Belang leefomgeving: nog steeds ondergeschikt aan wensen verkeerslobby

Op 5 april debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over de leefomgeving, in het bijzonder de luchtkwaliteit en geluidoverlast. De stemmingen over de moties die bij het vervolgdebat (VAO) zijn ingediend tonen aan dat -alle uitgesproken nobele intenties daargelaten- de kwaliteit van de leefomgeving voor de omwonenden van infra nog steeds ondergeschikt is aan de uitbreidingsplannen voor infrastructuur.


autowegpopulatie bezig met het “… volrijden van de norm”

Bij het debat stelde ik nog maar eens voor om langs autowegen een vrijwaringszone van 400 meter voor gevoelige bestemmingen te creëren. VVD-collega Remco Dijkstra stelde namelijk dat het onverantwoord is als lagere overheden een school of kinderdagverblijf onder de rook van een autoweg bouwen. Toch gebeurt dat nog steeds, vandaar de logica dat de rijksoverheid dergelijk pervers ruimtelij k beleid verbiedt. Helaas: bij de stemmingen over mijn motie bleek de uitspraak van Dijkstra ketelmuziek.

Het de huidige geluid- en luchtkwaliteitswetten gaan uit van grenswaarden. Blijf je daaronder dan voldoe je aan de wettelijke eisen en is er “niets aan de hand”, zit je erboven dan heb je een probleem. Zo is de grenswaarde voor fijnstof 50 microgram/m3 lucht. Dit systeem leidt ertoe dat overheden alle moeite doen om concentraties van 51 microgram/m3 (al dan niet door creatief te rekenen met modellen) terug te brengen naar 49 microgram/m3. Ondertussen groeit het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan concentraties net onder de grenswaarde. In vakkringen wordt dat aangeduid als het volrijden van de norm.

Natuurlijk is het niet zo dat 51 microgram ongezond is en 49 gezond. In werkelijkheid zijn de gezondheidseffecten van verontreinigingen en geluidbelasting een glijdende schaal: 49 is een klein beetje gezonder dan 51. Maar als er tien mensen worden blootgesteld aan 49 in plaats van vijf aan 51 is de gezondheidssituatie per saldo achteruit gegaan, terwijl we nu wèl aan de letter van de wet voldoen. Om die reden diende ik een motie in om te bekijken of we bij luchtkwaliteit en geluidoverlast kunnen gaan monitoren op basis van het aantal gederfde gezonde levensjaren. Dat is een echt goede indicator voor de ontwikkeling van leefomgeving. Maar helaas: ook die motie werd door de coalitie naar de prullenbak verwezen.

Natuurlijk heb ik ook nog aandacht besteed aan de overlast van AWACS basis Geilenkirchen, waar de 40 jaar oude NAVO-rammelbakken nog steeds een aanslag plegen op de gemoedsrust van de Zuidlimburgse bevolking. Mansveld stelde: dan moet u bij de minister van Defensie zijn. Flauw. Op mijn verzoek wordt er nu in december een nieuw debat gehouden over uitsluitend de AWACS problematiek met de minister van defensie en de staatssecretaris van milieu.

Lees hier het verslag van het algemeen overleg van 5 april 2013: MIL 20130527 VER 30175-163 AO leefomgeving 3apr2013

Lees hier de motie 30175-180 over een vrijwaringszone langs autowegen en provinciale wegen: MIL 20130625 MOT 30175-180 Jansen-vTongeren vrijwaringszone
De motie werd gesteund door SP-D66-Christenunie-GroenLinks-SGP-PvdD-50Plus. Tegen stemden VVD-PvdA-PVV-CDA, waardoor hij is verworpen.

Lees hier de motie 30175-173 over een monitoring van luchtkwaliteit en geluidoverlast op basis van gederfde gezonde levensjaren: MIL 20130625 MOT 30175-173 Jansen gederfde gezonde levensjaren
De motie werd gesteund door SP-D66-Christenunie-GroenLinks-SGP-PvdD-50Plus. Tegen stemden VVD-PvdA-PVV-CDA, waardoor hij is verworpen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: