SP: geld Zuidplaspolder gebruiken voor beter openbaar vervoer rond Almere

Minister Cramer heeft een lijstje gemaakt van 22 ruimtelijke projecten die samen één miljard euro rijkssubsidie ontvangen. Een van die projecten is de bouw van woningen en bedrijventerreinen in de Zuidplaspolder, ten westen van Gouda. Waterdeskundigen roepen al jaren dat dit een schoolvoorbeeld is van rampzalig ruimtelijk beleid: deze polder is zo’n beetje het laagste deel van de Randstad. Daarom heb ik voorgesteld dit budget over te hevelen naar de verbetering van het openbaar vervoer in Almere.

OVAlmere

VAO Nota Ruimte, 13 september 2007.

In verband met ziekte van mijn collega van Leeuwen vervang ik hem vandaag als woordvoerder op dit belangrijke thema.

De SP-fractie onderschrijft het pleidooi van collega Duyvendak voor een betere regie van de rijksoverheid bij de ruimtelijke ordening.
Alleen op die manier kunnen we de verloedering van het Nederlandse landschap tegengaan.

Om die reden zijn wij ook tegenstander van de ontwikkeling van de vervolgfase van bedrijventerrein Moerdijk, waar nu nog 350 hectare beschikbaar is voor nieuwe bedrijvigheid. Een kamermeerderheid heeft helaas geen moeite met die uitbreiding.

Tijdens het algemeen overleg gaf de minister aan dat de Kamer wat haar betreft nog kan schuiven met de inzet van middelen voor het ruimtelijk beleid. Van deze uitnodiging zou ik graag gebruik maken door een motie in te dienen om het projectbudget voor de grootschalige bouw in de Zuidplaspolder bij Gouda, het afvoerputje van de Randstad, te schrappen en die middelen in te zetten voor de verbetering van het openbaar vervoer in Almere. Daar worden de komende jaren nog tienduizenden woningen bijgebouwd, terwijl de bereikbaarheid nu al zwaar tekort schiet:

Motie van het lid Jansen, voorgesteld 13 september 2007

De kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bouw van woningen in de Zuidplaspolder niet aansluit bij water als leidend principe voor ruimtelijke ordening;

van mening, dat de toekenning van een projectbudget in het kader van de Nota Ruimte haaks staat op de doelstellingen van het klimaatbeleid en een duurzame waterhuishouding,

verzoekt de regering het voor de Zuidplaspolder gereserveerde budget uit de Nota Ruimte in te zetten voor de verbetering van het openbaar vervoer in de regio Almere,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: