Stand.nl

Straks, tussen 13:00 en 13:30 uur ben ik te gast in Stand.nl. Ik praat daar met presentator Frank du Mosch en de luisteraars over het CPB-rapport over de huurwoningmarkt in Nederland. Het CPB doet in het rapport de aanbeveling om de huren te liberaliseren. Een heel slecht plan.

Stand.nl

Luisteren dus! Kijk hier voor de frequenties. En je kan hier stemmen op de stelling: ‘de huren moeten worden vrijgegeven’. Mijn advies: Oneens!

Update
Je kan de uitzending terugluisteren.

Einde aan zakkenvullerij huurwoningen met monumentenstatus?

Een SP-deelraadslid stuurde me vorige week een afschrift van een brief die de Amsterdamse wethouder Herrema op 16 oktober 2007 mede namens 16 andere gemeenten gestuurd heeft aan minister Vogelaar. Herrema pleit ervoor om de 15-30% opslag bij huurwoningen in een beschermd stadsgezicht en/of monumentenstatus af te schaffen. Een volkomen terecht pleidooi.

Wulpstraat
De Utrechtse Wulpstraat: voormalige weduwenwoningen gaan nu weg voor de hoofdprijs.

Lees verder “Einde aan zakkenvullerij huurwoningen met monumentenstatus?”

Ministerie van Wegwuiven, Wegschuiven en Indekken

Minister Vogelaar schuift voornamelijk af èn vooruit, terwijl haar ministerie voor grote problemen op de woningmarkt, in de achterstandswijken en op het gebied van de integratie staat. Dit concludeerde ik vandaag bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. De minister begon met grote woorden, maar zij neemt op geen enkel terrein de regie in handen. Het blijft dus pappen en nathouden.

wuiven

Lees verder “Ministerie van Wegwuiven, Wegschuiven en Indekken”

Beperking huurverhoging-ineens op agenda onderhandelingen Vogelaar-woningcorporaties

Minister Vogelaar van wonen-wijken-integratie gaat op mijn verzoek een beperking van de huurverhoging-ineens bij mutaties aan de orde stellen bij de onderhandelingen die zij op dit moment voert over de prestaties van de sociale huursector in de komende vier jaar. Medio mei wordt het concept onderhandelingsresultaat aan de Kamer voorgelegd.
Lees verder “Beperking huurverhoging-ineens op agenda onderhandelingen Vogelaar-woningcorporaties”

Winsemius: huurverdubbeling geen probleem

Minister Winsemius heeft vandaag mijn vragen beantwoord over een staaltje huuropdrijving van corporatie Wooninvest in de Haagse wijk Leidscheveen. Die verdubbelde in vijf jaar tijd de huur van een aantal schaarse sociale huurwoningen in deze VINEX-wijk. De antwoorden stemmen treurig, maar het heeft weinig zin om daarover nog met deze demissionaire minister in discussie te gaan. We zullen moeten wachten op de nieuwe bewindspersoon. Ben benieuwd of de PvdA voor de eerste keer sinds Marcel van Dam en Jan Schaeffer (1974) deze post weer eens claimt.

Lees verder “Winsemius: huurverdubbeling geen probleem”

Wereldrecord huurverhogen verder aangescherpt!

In september 2002 droeg ik het Utrechts Monumentenfonds(UMF) voor (zie: hier) bij het Guiness Book of records, wegens een wereldrecord huurverhogen bij voormalige armenwoningen (bouwjaar 1939) in de Utrechtse Wulpstraat. De huur was tussen 1979 en 2002 verhoogd van 5 gulden/week naar 480 euro/maand, een stijging van 4400%. En zie: anno 2006 scherpt het UMF zijn haarscherpe record verder aan. Dat komt ze op een nieuwe nominatie te staan.

Wulpstraat 10

Huur 1979: vijf gulden/week – huur 2006: 565 euro per maand

De huisjes meten ongeveer 45m2. Het betreft feitelijk gewone sociale woningbouw van kort voor de Tweede Wereldoorlog. De bewoners hebben alleen de “pech” dat hun buurtje aantrekkelijk gelegen is direct ten zuiden van de historische binnenstad en dat het complex in het verleden op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst, na een actie tegen de voorgenomen sloop. Het UMF is trouwens niet de enige verhuurder die een slaatje probeert te slaan uit sociale woningbouw in aantrekkelijke wijken: woningcorporatie Mitros weet er in de Utrechtse binnenstad ook raad mee.

De laatste bewoonster die al van vóór 1979 in de straat woonde is vorig jaar naar het verzorgingshuis verhuisd: op dat moment betaalde zij een huur van 75 euro/maand, ongeveer zes keer minder dan het huidige gemiddelde.

Maar klaarblijkelijk is dat nog niet voldoende voor het UMF. Wulpstraat 10 wordt op dit moment te huur aangeboden voor €565/maand, nog eens €85 méér dan vier jaar geleden. Het is trouwens opvallend dat er op dit moment vier huisjes leeg staan (nrs. 10, 27, 29 en 35), terwijl er in het verleden in het geheel geen leegstand was.

De huurwetgeving staat toe om voor monumenten een toeslag van 30% op de normale puntentelling te zetten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de aard van het complex. Dat zou wat mij betreft zo snel mogelijk moeten veranderen.

Wooninvest dingt naar huisjesmelkerstrofee

Woningcorporatie Wooninvest doet vijf dagen na de start van het nieuwe jaar al een serieuze poging op de huisjesmelkerstrofee 2007 naar Leidschendam te halen. Twee vijf jaar geleden opgeleverde sociale huurwoningen in de Haagse VINEX-wijk Leidscheveen deden toen €332,58. In december 2006 werden dezelfde woningen opnieuw te huur aangeboden voor €611,50. Een huurverhoging van 84% in vijf jaar tijd!

Lees verder “Wooninvest dingt naar huisjesmelkerstrofee”

Alleenstaande uitkeringsgerechtigde: 38,9% inkomen kwijt aan huur.

Vandaag kreeg ik het verslag van de werking van de huursubsidiewet van het ministerie van VROM over de periode juni 2004 t/m december 2005 onder ogen. Dat is de laatste anderhalf jaar van de oude regeling. Sinds januari 2006 is de huursubsidie vervangen door de huurtoeslag en de uitvoering overgegaan naar de Belastingdienst.

Lees verder “Alleenstaande uitkeringsgerechtigde: 38,9% inkomen kwijt aan huur.”

Huurverhoging voor energiebesparing: alleen met waarborgen!

Het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving heeft afgelopen half jaar plannen gemaakt om het energieverbruik van bestaande gebouwen. Alleen al de rendabele maatregelen kunnen voor een besparing van 30% zorgen.

gasmeter

Lees verder “Huurverhoging voor energiebesparing: alleen met waarborgen!”