Opinie: Bouwtoezicht gemeente faalt

De Tweede Kamer spreekt vandaag met minister Vogelaar over de woningkwaliteit. De SP doet de minister twee voorstellen – zonder hoge kosten voor de consument – die de kwaliteit van woningen structureel kunnen verbeteren; de invoering van een APK voor woninginstallaties en van een wettelijke verzekerde garantie, in combinatie met een afslanking van het bouwtoezicht.

Lees verder “Opinie: Bouwtoezicht gemeente faalt”

Balansventilatie: scherp aansprakelijkheid aannemers aan

VathorstDe uitzending van Zembla over de gezondheidsklachten bij de bewoners van de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst toont voor de zoveelste keer aan dat het Nederlandse bouwtoezicht rammelt en de aansprakelijkheid van aannemers gebrekkig geregeld is. Met balansventilatie hoeft niets mis te zijn, mits de architect, de aannemer en de installateur voldoende deskundig zijn en er bij oplevering gecontroleerd wordt of de beloofde kwaliteit is waargemaakt.

Lees verder “Balansventilatie: scherp aansprakelijkheid aannemers aan”

Zonnehus

In het nieuwbouwwijkje Olst-Zuid, gebouwd volgens de principes van duurzaam bouwen heeft het Saalien één woning voorzien van alle mogelijke voorzieningen op het gebied van energie- en waterbesparing, duurzame energie, gezonde en duurzame materialen: Het Olster Zonnehus blijft twee jaar in gebruik als demonstratieproject, daarna wordt het verkocht.

Een interessante vernieuwing op energiegebied in dit demonstratie-project is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning van de firma Climarad.

climarad
Gebalanceerde ventilatie gintegreerd met een CV-radiator: geen tocht en 50% energiebesparing

Lees verder “Zonnehus”

Gevaarlijke CV installaties

TROS Radar besteedde vandaag aandacht aan de Utrechtse woningcorporatie Mitros, die haar huurders in de wijk Ondiep aan groot gevaar blootstelde door stokoude CV-ketels niet tijdig te vervangen. Bij metingen werden in woningen koolmonoxide-waarden tot 4000 PPM gemeten, terwijl boven 800 PPM de grens is voor een stookverbod. Lees verder “Gevaarlijke CV installaties”

Dossier legionella

Legionella is een familie bacteriën die zich goed thuisvoelt in slecht ontworpen en onderhouden drinkwaterinstallaties, open koeltorens, jacuzzi’s en sauna’s. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ten gevolge van een legionella-besmetting een longontsteking oplopen, met een risico op dodelijk afloop.


legionella-kolonies voelen zich het beste thuis in stilstaand water.

Lees verder “Dossier legionella”

Dossier luchtkwaliteit

Samen met Noord-Italië is Nederland een hotspot met betrekking tot luchtverontreiniging. De oorzaak is de combinatie van een flinke concentratie aan energie-intensieve industrie, een hoge bevolkingsdichtheid en het hoge autobezit in ons land. In 2008 heeft Nederland een tijdelijke ontheffing (derogatie) moeten aan vragenvoor de Richtlijn 2008/05/EG van de Europese Unie, zowel voor fijnstof als voor stikstofoxides. De ontheffing voor fijnstof liep af in 2011, die voor NOx zal eindigen op 1 januari 2015.


de auto is de belangrijkste bron voor luchtverontreiniging in Nederland

Lees verder “Dossier luchtkwaliteit”

Dossier geluid(overlast)

Geluidoverlast is een van de grootste milieu- en leefbaarheidsproblemen, volgens de Nederlandse Stichting Geluidhinder zal het binnen tien jaar zelfs leefbaarheidsprobleem nr.1 zijn. De belangrijkste reden daarvoor is de groei van het verkeer, waardoor over grote delen van Nederland een “geluidsdeken” ligt, met pieken in de nabijheid van drukke snelwegen en spoorlijnen. Een tweede reden is de hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid, waardoor relatief veel mensen in de nabijheid van zware geluidbronnen wonen. Ook woongeluid zal in wijken met een hoge bebouwingsdichtheid eerder een probleem vormen dan in meer extensief bebouwde gebieden.

Lees verder “Dossier geluid(overlast)”

dossier APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen

Geiser

In 11% van de Nederlandse woningen hebben de installaties (gas, elektriciteit, ventilatie, water) of daarmee verbonden apparaten een zodanig gebrek dat dit kan leiden tot een dodelijk ongeval (TNO, 2007). De belangrijkste risicobron vormen de gasinstallatie en open verbrandingstoestellen (gaskachels, geisers, verouderde CV-ketels). Ik ben voorstander van een verbod op de plaatsing van nieuwe open verbrandingstoestellen en een APK voor woninginstallaties. Lees hier waarom!

Lees verder “dossier APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen”