Kappen met Kappen

De wereldwijde kap van oerbossen ten behoeve van de Nederlandse vraag naar biomassa, grondstoffen voor de bioindustrie en tropisch hardhout is in de periode 1995-2005 met 73% toegenomen.

oerbos

Dat blijkt uit het vandaag door Greenpeace gepubliceerde rapport “The Dutch economic contribution to wordwide deforestation and forest degradation”. Het is de zoveelste aanwijzing dat de grootscheepse productie van biomassa ten behoeve van de Westerse energieconsumptie in ontwikkelingslanden een heilloze weg is.
Zie ook mijn verslag over de recente hoorzitting over dit onderwerp.

Inmiddels heb ik samen met mijn collega Remi Poppe schriftelijke vragen gesteld over het Greenpeacerapport aan minister Cramer (VROM) en Verburg (LNV).

1. Kunt u bevestigen dat de kap van oerbossen wereldwijd voor Nederlandse vraag in de periode tussen 1995 en 2005 met 73% is toegenomen?
Zo nee, welk effect heeft de Nederlandse vraag naar soja, biomassa, palmolie en houtproducten dan wèl gehad op wereldwijde kap van oerbossen?

2. Is deze trend van ontbossing ten gevolge van de Nederlandse import na 2005 voortgezet?
– Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de claim van veel Nederlandse afnemers van palmolie, soja, tropisch hout e.d. dat hun producten voldoen aan een hoge standaard met betrekking tot duurzaamheid, bv. Cramer criteria en keurmerken?
– Zo ja, wat voor conclusie verbindt u hieraan met betrekking tot uw duurzaamheidbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van restricties voor de import van grondstoffen waarvan de herkomst twijfelachtig is?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de dialoog die de minister van Landbouw voert met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ten aanzien van soja, zowel in eigen land als internationaal?
Zijn er reeds resultaten van de Soja Coalitie?
Zo neen, bent u bereid zelf duurzaamheidcriteria op te stellen voor de import van grondstoffen ten behoeve van de Nederlandse (intensieve) landbouw?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: