Mooi: geluideisen worden onderdeel APK-keuring auto’s

JoopAtsma
Staatssecretaris Atsma van milieu neemt mijn suggestie over om geluideisen op te nemen in de APK-keuring voor auto’s, zo liet hij zojuist schriftelijk aan de Kamer weten. Het gaat hierbij met name om auto’s die (veel) meer herrie maken dan het geluidniveau waarvoor de typegoedkeuring is afgegeven.

Geachte voorzitter,

Tijdens het AO op 14 december 2011 is door het lid Jansen (SP) verzocht om schriftelijk te reageren op de vraag over de stand van zaken wat betreft de opname van geluid in de APK-keuringen. Hierover bericht ik u het volgende. Op grond van de EU-richtlijn 2010/48/EU dient een geluidparagraaf te worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Regeling voertuigen).
De richtlijn schrijft voor, in bijlage II onder het punt van overlastfactoren, dat een subjectieve beoordeling van het geluidsonderdrukkingssyssteem (de uitlaat) onderdeel dient te zijn van de APK-keuring.

Ik vraag de RDW een uitvoeringstoets te doen om na te gaan welke consequenties de richtlijn op dit punt heeft voor de uitvoeringspraktijk. Ik streef er naar de Regeling voertuigen in 2013 aangepast te hebben op basis van deze toets.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Joop Atsma

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: