Huisvestingswet wordt verbeterd

De Huisvestingswet regelt de bevoegdheden van de overheid om in geval van schaarste de beschikbare woonruimte eerlijk te verdelen. Tenminste: zo zou het moeten werken.

In de praktijk is de Huisvestingswet een papieren tijger. Alle reden om de wet te verbeteren. En daar hebben we binnenkort de gelegenheid voor. Minister Vogelaar wil de wet per januari 2010 aanpassen en gisteravond debatteerde de commissie wonen met de minister over de ideeën voor verbeteringen.

Natuurlijk bood ik haar als eerste mijn rapport Schrap de wachtlijstbelasting aan, met vier praktische voorstellen om het leven voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning te verbeteren. Andere fracties, zoals de ChristenUnie, zagen wel wat in die voorstellen. De minister heeft toegezegd binnen twee maanden te reageren of ze onze suggesties in de wet wil opnemen.

Een ander discussiepunt is de wijze waarop de Huisvestingswet gebruikt kan worden om gemengde wijken te bevorderen. In (middel)grote steden is er de afgelopen 25 jaar een steeds grotere concentratie ontstaan van migranten met lage inkomens, lage opleiding, hoge werkloosheid in wijken met een hoog aandeel sociale huur. Dat komt doordat er in de nieuwere wijken steeds minder betaalbare woningen gebouwd zijn, maar ook omdat de woonruimteverdeling (“Delftse model”) deze concentratie in de hand heeft gewerkt. De minister wil het nu mogelijk maken om in deze wijken op basis van het criterium leefbaarheid te sturen op de toewijzing. Waar de problemen zich opstapelen kunnen dan extra eisen worden gesteld aan nieuwe huurders. Wij willen dat de wet dan óók de mogelijkheden biedt om in witte wijken met een laag aandeel kansarme huishoudens de kansen op een huis voor deze groep te verbeteren. De minister heeft toegezegd om dat mee te nemen bij de uitwerking van het wetsvoorstel.

Ook werd er gesproken over de woonruimteverdeling in dorpen waar door het ruimtelijk beleid weinig gebouwd mag worden. Daar worden de prijzen van de koophuizen opgedreven door woningzoekenden uit de grote stad en ook de schaarse huurwoningen zijn in trek bij mensen van elders. Wij vinden dat in die situatie de woningzoekenden met een lokale binding een streepje voor mogen krijgen bij de woningtoewijzing. Ook dat punt wordt meegenomen bij de uitwerking. In ieder geval zal de bestaande koopgrens van € 159.000 waarboven gemeenten niets meer kunnen doen aan de voorrang voor lokale woningzoekenden in 2010 geschrapt worden.

De minister heeft ook aangegeven om onderzoek te gaan doen naar leegstand. Zij zal in dit onderzoek ook de leegstand bij corporatiewoningen en het geringe gebruik van het vorderingsinstrument door gemeenten meenemen. Gemeenten kunnen met dit instrument panden die onacceptabel lang leegstaan vorderen van de eigenaar. Ik ben blij dat de minister dit oppakt. Blijkbaar zien gemeenten op dit moment belemmeringen om dit instrument in te zetten, terwijl het een prima manier is om vastgoedspeculanten te dwarsbomen en het woningaanbod in vooral de grote steden te vergroten. Als we deze belemmeringen kunnen wegnemen zou dat een goede zaak zijn.

Mijn gehele inbreng in het debat: Huisvestingswet

Meer lezen? Zie Dossier Huisvestingswet-Rotterdamwet-Woonruimteverdeling

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: