekken. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van een minister van Milieu die het niet al te nauw lijkt te nemen met de bescherming van de omwonenden van windmolens.

Windmolen

Ik houd niet van gesjoemel met regeltjes omdat er toevallig een Heilige Doelstelling van Extra Wind Op Land gerealiseerd moet worden. Als overheid moet je niet met twee maten meten en het doel heiligt niet álle middelen. Dus heeft Cramer een zware dobber aan de Utrechtse rood-blauwe coalitie.

Schriftelijke vragen van de leden Zijlstra (VVD) en Jansen (SP) aan de minister van VROM over de geluids- en veiligheidsnormering voor windmolens

1. Kunt u onderbouwen dat bij een geluidsnorm voor windmolens gebaseerd op de Lden– methodiek  de berekende geluidhinder beter weergeeft wat omwonenden na plaatsing van de windmolens zullen ervaren’ ?

2. Is het correct dat u een Lden- norm van 47dB wilt gaan hanteren? Zo nee, welke norm dan wel? Zo ja, hoe bent u tot deze norm gekomen en kunt u aangeven hoe die zich verhoudt tot de huidige situatie?

3. Is het correct dat momenteel in landelijke gebieden een LA,RT-norm van 30 tot 35dB wordt gehanteerd voor de nachtelijke uren? Hoe verhoudt dit zich tot de voorgestelde Lden 47dB?

4. Klopt het dat de Lden- methodiek uitgaat van de integratie van dag-, avond- en nachtwaarden, met een vaste middelingstijd van 1 jaar? Zo ja, is dit een impliciete verruiming van de geluidsruimte voor windturbines, omdat voortaan geluidsoverlast tijdens draaiuren gemiddeld wordt met windstille perioden? Kunt u het antwoord motiveren?

5. Is het u bekend dat onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat windturbines juist tijdens de nachtelijke uren de meeste geluidsoverlast veroorzaken? Waarom hebt u desondanks gekozen voor de Lden- methodiek en niet voor de Lnight- methodiek, waarbij specifiek rekening gehouden wordt met geluidoverlast tijdens de nachtelijke uren?

6. Sluit de Lden- methodiek handhaving door middel van directe immissiemetingen uit?
Zo nee, onder welke condities kunnen immissiemetingen straks worden ingezet voor handhaving?
Zo ja, welke wettelijke middelen staan omwonenden in de nieuwe systematiek ter beschikking om overlast te kunnen onderbouwen?

7. Bent u bereid de AMvB en ministeriële regeling waarin u de aanpassing van de methodiek en de geluidsnorm regelt, aan de Kamer voor te leggen en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten?

8. Klopt het dat er vaker onderdelen van windmolens afgebroken/neergestort zijn dan het recente geval nabij de A6 ? Hoe vaak? Wordt er een registratie bijgehouden van dergelijke ongevallen?

9. Is de minister met ons van mening dat (minstens) zes ongevallen binnen tien jaar tijd een opvallend hoog aantal is op een paar duizend geplaatste windmolens?

10. Zijn het Handboek Risicozonering Windturbines, het Activiteitenbesluit 2007 en de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatwerken 2002 ooit aangepast op basis van de ervaringen met ongelukken en andere relevante incidenten?
Zo nee, bent u bereid om lessen te trekken uit de ongelukken en incidenten en de relevante regelgeving waar nodig aan te passen?

Update 25 augustus 2009:

Vandaag zijn de antwoorden op onze schriftelijke vragen binnengekomen. De minister bevestigt dat bij een gelijke Lden het geluid als hinderlijker ervaren wordt dan bij wegverkeer. De minister wil in de AMvB een Lden van 47dB opnemen (PJ: ter vergelijking, de Lden voor wegverkeer bedraagt 53dB). Ik blijf het onwenselijk vinden dat de geluidsplafonds zijn gebaseerd op 10% ernstig gehinderden.

zie ook: dossier windenergie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: