Atsma en de automatische vergunning

JoopAtsma
Woensdag hield de commissie Infrastructuur en Milieu een kennismakingsdebat met minister Melanie Schultz van Haegen en staatssecretaris Joop Atsma. Ik zal vooral te maken krijgen met Atsma, die onder meer milieu, klimaat en water in zijn portefeuille heeft.

Lees verder “Atsma en de automatische vergunning”

Nederland is (toch) vol

‘In een gemiddelde achtertuin zit meer biodiversiteit dan in een weiland! (..). Feitelijk moet je dan ook concluderen dat het voor het groene hart het beste zou zijn als we daar een grote hoeveelheid huisjes met tuintjes wegzetten. Dan blijft de biodiversiteit het meest gewaarborgd. Dat zeg ik dan als specialist in Ruimtelijke Ordening hè, al is dat nu niet mijn terrein.’ Ja, je kon altijd lachen met Barry toen hij nog in de Kamer zat.


Barry’s favoriete biotoop

Lees verder “Nederland is (toch) vol”

Dossier initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’

Op 4 maart 2014 presenteerden SP-PvdA-CDA de initiatiefnota Een Stap Vooruit: 39 voorstellen om wandel- en fietsrecreatie te bevorderen en de economische opbrengst van wandel- en fietstoerisme te vergroten. In dit dossier vind je alles over de voorgeschiedenis, de totstandkoming van de nota en de parlementaire behandeling (dossier 33888).


De initiatiefnemers Duco Hoogland (PvdA), Paulus Jansen en Sander de Rouwe (CDA)

Lees verder “Dossier initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’”

dossier krimp

In regio’s als Noordoost Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen loopt het aantal inwoners -en soms zelfs het aantal huishoudens terug. Het fenomeen krimp is in Nederland betrekkelijk nieuw, maar veel gebieden elders in Europa gingen ons voor. Bevolkingskrimp zet druk op voorzieningen als scholen, zorgvoorzieningen en winkels, zeker als de overheid zich terugtrekt en schaalvergroting geen duimbreed in de weg legt. Juist in krimpregio is een goed publiek ruimtelijk en voorzieningenbeleid noodzakelijk en moeten organisaties in de semi-publieke sector samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren.


bevolkingskrimp en huishoudenskrimp (bron: Van bestrijden naar begeleiden, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010)

Lees verder “dossier krimp”