BNR kamerledendebat

bnr

In de auto naar het kamerledendebat van BNR hoorde ik Wouter Bos zijn vertrek als politiek leider van de PvdA aankondigen. Gelukkig hoefden we het daardoor niet meer over de Gerda te hebben. Beluister hier het debat met Jan Jacob van Dijk (CDA) en Stef Blok (VVD) over het vertrek van Bos, de kandidatuur van Cohen en de belasting van het politieke metier.

Citaat van de dag

HarmJanssen150“De grote hoeveelheid sociale woningbouw -zo’n 40% van alle woningen in Utrecht- werkt marktverstorend en prijsopdrijvend. Je kan nu alleen maar rondom het centrum wonen met veel geld of veel subsidie.”
Harm Janssen, lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart in de verkiezingsfolder ‘CDA, Utrecht in goede handen’

Lees verder “Citaat van de dag”

Irak-Balkenende

02.35 uur. De minister-president weigert aan het slot van 10,5 uur debat om antwoord te geven op de vraag of het kabinet de conclusies van de commissie Davids onderschrijft. Hij weigert zelfs om te herhalen dat het kabinet het feitenrelaas van de commissie Davids ongeclausuleerd accepteert, zoals fractievoorzitter Hamer (PvdA) aan het eind van haar tweede termijn gevraagd had. Hij volstaat met een verwijzing naar zijn eerste termijn en de eerder verzonden brief aan de Kamer. Hamer blijft zitten.

DEN HAAG-TWEEDE KAMER-CRISISBERAAD

Het CDA op de bres voor Limburg (?)

Het periodiek overleg op 17 november met staatssecretaris Huizinga over de uitvoering van de projecten Zandmaas en Grensmaas is normaal een bedaagde aangelegenheid. Iedereen in de Kamer is het erover eens dat de hoogwaterbescherming in het Maasdal omhoog moet naar 1:250. Maar daags erna waren er tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Limburg. Dus roerde de Limburgse CDA-woordvoerder Raymond Knops plotsklaps de oorlogstrom.

OverstromingenLimburg
hier begon het allemaal mee: de overstromingen in 1993

Lees verder “Het CDA op de bres voor Limburg (?)”

Het CDA en Essent

De druiven zijn zuur, volgens het Brabants Dagblad:
“CDA-gedeputeerde Paul Rüpp vindt de publieke oproep van CDA-minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) aan de Brabantse Staten om tegen de verkoop van Essent te stemmen ‘een minister onwaardig’. ,,De minister heeft eerder tegen alle adviezen in ons in de positie gebracht dat wij Essent moeten verkopen en poogt ons daarbij nu een spaak in het wiel te steken, terwijl zij hierover niets te zeggen heeft.”

paulrupp
Paul Rüpp toont zich een slecht verliezer

Lees verder “Het CDA en Essent”

De Jager teruggefloten

Net niet met algemene stemmen -het CDA had wat moeite met de beginselen van het dualisme- heeft de Kamer mijn motie aangenomen, die ik had ingediend naar aanleiding van de obstructie van staatssecretaris De Jager (CDA) van belastingzaken. De Jager moet alsnog ingaan op mijn vraag over de fiscale gevolgen van de overname van energiebedrijven met geleend geld.

jan-kees-de-jager

Een dergelijke constructie kan volgens mij alleen al voor NUON op jaarbasis een paar honderd miljoen aan belastingopbrengsten schelen, waarmee een strategische deal (volgens degenen die eraan verdienen en domme volksvertegenwoordigers) om kan slaan in een bodemloze put.
Het doet me denken aan de HEMA, een tot voor kort florerend bedrijf dat nu is volgehangen met schulden.

Maar goed: De Jager moet nu met de billen bloot. Of zou het lef hebben om nog meer smoesjes te bedenken?

Citaat van de dag

“De twee sinterklazen zijn zwarte pieten geworden.”

(VVD-kamerlid Frans Weekers bij zijn verzoek tot het houden van een spoeddebat over twee wethouders uit de gemeente Echt die bevriende verenigingen ruim drie ton subsidie toespeelden. Pikant detail is dat de Limburgse CDA-gedeputeerde Vrehen bestuurslid is van het CDA in Echt èn bestuurslid van twee verenigingen die gematst werden door de lokale CDA-wethouder).

zwartepieten

Lees hier meer over de achtergrond van de Sinterklaasaffaire.

Oorlogsmisdaden

Volgens minister Maxime Verhagen zijn de Palestijnse raketten die vanuit de Gazastrook op Israel worden afgeschoten evident gericht op burgerdoelen en daarmee te kwalificeren als oorlogsmisdaden en terreur. Maar de Israelische oorlogsmachine die de Gazastrook platwalst en honderd keer zoveel burgerslachtoffers maakt beperkt zich volgens Verhagen tot militaire doelen.
In de bijbel noemden ze zo iemand een Farizeeër.

Lees verder “Oorlogsmisdaden”

NHG: CDA en PvdA zien het nu ook…

Vorige week stemden slechts SP en D66 tegen een motie van het VVD-kamerlid Van der Burg, die voorstelde om de maximale grens voor de Nationale Hypotheek Garantie op te trekken van € 265.000 naar € 350.000. CDA en PvdA wilden graag een wit voetje halen bij de aspirant-kopers. De SP waarschuwde dat dan eerst het lijk in de kast bij de bestaande regeling moet worden opgeruimd. En zie: ook het CDA en de PvdA zijn nu wakker geworden.

Lees verder “NHG: CDA en PvdA zien het nu ook…”

Na drie en een half jaar: succes

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN (29454 nr.9),
Voorgesteld 14 april 2005

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de recent bekend geworden salarisstijgingen en
bonussen van topbestuurders in de (semi-)publieke sector ongepast zijn,
en derhalve tot terecht commotie hebben geleid;
spreekt uit, dat de beloning van bestuurders in de (semi-)publieke sector
niet hoger dient te zijn dan het salaris van de minister-president.

Lees verder “Na drie en een half jaar: succes”