Winsemius: huurverdubbeling geen probleem

Minister Winsemius heeft vandaag mijn vragen beantwoord over een staaltje huuropdrijving van corporatie Wooninvest in de Haagse wijk Leidscheveen. Die verdubbelde in vijf jaar tijd de huur van een aantal schaarse sociale huurwoningen in deze VINEX-wijk. De antwoorden stemmen treurig, maar het heeft weinig zin om daarover nog met deze demissionaire minister in discussie te gaan. We zullen moeten wachten op de nieuwe bewindspersoon. Ben benieuwd of de PvdA voor de eerste keer sinds Marcel van Dam en Jan Schaeffer (1974) deze post weer eens claimt.

Beantwoording Kamervragen gesteld door het lid Jansen (SP) over huurverhogingen in Vinex-wijken, Kenmerk: 2060705200
Vraag 1. Is u bekend dat de woningcorporatie Wooninvest sociale huurwoningen in de Haagse VINEX-wijk Leidschenveen, die in 2001 bij oplevering een huurprijs hadden van € 333, inmiddels te huur aanbiedt voor € 611,501?

Antwoord
Daarvan was ik niet op de hoogte. Voor het verhogen van de huurprijs is immers geen toestemming van de minister nodig.
Vraag 2. Hoe hoog was tot 2007 het aandeel sociale huur- en koopwoningen van het totaal aantal opgeleverde woningen in de wijk Leidschenveen?

Antwoord
Vanaf 1998 worden er in Leidschenveen nieuwe woningen opgeleverd. Zowel de jaarlijkse productie als het aandeel van de corporatie daarin varieert van jaar tot jaar. Gemiddeld over de periode 1-1-1998 t/m 30-6-2006 is het aandeel door corporaties gerealiseerd (huur en de koop) 22%.

Vraag 3. Houdt u op enige wijze toezicht op de huurprijsontwikkeling in de VINEX-wijken?

Antwoord
Nee, gemeenten kunnen met corporaties (prestatie)afspraken maken over de huurprijsontwikkeling en omvang van de sociale woningvoorraad binnen de gemeente, waaronder ook de VINEX-wijken. Daarnaast zijn corporaties gebonden aan het Bbsh en de huurprijsregelgeving. Middels de jaarlijkse CBS huurenquête houd ik wel zicht op de landelijke huurprijsontwikkeling. Deze is echter niet toegesneden op het schaalniveau van VINEX-locaties.
Vraag 4. Klopt het dat in VINEX-wijken sociale huurwoningen verkocht worden?

Antwoord
Het kadaster registreert de verkoop van huurwoningen door Toegelaten Instellingen aan niet-zittende huurders, resp. aan zittende huurders, particuliere verhuurders en rapporteert daarover op postcodewijkniveau. In de periode 1998 t/m september 2006 zijn er volgens het Kadaster in Leidschenveen geen huurwoningen door Toegelaten Instellingen verkocht. Aangezien een groot aantal ‘VINEX-wijken’ niet tot postcodewijkniveau zijn te reduceren zonder dat er overlap is met bestaande bouw, is deze vraag in z’n algemeenheid niet te beantwoorden.

Vraag 5. Acht u de onttrekking door huurverhoging of verkoop van recent gebouwde sociale huurwoningen in VINEX-wijken, die bij oplevering al een hoge huurprijs hebben, in lijn met de VINEX-contracten en de afspraken die uw ambtsvoorganger in 2005 met 21 stedelijke regio’s gemaakt heeft over een betere spreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen?

Antwoord
Op dit moment bestaat geen reden aan te nemen dat op grote schaal sociale huurwoningen in VINEX-wijken hogere huren krijgen of verkocht worden. Ook de door u genoemde woningen van Wooninvest blijven, met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, betaalbaar.
In de VINEX-contracten is destijds afgesproken maximaal 30% sociaal te bouwen. In de woningbouwafspraken zijn geen afspraken gemaakt over het aantal te bouwen sociale huur- en koopwoningen. Wel is in de woningbouwafspraken opgenomen dat op regionaal niveau afspraken gemaakt moeten worden over voldoende gedifferentieerd bouwen in stad en ommeland.

Vraag 6. Bent u bereid om gericht onderzoek te doen naar deze ontwikkeling en waar nodig handhavend op te treden tegen woningcorporaties die sluipenderwijs woningen in VINEX-wijken onttrekken aan de sociale woningvoorraad?

Antwoord
Nee. Afspraken over de verhouding sociaal/niet sociaal en huurprijsontwikkeling worden op gemeentelijk niveau gemaakt en middels oa. prestatieafspraken met corporaties vastgelegd. De verantwoordelijkheid om een voldoende omvang sociale woningvoorraad te behouden ligt eveneens bij de gemeente en corporaties.Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de verdeling sociaal/niet sociaal in stad en ommeland. Dit is ook vastgelegd in de woningbouwafspraken. Ik heb u met mijn voortgangsbrief Woningbouwafspraken van 23 november 2006 (Kamerstuk 2006-2007, 27562, nr. 9) hierover geïnformeerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: