Slepen jumbo’s bespaart brandstof

Terwijl op Heathrow binnenkort de vliegtuigen naar de startbaan gesleept worden, in plaats daarvan heen te taxiën, houdt Schiphol al twaalf jaar de boot af. De ministers Jorritsma, Netelenbos en Peijs stonden erbij en keken ernaar. Gaat Eurlings nu eindelijk zijn tanden laten zien?

VirginAtlantic
Virgin Atlantic gaat als eerste luchtvaartmaatschappij al
zijn vliegtuigen laten slepen

Proeven in Engeland en de VS hebben inmiddels aangetoond dat slepen technisch mogelijk is en minstens 3% brandstof bespaard (Stromen nr.11/12, 20 juli 2007). Het scheelt ook veel stank en CO2 emissies. Op Schiphol zouden de besparingen zelfs nog groter zijn, omdat de twee westelijke startbanen erg ver van de terminal af liggen. Voor vluchten naar Londen komt het voor dat je net zo lang aan het taxiën bent als in de lucht.

Er wordt in Nederland al jarenlang gepleit om ook te gaan slepen. Dat had afgedwongen kunnen worden in het kader van de Planologische Kernbeslissing over de uitbreiding van Schiphol in 1995.

Destijds schreef minister Jorritsma (VVD) echter aan de Kamer, naar aanleiding van vragen van o.m. de SP:
“De mogelijkheden van het vervangen van taxiën door slepen zijn onderzocht. Gebleken is dat het vervangen van taxiën van vliegtuigen door slepen vanuit milieuoogpunt nauwelijks perspectief biedt.”
(kamerstuk 23552 nr.9, pag.125). De meerderheid van de Kamer accepteerde deze foute informatie, dus kans verkeken.

Zes jaar later, bij de behandeling van de wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van Schiphol, was er een nieuwe kans om het slepen op te nemen in de vergunningvoorwaarden. Minister Netelenbosch zei daarover: “Wel kunnen er aanwijzingen worden gegeven voor het beleid dat op de luchthaven moet worden gevoerd. Ik denk aan het taxibeleid, het langdurig opstarten van motoren, het slepen van vliegtuigen en dergelijke.” (kamerstuk 27603 nr.40, 6 oktober 2001). Helaas voegde de minister niet de daad bij het woord.

Nog eens een half jaar later, bij de behandeling van dezelfde luchtvaartwet in de Eerste Kamer, deed Netelenbos zelfs klip en klaar een toezegging: “Voorbeelden hiervan zijn slepen in plaats van taxiën en het niet te lang laten warmdraaien van de motoren. Daarover zullen wij afspraken maken met de sector.” (handelingen Eerste Kamer, 25 juni 2002)

De minister verkeerde toen echter al in demissionaire status en moest korte tijd daarna het veld ruimen voor Carla Peijs (CDA). Peijs deed niets. Daarom diende Arda Gerkens (SP) op 24 oktober 2006 een motie in om alsnog met een plan voor het slepen van vliegtuigen te komen. Peijs: “Op Schiphol gaan meer dan 100 vliegtuigen per uur de lucht in. Het lijkt mij dat slepen van en naar de polderbaan veel meer tijd zal kosten, dus ik meen dat het niet haalbaar is.” Bij de stemming was de PvdA inmiddels vergeten dat ze in het verleden vóór slepen waren, dus stemden slechts SP, GL en D66 voor de motie.

We zijn nu twaalf jaar verder. Schiphol had de eerste luchthaven kunnen zijn waar deze innovatie wordt ingevoerd. Inmiddels zijn we ingehaald door Heathrow, Gatwick en San Fransisco. Schiphol is 100% eigendom van de Nederlandse staat. Wil dit kabinet nu ècht iets doen aan klimaatbeleid of niet?

Ik heb inmiddels samen met Emiel Roemer schriftelijke vragen gesteld aan Eurlings.

Vragen van de leden Roemer en Jansen (beide SP) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het slepen van vliegtuigen

1. Wat is uw mening over het bericht dat uit proeven op de vliegvelden Heathrow, Gatwick en San Francisco blijkt dat met het slepen van vliegtuigen drie procent brandstof bespaard kan worden en daarmee aanzienlijke milieuwinst kan worden geboekt? (1)

2. Kunt u aangeven wat voor maatregelen u genomen heeft om het slepen van vliegtuigen te bevorderen sinds u dit streven in 1995 in de PKB Schiphol heeft opgenomen? (2)

3. Kunt u aangeven wat voor maatregelen u genomen heeft om het slepen van vliegtuigen te bevorderen om zodoende de stankoverlast rond Schiphol af te laten nemen zoals u in 2002 aangaf? (3)

4. Kunt u aangeven hoeveel brandstofbesparing mogelijk is indien op Schiphol alle vliegtuigen gesleept zullen worden in plaats van te taxiën? Wat voor effect heeft dit op de uitstoot van onder andere CO2?

5. Kunt u aangeven hoeveel extra taxitijd er voor een vliegtuig bijkomt indien op Schiphol de vliegtuigen gesleept zullen worden in plaats van te taxiën?

6. Vindt u dat luchtvaartmaatschappijen voldoende geprikkeld worden om te streven naar zo min mogelijk brandstofverbruik? Hoe verklaart u in dit licht dat de luchtvaartsector tot nu toe nauwelijks gebruik maakt van de extra brandstofreductie door de vliegtuigen te slepen? Ziet u mogelijkheden om bijvoorbeeld via de kerosineaccijns deze prikkel voor de luchtvaartmaatschappijen te vergroten? Kunt u uw antwoord toelichten?

7. Bent u bereid (aanvullende) maatregelen te nemen om het slepen van vliegtuigen op de Nederlandse luchthavens te bevorderen? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?

(1) Stromen, nummer 11/12, 20 juli 2007.
(2) 23552, nr. 9
(3) Eerste Kamer, 25 juni 2002, 33-1623

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: