Woonruimteverdeling op Walcheren

Minister Vogelaar vindt dat ze niets kan doen tegen de invoering van een systeem van woonruimteverdeling in Walcheren, waarbij nog uitsluitend via internet op het aanbod gereageerd kan worden.
Dat antwoord ze op vragen die ik samen met Fons Luijben stelde.
Binnenkort stuurt Vogelaar een wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet naar de Kamer. Dat wordt een goede gelegenheid om door middel van amendering de bescherming van de woningzoekenden zonder internet beter te regelen.

Lees verder “Woonruimteverdeling op Walcheren”

Dossier Huisvestingswet-Rotterdamwet-woonruimteverdeling

De verdeling van betaalbare woonruimte, zowel in de huur- als in de koopsector, is geregeld in de Huisvestingswet. Regionale huisvestingsverordeningen zijn gebaseerd op deze wet. De Rotterdamwet biedt gemeenten de mogelijkheid om wijken “met bijzondere grootstedelijke problematiek” op slot te gooien voor woningzoekenden met een laag inkomen.

casino
zoeken naar een woning: in sommige gemeenten letterlijk een kansspel

Lees verder “Dossier Huisvestingswet-Rotterdamwet-woonruimteverdeling”