Huizinga:sorry

Het kostte haar enige moeite, maar minister Huizinga (VROM) zei gisteren “het spijt me” tegen de inwoners van Schinveld en omgeving die al 31 jaar geteisterd worden door de herrie van AWACS-vliegtuigen. Ze kon ook moeilijk anders: de Raad van State sprak een dag eerder een vernietigend oordeel uit over de wijze waarop haar voorgangers zijn omgesprongen met de omwonenden van de NAVO-basis Geilenkirchen.

Het persbericht van de Raad van State stelt letterlijk: “De minister van VROM is niet in staat gebleken om binnen een redelijke termijn goed te onderbouwen waarom de toename van geluidsoverlast van vliegverkeer rond de NAVO-basis Geilenkirchen aanvaardbaar is.” VVD-minister Dekker zorgde er in 2005 met een NIMBY-besluit voor dat zes hectare bos in het verlengde van de startbaan gekapt werden, waardoor de prehistorische herriebakken van de NAVO nóg lager over Schinveld kunnen vliegen. Dat besluit is door de RvS nu definitief vernietigd, maar daarmee is het bos nog niet herplant. Droevig genoeg combineerde Huizinga haar excuus niet met de aankondiging dat het Rijk op korte termijn op de kale vlakte een nieuw bos laat aanplanten. De gemeente Onderbanken en de werkgroep Stop Awacs Overlast hebben inmiddels een verzoek om schadevergoeding ingediend bij de RvS en dat verzoek gaat ongetwijfeld toegewezen worden. Waarom kan Huizinga niet de grootmoedigheid opbrengen om zonder een nieuwe rechtszaak een schadevergoeding te regelen met de partijen die op alle punten in het gelijk gesteld zijn?

Ondertussen is haar defensie-collega Jack de Vries (CDA) nog geen millimeter opgeschoten bij het verminderen van de geluidsoverlast. De Vries kondigde vorig jaar aan met zijn Duitse collega’s te gaan praten over het in oostelijke richting verlengen van de startbaan. Dat zou een klein beetje verlichting aan de Nederlandse kant van de grens opleveren. Ik voorspelde toen al dat dit alleen maar zou uitdraaien op uitstel, want de Duitse overheden hadden direct al laten weten dat een baanverlenging uitgesloten is.
Om die reden heb ik gisteren maar weer eens gepleit voor de uitvoering van de motie De Wit (december 2007), waarin de Kamer uitspreekt dat de binnenvliegregeling van toepassing verklaard moet worden als de NAVO weigert om zich aan normale fatsoensnormen te houden. Op grond van de binnenvliegregeling kan het aantal vliegtuigen dat vanuit Geilenkirchen over Nederlands grondgebied mag vliegen beperkt worden. De motie is tot dusver niet uitgevoerd, omdat de PvdA het kabinet nog wat extra tijd wilde geven om langs diplomatieke weg hetzelfde resultaat te bereiken. Gevolg: weer twee jaar vertraging.

Ook voor Diederik Samsom lijkt de maat nu vol: hij kondigde gisteren aan dat, indien de NAVO-bijeenkomst van juni geen tastbaar resultaat oplevert, de binnenvliegregeling wat de PvdA betreft ingezet moet worden. Ook VVD-woordvoerder Helma Neppèrus uitte zich in harde bewoordingen, al ging ze niet zo ver als Samsom.
De Vries wees er -zoals altijd- op dat de binnenvliegregeling als een boemerang kan werken, omdat de Duitsers dan ook bestaande afspraken over Nederlandse oefenvluchten boven Duitsland dan kunnen opzeggen. Wat mij betreft gaat die vlieger niet op. De restricities die Nederland zou opleggen volgen op 31 jaar vriendelijke verzoeken om de overlast een heel klein beetje te beperken. De NAVO heeft 30 jaar geleden al beloofd dat ze hun best zouden doen, maar nooit geleverd. Dan moet je op een gegeven moment een streep trekken.

Zelfs Jack de Vries moest daarom aan het eind van het debat toegeven dat ook voor hem -in 2012- het moment kan aanbreken dat Nederland het paardenmiddel van de binnenvliegregeling gaat gebruiken. Dat is uit zijn mond een revolutionaire uitspraak.

Meer lezen? Zie dossier Stop AWACS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: