De woningmarkt is geen automarkt

Sluit een paar macro-economen op in hun studeerkamer. Geef ze als opdracht mee: ‘Ga eens na wat er gebeurt als je de woningmarkt zou behandelen als de markt voor auto’s’. Waarschijnlijk komt er dan eenzelfde resultaat uit als vorige maand gepresenteerd werd als CPB document Economische effecten van regulering en subsidiëring van de huurwoningmarkt.

(opinie-artikel in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, augustus 2008)

Lees verder “De woningmarkt is geen automarkt”

Makelaars en taxateurs

Jan de Wit wees me naar aanleiding het citaat van de dag van gisteren op het deze week verschenen eindrapport van de parlementaire werkgroep bestrijding georganiseerde criminaliteit (29911), waar hij namens de SP-fractie deel van uitmaakte.

De verbinding tussen boven- en onderwereld bestond al in de Griekse mythologie. De rivier de Styx vormde de verbinding tussen beide werelden.

Lees verder “Makelaars en taxateurs”

Priemus op dreef

Gisteravond nam ik deel aan het jaarlijkse begrotingsdebat van het Nederlandse Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting NIROV. Hugo Priemus, de oervader van de Nederlandse wonen-onderzoekers, hield er een inleiding die niet alleen geestig was maar ook bijzonder scherp. Minister Vogelaar zat erbij en vond het ook leuk: hopelijk heeft ze ook ècht geluisterd naar zijn adviezen.

Lees verder “Priemus op dreef”

Bewoners prachtwijk zijn de verliezers

Vandaag staat het onderstaande opinieartikel van Peter Boelhouwer in het Reformatorisch Dagblad. Boelhouwer is naast hoogleraar huisvestingssystemen aan de Technische Universiteit Delft ook lid van de VROM-raad. Deze raad stelde eind vorig jaar middels het rapport “Tijd voor keuzes” de hypotheekrenteaftrek ter discussie. En ook in dit geval slaat hij de spijker op zijn kop.

Lees verder “Bewoners prachtwijk zijn de verliezers”

SP-moties en amendement bij Begroting WWI

Vandaag heb ik bij de begroting van minister Vogelaar vijf wijzigingsvoorstellen ingediend:
– het paal en perk stellen aan excessieve betaling van corporatiedirecteuren
– het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag
– het verruimen van de mogelijkheden voor financiële steun voor projecten buiten de 40 aandachtswijken
– een debat op korte termijn over het advies van de VROM-raad, die onlangs zware kritiek uitte op het Nederlandse woningmarktbeleid, in het bijzonder de hypotheekaftrek.
– het continueren van de financiële steun voor de Stichting Steun Remigratie, die zich met name richt op praktische hulp aan Marokkanen die geremigreerd zijn of het voornemen hebben om te remigreren.

Lees verder “SP-moties en amendement bij Begroting WWI”

Startproblemen

Steeds meer starters op de woningmarkt hebben een probleem om aan een huis te komen. Verdien je niet al te veel dan moet je achterin de lange rij aanschuiven bij de woningcorporaties. Heb je een aardig inkomen, dan blijk je door de gestegen huizenprijzen op de koopmarkt niet veel soeps te kunnen krijgen. De SP Breda organiseerde daarom afgelopen vrijdagmiddag een symposium over betaalbaar bouwen.

Casteren
Het startersproject Zandstraat in Casteren (2005) is een geslaagd voorbeeld van bouwen in eigen beheer

Lees verder “Startproblemen”

Dossier Jansen vs Visser / Visser vs Jansen

Dubbelcolumn voor NVM.nl (periode december 2012 – december 2013) met Barbara Visser, woordvoerder wonen VVD, over de koopmarkt. Met af en toe een uitstapje! In de periode 2010-2012 schreef ik een vergelijkbare dubbelcolumn Jansen vs De Boer met haar voorgangster van Betty de Boer.

Columns (chronologisch, meest actueel bovenaan)

22 december 2013
Visser vs Jansen: de opbrengst van 2013

22 november 2013
Jansen vs Visser: Nationale Hypotheek garantie

26 september 2013
Jansen vs Visser: miskleun in misdruk

14 juni 2013
Visser vs Jansen: factfree politics & WOON2012

25 februari 2013
Jansen vs Visser: het woonakkoord

30 januari 2013
Visser vs Jansen: de verhuurderheffing

24 december 2012
Jansen vs Visser: de klassenhypotheek

dossier woningmarkt

In vele bewoordingen is afgelopen jaren verkondigd dat de woningmarkt “… op slot zit.” Scheefwoners zouden een groot deel van de sociale huurvoorraad bevolken, er gaapt een gat tussen de huur- en de koopsector en de hypotheekaftrek drijft de prijzen in de koopsector op. Wat is mythe, wat de werkelijkheid? Lees er meer over in het dossier woningmarkt.

Lees verder “dossier woningmarkt”