dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)

In Nederland zijn eigenaren van appartementen verplicht om lid te worden van een vereniging van eigenaren (VvE). Dat is geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel appartementsrechten. Zo’n vereniging is bedoeld om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen: het onderhoud van bv. dak, goten en hemelwaterafvoeren, de lift en de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Maar ook de schoonmaak van de gangen en trappenhuizen en het beheer van een parkeergarage kan tot de taken van een VvE behoren.


simpele check of een VvE fatsoenlijk functioneert: de VvE-meter

Lees verder “dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)”

dossier kraken en leegstand, gebruikscontract, tijdelijke verhuur

Eind jaren zestig kwam het kraken op als protestvorm tegen de leegstand van en speculatie met gebouwen, en tegen de lakse manier waarop sommige eigenaren (opvallend vaak: overheden) omgingen met erfgoed. Als reactie op een aantal rechterlijke uitspraken, die ontruiming van gekraakte gebouwen verboden bij het ontbreken van een concreet gebruiks- of verbouwingsplan, ontstond in de jaren 90 het gebruikscontract/beheercontract (“anti-kraak”). En een nieuwe loot aan de rechteloze-huurder-boom is de tijdelijke verhuur, nu de mogelijkheden door een aanpassing van de leegstandswet steeds verder zijn opgerekt.


filmhuis ’t Hoogt in Utrecht: door krakers gered van de sloop

Lees verder “dossier kraken en leegstand, gebruikscontract, tijdelijke verhuur”

Dossier Vennootschapsbelasting woningcorporaties

Stel: je maakt in het regeerakkoord de wijkaanpak tot een topprioriteit voor Balkenende-IV. Maar je vergeet ook maar één cent voor deze topprioriteit te reserveren. Wat nu? Bedenk een list: laat de woningcorporaties opdraaien voor de kosten van jouw mooie plannetjes, zodat de huurders gaan betalen voor de wijkagenten, inburgeringscursussen of reintegratietrajecten in hun wijk. Want de miljonair in Wassenaar heeft geen zin om daaraan mee te betalen.

pinautomaat
De Nederlandse huurder is de flappentap van Wouter Bos

Lees verder “Dossier Vennootschapsbelasting woningcorporaties”

dossier APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen

Geiser

In 11% van de Nederlandse woningen hebben de installaties (gas, elektriciteit, ventilatie, water) of daarmee verbonden apparaten een zodanig gebrek dat dit kan leiden tot een dodelijk ongeval (TNO, 2007). De belangrijkste risicobron vormen de gasinstallatie en open verbrandingstoestellen (gaskachels, geisers, verouderde CV-ketels). Ik ben voorstander van een verbod op de plaatsing van nieuwe open verbrandingstoestellen en een APK voor woninginstallaties. Lees hier waarom!

Lees verder “dossier APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen”

Dossier klimaatconferentie Bali

In december 2007 bezocht ik als lid van de Nederlandse parlementaire delegatie de VN-klimaattop in Bali. Lees hier de verslagen van de debatten in de aanloop naar de klimaattop, en het dagboek dat ik ter plekke bij hield.

COP13small
ovationeel applaus van de plenaire vergadering bij de klimaatconferentie van Bali, na het aannemen van het Besluit

Lees verder “Dossier klimaatconferentie Bali”

dossier waterschappen

Waterschappen zijn de oudste bestuurslaag van Nederland. Maar wat vroeger handig was hoeft dat nu niet meer te zijn. De SP houdt meer van integraal dan van sectoraal bestuur. De democratische legitimatie van de waterschappen is erg mager. Door de opschaling opereren de waterschappen qua omvang op de schaal van de provincies. Wij zijn er voorstander van om de waterschappen als uitvoeringsorganisatie onder te brengen bij de provincies. Dat laat onverlet dat de waterschappen nuttig werk doen en een grote mate van deskundigheid hebben.

westfriesland

Lees verder “dossier waterschappen”

Dossier windenergie

Wind-op-land is op dit moment in Nederland na biomassa -waarvan de duurzaamheidsclaim discutabel is- de meest rendabele vorm van hernieuwbare energie. Naar verwachting zal wind op land vóór 2020 zonder (SDE-)subsidie rendabel zijn. Voor wind op zee wordt het breakeven point naar verwachting vijf tot tien jaar later bereikt.

Windmolen

Lees verder “Dossier windenergie”

dossier bypass Kampen

In het kader van het Ruimte voor de Rivier programma moet de afvoercapaciteit van de IJssel tussen Zwolle en het Ketelmeer verbeterd worden. Het oorspronkelijke idee was om het rivierbed tussen Zwolle en Kampen te verdiepen, maar de provincie Overijssel en de gemeente Kampen zijn inmiddels voorstander van de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de IJssel en de randmeren ten zuiden van Kampen. Dat gebied gaat toch al op de schop door de aanleg van de spoorlijn Lelystad-Zwolle en de A50/N50. Gebiedsontwikkeling heet dat. Goed idee?

Lees verder “dossier bypass Kampen”

Dossier kernenergie (2007-2014)

Kernenergie heeft drie grote risico’s: het vrijkomen van radioactief materiaal door een ongeluk of sabotage; het misbruik van de splijtingsproducten voor het maken van een kernbom, en de verspreiding van radioactief materiaal door problemen bij de afvalopslag. Door de ontwikkeling van de techniek lijken de risico’s bij een volgende generatie kerncentrales een stuk kleiner te worden, maar voorlopig zijn dat nog slechts beloften. Ook draaien kerncentrales altijd op vol vermogen (basislast), dat is lastig te combineren met een groeiend aandeel duurzame energie. Daarvoor heb je juist flexibele centrales nodig. Tenslotte wordt de restwarmte van kerncentrales (50% van de opgewekte energie) geloosd op het oppervlaktewater.

Borssele

Per saldo vindt de SP het op dit moment niet verstandig om te investeren in een nieuwe kerncentrale. In plaats daarvan zou er prioriteit gegeven moeten worden aan energiebesparing en duurzame energie. Wel is het verstandig om publieke middelen te blijven investeren in onderzoek naar kernenergie. Het lijkt erop dat op afzienbare termijn veilige en energiezuinige kerncentrales beschikbaar komen. Dat zou een nuttige transitietechnologie kunnen zijn in de periode dat we overschakelen naar een duurzame energiehuishouding.
Het artikel Kernenergie: hollen of stilstaan? (Spanning 11/2008) geeft een compacte samenvatting van onze visie.

Lees verder “Dossier kernenergie (2007-2014)”

dossier woningmarkt

In vele bewoordingen is afgelopen jaren verkondigd dat de woningmarkt “… op slot zit.” Scheefwoners zouden een groot deel van de sociale huurvoorraad bevolken, er gaapt een gat tussen de huur- en de koopsector en de hypotheekaftrek drijft de prijzen in de koopsector op. Wat is mythe, wat de werkelijkheid? Lees er meer over in het dossier woningmarkt.

Lees verder “dossier woningmarkt”