waar blijft realiteitstoets provinciale wind-op-land plannen

Eind januari sloot het kabinet een bestuursakkoord met de provincies over de realisatie van 6.000MW wind-op-land per 2020. Provincies moeten op korte termijn hun taakstelling planologisch invullen. Maar hoe realistisch zijn die zoeklocaties eigenlijk?


windpark in aanpak

Lees verder “waar blijft realiteitstoets provinciale wind-op-land plannen”

de waker, de slaper en de dromer

Samen met Patrick van Lunteren, Cornè Bezuijen (SP-statenfractie Groningen) en Rikus Brader (oud SP-wethouder Reiderland) was ik vanmiddag op werkbezoek in Reiderland, waar een aantal boeren in drie polders langs de Dollard een windpark willen ontwikkelen in het leegste gebied van Nederland. Maar dat is tegelijk een gebied met wijdse vergezichten. Wat is dan wijsheid?


coupure in de wakerdijkdijk tussen de Carel Coenraadpolder (1924) en de Johannes Kerkhovenpolder (1875/76).

Lees verder “de waker, de slaper en de dromer”

wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Tjonge, wat hebben we er lang op moeten wachten. Maar vanmorgen vindt eindelijk het afrondende debat van de Wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven plaats. De wet is van belang voor de bewoners van de grensstreek in Limburg. Vliegveld Weeze/Niederrhein, vliegbasis Geilenkirchen en de voormalige vliegbasis Brüggen vallen alle onder het werkinggebied van de wet. Belangrijkste vraag: wordt er met twee maten gemeten ten opzichte van omwonenden van Nederlandse vliegvelden?


Het beperkingengebied voor de bewoners van Zuidoost Limburg ten gevolge van de AWACS-herriebakken van vliegbasis Geilenkirchen is tergend groot.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: MIL 20121004 TOE 31898 1eT SP plenair

UPDATE 12:45
Twee van mijn voorstellen bij het debat hebben toezeggingen opgeleverd:
– de minister van Defensie zal tegelijk met zijn AWACS-brief in november aangeven wat de status is van de voormalige RAF-basis Brüggen bij Roermond; mijn inzet is dat de nederlandse regering bij Duitsland aandringt op het schrappen van de luchtvaartbestemming zodra de (slapende) basis definitief zijn militaire bestemming verliest; als dat niet gebeurt zo het scenario Laarbruch/Niederrhein zich kunnen herhalen
– de staatssecretaris van milieu gaat na of het principe “de vervuiler betaalt” (voor wat betreft planschade, geluidisolatie van woningen en vergoeding kosten gemeenten) ook toegepast kan worden op vliegvelden over de grens. Nu worden bv. de gevolgkosten van Niederrhein aan de Nederlandse zijde van de grens betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

Omgevingsloket Online uitbreiden met handhavingsinformatie

De handhavers op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening kunnen veel baat hebben bij een uitbreiding van Omgevingsloket Online (OLO) met handhavingsinformatie, die door alle gebruikers gedeeld wordt en via internet ontsloten wordt. Ook zouden met zo’n systeem de ICT-kosten tientallen miljoenen lager worden. Naar aanleiding van een voorstel van de gemeente Delft heb ik schriftelijke vragen gesteld aan minister Schultz.

lees hier mijn schriftelijke vragen: ROM 20120608 SV database omgevingsinformatie

langkampeerders camping Helmgat moeten vertrekken. niet dus.

42 jaar huurden Wil en John Gunderson al een jaarplaats op camping Het Helmgat in Bloemendaal a/d Zee, toen de nieuwe eigenaar projectontwikkelaar Q Investments de huur opzegde. De ruim 100 langkampeerders, die vaak al generaties lang een caravan hebben staan, moeten binnen drie jaar van het terrein af. Maar dat pikken de huurders niet. Ik sprak vandaag met het inmiddels gevormde actiecomitè, dat door vrijwel alle langkampeerders gemachtigd is om namens hen op te treden.

Lees verder “langkampeerders camping Helmgat moeten vertrekken. niet dus.”

omgevingswet gefundeerd op vertrouwen

De nieuwe Omgevingswet, die alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water moet integreren gaat uit van vertrouwen: vertrouwen in de nobele bedoelingen van mensen en bedrijven die iets “willen”. Wie kan daar iets op tegen hebben?


Nederland heeft al een paar eeuwen ervaring met toelatingsplanologie. Die heeft best aardige resultaten opgeleverd (Elburg)

Lees verder “omgevingswet gefundeerd op vertrouwen”

De politieke en de reële planning

“Planning omgevingswet niet reëel” kopt SC-online vandaag. De ambtelijk coördinator wetgeving van de projectdirectie Eenvoudig Beter stelde afgelopen vrijdag op een congres dat de politieke planning voor de Omgevingswet niet de reële planning is. De minister roept dat de wet eind 2014 operationeel moet zijn. Haar verantwoordelijk ambtenaar noemt dat een politieke planning, terwijl de echte oplevering niet voor 2018 kan plaatsvinden.


komt de planning van de minister voor de Omgevingswet uit een van deze tasjes?

Lees verder “De politieke en de reële planning”

Onduidelijkheid recreatiewoningen duurt voort

Vanmiddag debatteerde de commissie infrastructuur en milieu met minister Schultz over haar besluit om de Wet permanente bewoning recreatiewoningen in te trekken. Na het verzet van de Eerste Kamer tegen dit wetsvoorstel heeft Schultz besloten om de oplossing voor het probleem weer bij de gemeenten en provincies neer te leggen.

Lees verder “Onduidelijkheid recreatiewoningen duurt voort”

Megawindparken in Drentse/Groningse veenkolonië: mag het een onsje minder?

Afgelopen vrijdag was ik te gast op een debatavond over de plannen voor een aantal grote windparken in het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar zijn inmiddels voor meer dan 700MW aan plannen in de maak (o.m. Drentse monden en N33), terwijl de totale taakstelling voor de provincie Drenthe slechts 280MW bedraagt. De bewoners van het gebied worden daar knap zenuwachtig van.


zoekgebied voor windpark Drentse Monden, ten zuidoosten van Stadskanaal; het idee is om de turbines evenwijdig aan de lintdorpen Nieuw Buinen, 1e en 2e Excloërmond en Valtermond te plaatsen

Lees verder “Megawindparken in Drentse/Groningse veenkolonië: mag het een onsje minder?”