TU studenten ontwikkelen groene Tuktuk

De lowbudget taxi uit ontwikkelingslanden mag zich zelfs in Nederland in een groeiende populariteit verheugen. Helaas is de huidige Tuktuk een echte smeerkees: in zijn eentje veroorzaakt hij net zoveel luchtvervuiling als 50 moderne auto’s. Maar daar komt verandering in.

Tuktuk

Lees verder “TU studenten ontwikkelen groene Tuktuk”

Samenwerking met een luchtje

Nederland heeft een probleem met de luchtkwaliteit. Met name in de buurt van drukke autowegen is het zó smerig, dat er niet meer gebouwd mag worden. Minister Cramer heeft de oplossing: het Nationaal Samenwerkingsproject Luchtkwaliteit. Bij nader inzien blijkt er aan die samenwerking een luchtje te hangen.

Bladerschool
verbreding van de A7 pal naast de Bladergroenschool in de wijk Corpus den Hoorn (Groningen, januari 2008)

Lees verder “Samenwerking met een luchtje”

Energiezuinig en gezond ventileren gaan wél samen!

De laatste tijd is balansventilatie, een systeem om energie te besparen bij het ventileren van je woning, stevig onder vuur komen liggen na een uitzending van Zembla. Voor een aantal fracties in de Tweede Kamer was dat aanleiding om te suggereren om de lat voor energiebesparing maar lager te leggen: buitengewoon kortzichtig. Ik was vanmiddag op bezoek bij het bedrijf ClimaRad in Oldenzaal. Zij hebben een product ontwikkeld dat energiezuinig, praktisch èn gezond is. En het is nog betaalbaar ook!

ClimaRad<a
De ventilatie met warmteterugwinning van Climarad vormt één geheel met een cv-radiator. De regeling is volautomatisch via een ingebouwd metertje dat de luchtkwaliteit meet.

Lees verder “Energiezuinig en gezond ventileren gaan wél samen!”

Scooter op duurzame toer

scooterDe meeste mensen associeren scooters niet direct met duurzaamheid: even los van de branieschoppertjes die erop zitten maken ze daarvoor nèt teveel herrie en stank, en op brandstofverbruik hebben de ontwerpers ook niet al te scherp gelet. Maar de elektrische scooter is in opmars.

Lees verder “Scooter op duurzame toer”

Dioxinenorm NUON 40x hoger dan E.ON en RWE

Vandaag ontving ik de antwoorden van milieuminister Cramer op mijn vragen over de milieuvergunningen van nieuwe kolencentrales. Volgens de minister kan niet geconcludeerd worden dat voor de NUON-centrale bij de Eemshaven de lat over de hele linie lager ligt dan bij de andere centrales. Toch mag de NUON centrale een factor 40 meer dioxines uitstoten.

MultifuelNUON
artist impression van de multifuel centrale van NUON

Lees verder “Dioxinenorm NUON 40x hoger dan E.ON en RWE”

Cramer bevestigt: emissie-eisen zeescheepvaart nihil

“Noch in Nederland, noch in de EU, noch internationaal (in de IMO) worden eisen gesteld aan uitstoot van broeikasgassen door de internationale zeescheepvaart.” Dat stelt milieuminister Cramer letterlijk in antwoord op schriftelijke vragen die ik samen met Remi Poppe stelde.

zeeschip

Lees verder “Cramer bevestigt: emissie-eisen zeescheepvaart nihil”

Slepen jumbo’s bespaart brandstof

Terwijl op Heathrow binnenkort de vliegtuigen naar de startbaan gesleept worden, in plaats daarvan heen te taxiën, houdt Schiphol al twaalf jaar de boot af. De ministers Jorritsma, Netelenbos en Peijs stonden erbij en keken ernaar. Gaat Eurlings nu eindelijk zijn tanden laten zien?

VirginAtlantic
Virgin Atlantic gaat als eerste luchtvaartmaatschappij al
zijn vliegtuigen laten slepen

Lees verder “Slepen jumbo’s bespaart brandstof”

Hoe schoon is je lucht

Sinds kort is de internetsite Lokale Luchtkwaliteit in de lucht (…), waar je de laatste rapportages van de Nederlandse gemeenten kan vinden over de lokale luchtkwaliteit. Voor zover gemeenten die beschikbaar gesteld hebben natuurlijk. In mijn eigen woonprovincie Utrecht zijn de gemeenten Amersfoort en Houten tot dusver in gebreke gebleven. Ook in de andere provincies kan je precies zien wie er wel en niet hun huiswerk op tijd af hadden. Iets voor onze gemeenteraadsleden?!

uitlaat
De lokale luchtkwaliteit wordt vooral hierdoor bepaald.
Lees verder “Hoe schoon is je lucht”

Dossier luchtkwaliteit

Samen met Noord-Italië is Nederland een hotspot met betrekking tot luchtverontreiniging. De oorzaak is de combinatie van een flinke concentratie aan energie-intensieve industrie, een hoge bevolkingsdichtheid en het hoge autobezit in ons land. In 2008 heeft Nederland een tijdelijke ontheffing (derogatie) moeten aan vragenvoor de Richtlijn 2008/05/EG van de Europese Unie, zowel voor fijnstof als voor stikstofoxides. De ontheffing voor fijnstof liep af in 2011, die voor NOx zal eindigen op 1 januari 2015.


de auto is de belangrijkste bron voor luchtverontreiniging in Nederland

Lees verder “Dossier luchtkwaliteit”