Succes SP: €300 miljoen erbij voor wijkaanpak

We hebben minister Vogelaar sinds september vorig jaar hard aangepakt: behalve mooie woorden had ze niets in kassa voor de wijkaanpak. Door de oorlog met de woningcorporaties en het fiasco van de inburgeringscursussen is de autoriteit van de minister aardig weggezakt. Dus komt het kabinet bij de voorjaarsnota met een steunmaatregel: ze mag €300 miljoen (in termijn van €100 miljoen per jaar) extra besteden. Een succes voor de SP.

volkstuin
Eindelijk geld -dus waardering- voor de volkstuinders

Lees verder “Succes SP: €300 miljoen erbij voor wijkaanpak”

SP voorstel afvalstoffenheffing wordt onderzocht

MinisterCramerMinister Cramer van milieu en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken gaan met de gemeenten praten of, en zo ja hoe, de wetgeving voor de inning van de afvalstoffenheffing wordt aangepast. Aanleiding zijn vragen die ik samen met Ronald van Raak aan hen stelde.

Lees verder “SP voorstel afvalstoffenheffing wordt onderzocht”

Meer zeggenschap voor huurders

Mijn collega Remi Poppe debatteerde gisteren en eergisteren met minister Vogelaar over de wet op het overleg tussen huurders en verhuurders. De minister wilde deze wijzigen om de zeggenschap van de huurders te vergroten. Vanzelfsprekend steunen we dat. Remi diende nog een aantal extra voorstellen in om de zeggenschap te vergroten. De minister nam een aantal van deze voorstellen over.

Remi Poppe
Remi Poppe in actie

Lees verder “Meer zeggenschap voor huurders”

Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen

Minister Vogelaar vergroot bij de herziening van de Huisvestingswet met de mogelijkheden voor gemeenten om bij de woonruimte-verdeling gemengde wijken te bevorderen. De minister deed haar toezegging in reactie op een voorstel van de SP bij de behandeling van haar begroting voor 2008.

GemengdWonen
Het tijdschrift Nul20 deed vorig jaar onderzoek naar de mening van Amsterdammers over gemengd wonen

Lees verder “Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen”

Kamermeerderheid voor harde duurzaamheidseis bij subsidieren biomassa?

De lang verwachte stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) zal waarschijnlijk per 1 maart 2008 van kracht worden. Er komen in de SDE aparte regelingen voor wind op land, wind op zee, groen gas en warmtekracht die draait op biomassa .

dokhaven
De rioolzuiveringsinstallatie in de voormalige Rotterdamse Dokhaven (Charlois) produceert nu al groen gas door middel van slibvergisting.

Lees verder “Kamermeerderheid voor harde duurzaamheidseis bij subsidieren biomassa?”

Vogelaar werkt aan bestuurlijke boete voor huisjesmelkers

Minister Vogelaar (WWI) werkt samen met haar collega Hirsch Ballin (Justitie) aan een wijziging van de Huisvestingswet, die het mogelijk maakt om huisjesmelkers een bestuurlijke boete op te leggen. Dat meldt de minister naar aanleiding van vragen die ik haar samen met Renske Leijten stelde.

Lees verder “Vogelaar werkt aan bestuurlijke boete voor huisjesmelkers”

SP-moties kaderrichtlijn water aangenomen

Vorige week diende ik, mede namens de PvdA-fractie, bij het debat over de kaderrichtlijn water drie moties in. Gisteren werden twee daarvan aangenomen.

riolering
besparing mogelijk door samenwerking in de afvalwaterketen

Lees verder “SP-moties kaderrichtlijn water aangenomen”

Verbetering afsluitbeleid komt eraan

Minister Van der Hoeven (EZ)  antwoordt vandaag op schriftelijke vragen die ik samen met Sadet Karabulut stelde, dat energiebedrijven klanten met betalingsproblemen, die bereid zijn om een schuldenregeling te treffen, niet mogen afsluiten. Klanten die inmiddels afgesloten zijn zouden weer aangesloten moeten worden.

InHetDonker

Werken bij kaarslicht: maar nu even niet!

Lees verder “Verbetering afsluitbeleid komt eraan”

Dossier rechtsbescherming en huurprijsbescherming woonbootbewoners

Tot medio 2022 waren bewoners van woonboten die een ligplaats huren (meestal van een gemeente, waterschap of Rijkswaterstaat/Rijksvastgoedbedrijf) betrekkelijk weerloos tegen het eenzijdig beeindigen van huurcontracten of het wijzigen van de verhuurvoorwaarden (zoals de huurprijs). Maar op 8 april 2022 stemde de Eerste Kamer unaniem voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek die de rechtsbescherming van woonbootbewoners sterk verbetert (nalezen: kamerdossier 35408). Die wetswijziging werd afgedwongen door de motie Paulus Jansen c.s. die tien jaar eerder in de Tweede Kamer was aangenomen. Wetgevingsmolens draaien langzaam, zeker als bewindspersonen er niet zo hard aan trekken.

Lees verder “Dossier rechtsbescherming en huurprijsbescherming woonbootbewoners”