Dossier initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’

Op 4 maart 2014 presenteerden SP-PvdA-CDA de initiatiefnota Een Stap Vooruit: 39 voorstellen om wandel- en fietsrecreatie te bevorderen en de economische opbrengst van wandel- en fietstoerisme te vergroten. In dit dossier vind je alles over de voorgeschiedenis, de totstandkoming van de nota en de parlementaire behandeling (dossier 33888).


De initiatiefnemers Duco Hoogland (PvdA), Paulus Jansen en Sander de Rouwe (CDA)

Lees verder “Dossier initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’”