Elkaar wat gunnen: woonbeleid

Eergisteren maakte ik een analyse van de plussen en minnen voor VVD en PvdA bij de afspraken over energiebeleid in het regeerakkoord. Hoe is het beeld bij het woonbeleid?


Jan Schaefer in de tijd dat de sociale huursector nog werd opgebouwd; inmiddels is de afbouw in volle gang.

Lees verder “Elkaar wat gunnen: woonbeleid”

Regeerakkoord en huurverhoging

Gisteren had ik het over de vermoedelijke uitkomst van het regeerakkoord met betrekking tot de verhuurderheffing. Vandaag kijk ik naar de mogelijke ontwikkeling van het huurbeleid. Alweer een opmerkelijke uitkomst: de ellende die huurders van PvdA te verwachten hebben is nog groter dan die bij de VVD. Dat blijkt uit de rekensommen van het Centraal Planbureau.


voorbode van huurbeleid-nieuwe-stijl: woningcorporatie Eigen Haard biedt in Amstelveen rijtjeshuizen aan voor huren tot €1.400/maand.

Lees verder “Regeerakkoord en huurverhoging”

Jansen vs. De Boer: verkiezingen en wonen 4.0

dubbelcolumn d.d. 12 september 2012 voor nvm.nl

Beste Betty, terwijl ik deze column schrijf zijn de stembussen twee uur open. De verkiezingsuitslag is nog in nevelen gehuld. Wel kunnen we de balans opmaken van de vele debatten die we in de verkiezingstijd voerden. Die maakten duidelijk dat de VVD zich als enige partij distantieert van het WONEN 4.0 akkoord van Vereniging Eigen Huis, Woonbond, NVM en Aedes. Ik vind dat opmerkelijk.

Lees verder “Jansen vs. De Boer: verkiezingen en wonen 4.0”

Het VVD-verkiezingsprogramma over het thema milieu

Het bestuderen van de ontwerp-verkiezingsprogramma’s levert veel inzicht op over de zieleroerselen bij andere partijen. De VVD windt zich bijvoorbeeld op over het thema milieu in relatie tot mobiliteit.


Ook de VVD kent zijn prioriteiten

Lees verder “Het VVD-verkiezingsprogramma over het thema milieu”

De Boer vs Jansen: gedwongen duurzaam maken eigen woning

dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 4 juni 2012.

Beste Paulus, afgelopen week heb ik me zeer verbaasd over het volgende. In stadsdeel Amsterdam-West worden huiseigenaren door de gemeente gedwongen hun woningen duurzamer te maken.

Lees verder “De Boer vs Jansen: gedwongen duurzaam maken eigen woning”

De reële en de politieke planning: bij onraad bijsturen

In maart stelde ik minister Schultz schriftelijke vragen over de planning van de nieuwe Omgevingswet binnen. Ik vroeg de minister hoe het kan dat zij de Kamer laat weten dat de Omgevingswet in 2014 operationeel is, terwijl haar eigen projectleider voor het wetgevingstraject dat een “politieke planning” noemde en daaraan toevoegde, dat 2018 een reëlere planning is.

Lees verder “De reële en de politieke planning: bij onraad bijsturen”

Jansen vs De Boer: de Kunduzcoalitie en de woningmarkt

dubbelcolumn voor de NVM d.d. 7 mei 2012

Beste Betty, Ik hoor dat Mark Rutte en Jan Kees de Jager op Koninginnedag een feestelijke rondvaart door de Amsterdamse grachten gemaakt hebben. Volgens de Telegraaf een ware triomftocht voor de wegbereiders van de Kunduz-coalitie.

Lees verder “Jansen vs De Boer: de Kunduzcoalitie en de woningmarkt”

De Boer vs Jansen: extra huurverhoging voor €43.000 plus huishoudens

(dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 10 april 2012)

Beste Paulus, de Kamer heeft op het moment dat u dit leest, gesproken over een huurverhoging voor hogere inkomens. We kennen in Nederland een strikt gereguleerde huurmarkt. Ten eerste wordt centraal bepaald hoe hoog de huur mag zijn van een huurwoning onder de € 664,- , het zogenaamde gereguleerde deel van de huurmarkt. Duurdere huurwoningen vallen in het geliberaliseerde deel van de huurmarkt. Dit betekent dat de markt de hoogte van de huurprijs bepaald.

Lees verder “De Boer vs Jansen: extra huurverhoging voor €43.000 plus huishoudens”

Proefdiervrij

Op 13 maart jl. stond NL Proefdiervrij voor de Tweede Kamer om te pleiten voor de tijdige invoering van de Europese Richtlijn voor het verbod op het gebruik van proefdieren ten behoeve van de ontwikkeling van cosmetica. Voor zo’n nobel doel moeten natuurlijk politieke barrières geslecht worden. Vandaar dat ik op de foto ging met mijn sympathieke VVD-collega en milieuwoordvoerder Renè Leegte.