Vogelaar: eerlijke woningtoewijzing niet mijn zorg

Tijdens het mondeling vragenuur van gisteren wees minister Vogelaar mij fijntjes op haar zelflerend vermogen, nu ze het met mij eens is over haar verantwoordelijkheid voor een goede brandveiligheid van woningen. Complimenten, maar vandaag lijkt de minister toch weer terug te vallen in haar oude mantra: daar ga ik niet over.

Lees verder “Vogelaar: eerlijke woningtoewijzing niet mijn zorg”

Fraude met toewijzing huurwoningen

Vandaag openden de GPD-bladen met het bericht dat er mogelijk op grootschalig niveau wordt gefraudeerd met de toewijzing van huurwoningen. Prille woningzoekenden betalen een paar honderd euro aan een medewerker van een woningcorporatie en staan plotseling bovenaan de wachtlijst op een huurwoning. Wat mij betreft een schandalig misbruik van de woningnood in Nederland.

Lees verder “Fraude met toewijzing huurwoningen”

SP-voorstellen woonruimteverdeling overgenomen

Minister Vogelaar heeft gisteren gereageerd op het rapport Schrap de wachtlijstbelasting, dat ik haar in maart heb aangeboden. Ze staat positief ten opzichte van de meeste voorstellen die wij daarin gedaan hebben.

Lees verder “SP-voorstellen woonruimteverdeling overgenomen”

Schrap de wachtlijstbelasting voor woningzoekenden

TROS Radar besteedde vandaag aandacht aan mijn onderzoek naar de bedragen die gemeenten en woningcorporaties in rekening brengen aan woningzoekenden. Tien jaar geleden hoefde je nergens te betalen om ingeschreven te staan voor een huurwoning. Vijf jaar geleden ontdekte de eerste gemeente deze nieuwe belasting. En inmiddels moet je al bij de meeste gemeenten en woningcorporaties betalen… om op de wachtlijst te staan. Dat lijkt bijna een premie op laksheid.

Eurohuis
Lees verder “Schrap de wachtlijstbelasting voor woningzoekenden”

Wonen in eigen dorp

Onder die kop organiseerde wethouder Chris School uit Landerd gisteravond een manifestatie over de aanpassing van de Huisvestingswet. Veel Brabantse dorpen zitten op slot voor de woningbouw en de jeugd trekt weg. Wat moeten we daaraan doen?

ChrisSchool

Chris School (RPP),
wethouder wonen in Landerd (NB)

Lees verder “Wonen in eigen dorp”

Gemiste kansen in de herziening Huisvestingswet

Minister Vogelaar bereidt op dit moment een herziening van de huisvestingswet voor. De Tweede Kamer is vooruitlopend op het wetsvoorstel geïnformeerd over de zaken die de minister wil wijzigen. Er zitten een aantal goede dingen in de herziening die de minister voorstelt, maar ik heb wel enkele kanttekeningen en vooral heel veel aanvullende suggesties. Wat mij betreft is het voorlopig dus een herziening met veel gemiste kansen.

Woningnet.nl
Via Woningnet kunnen woningzoekenden in een aantal regio’s zoeken naar betaalbare huurwoningen.
Lees verder “Gemiste kansen in de herziening Huisvestingswet”

Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen

Minister Vogelaar vergroot bij de herziening van de Huisvestingswet met de mogelijkheden voor gemeenten om bij de woonruimte-verdeling gemengde wijken te bevorderen. De minister deed haar toezegging in reactie op een voorstel van de SP bij de behandeling van haar begroting voor 2008.

GemengdWonen
Het tijdschrift Nul20 deed vorig jaar onderzoek naar de mening van Amsterdammers over gemengd wonen

Lees verder “Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen”

Ministerie van Wegwuiven, Wegschuiven en Indekken

Minister Vogelaar schuift voornamelijk af èn vooruit, terwijl haar ministerie voor grote problemen op de woningmarkt, in de achterstandswijken en op het gebied van de integratie staat. Dit concludeerde ik vandaag bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. De minister begon met grote woorden, maar zij neemt op geen enkel terrein de regie in handen. Het blijft dus pappen en nathouden.

wuiven

Lees verder “Ministerie van Wegwuiven, Wegschuiven en Indekken”