Veiling CO2 rechten

Het FD berichtte gisteren over het groeiende draagvlak voor de volledige veiling van CO2 rechten. De SP was daar altijd voorstander van. Nu krijgen de bedrijven gratis CO2 rechten op basis van hun historisch verbruik. Dat betekent dat een relatief vuile kolencentrale veel meer rechten krijgt dan een relatief schone warmtekrachtcentrale.

basisindustrie

Lees verder “Veiling CO2 rechten”

Huiswerk emissiehandel overdoen

Afgelopen donderdag debatteerde de nieuwe minister Jacqueline Cramer (milieu, ruimtelijke ordening) voor de eerste keer met de Tweede Kamer. Zij werd vergezeld door haar collega Maria van der Hoeven, die vroeger over de scholen ging maar nu als minister van economische zaken de waakhond van het bedrijfsleven is. Het werd een eerste confrontatie tussen economie en milieu: moeten we toestaan dat er goedkope nieuwe kolencentrales gebouwd worden, ook als daardoor de CO2-emissies extra toenemen?

kolencentraleNijmegen
De kolencentrale bij Nijmegen

Lees verder “Huiswerk emissiehandel overdoen”

Mag het licht (even) uit?

Uit de Standaard van vandaag:

BRUSSEL – L’Alliance pour la Planète, een groepering van een dertigtal ngo’s en milieuverenigingen die werd opgericht op initiatief van WWF France, doet een oproep om op 1 februari collectief 5 minuten alle lichten te doven. De bedoeling is de aandacht van de burgers, de media en politici te vestigen op de energievoorspilling die overmatig lichtgebruik met zich meebrengt.

logo 5minutes

Lees verder “Mag het licht (even) uit?”

Dossier klimaatconferentie Kopenhagen

Van 15-19 december 2009 vond in Kopenhagen de 15e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Ik woonde als lid van de Nederlandse parlementaire delegatie de conferentie bij. Lees hier de verslagen over de debatten in de aanloop naar Kopenhagen en mijn dagboek ter plekke.

Kopenhagen - Kleine zeemeermin kopje onder?

Lees verder “Dossier klimaatconferentie Kopenhagen”

Dossier klimaatconferentie Bali

In december 2007 bezocht ik als lid van de Nederlandse parlementaire delegatie de VN-klimaattop in Bali. Lees hier de verslagen van de debatten in de aanloop naar de klimaattop, en het dagboek dat ik ter plekke bij hield.

COP13small
ovationeel applaus van de plenaire vergadering bij de klimaatconferentie van Bali, na het aannemen van het Besluit

Lees verder “Dossier klimaatconferentie Bali”