Dossier Stop AWACS

Het verhaal over de wet die voor iedereen gelijk is, behalve voor de NAVO. Die heeft lak aan milieueisen waar de burgerluchtvaart al 25 jaar aan moet voldoen. Ze vliegt met 30 jaar oude spionnagevliegtuigen die horen en zien doen vergaan. De inwoners van Onderbanken strijden met het comitè Stop AWACS tegen Big Brother. Hoe lang nog?

Jacq Fijnaut van de vereniging Stop Awacs (her)plant de eerste boom.
Jacq Fijnaut van de vereniging Stop AWACS herplant de eerste boom op het terrein dat is kaalgekapt ten behoeve van de spionnagevluchten

Lees verder “Dossier Stop AWACS”

Dossier klimaatconferentie Kopenhagen

Van 15-19 december 2009 vond in Kopenhagen de 15e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Ik woonde als lid van de Nederlandse parlementaire delegatie de conferentie bij. Lees hier de verslagen over de debatten in de aanloop naar Kopenhagen en mijn dagboek ter plekke.

Kopenhagen - Kleine zeemeermin kopje onder?

Lees verder “Dossier klimaatconferentie Kopenhagen”

dossier CCS/CO2-afvang en -opslag

CO2-afvang en -opslag was een hoeksteen van het klimaatbeleid van milieuminister Cramer (PvdA) en haar EZ-collega Van der Hoeven (CDA). Volgens de dames hebben we CCS nodig als overgangstechnologie, zolang duurzame technieken nog niet volwassen zijn. Ik vind dat onzin.

water-zee

Lees verder “dossier CCS/CO2-afvang en -opslag”

dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)

In Nederland zijn eigenaren van appartementen verplicht om lid te worden van een vereniging van eigenaren (VvE). Dat is geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel appartementsrechten. Zo’n vereniging is bedoeld om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen: het onderhoud van bv. dak, goten en hemelwaterafvoeren, de lift en de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Maar ook de schoonmaak van de gangen en trappenhuizen en het beheer van een parkeergarage kan tot de taken van een VvE behoren.


simpele check of een VvE fatsoenlijk functioneert: de VvE-meter

Lees verder “dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)”

dossier kraken en leegstand, gebruikscontract, tijdelijke verhuur

Eind jaren zestig kwam het kraken op als protestvorm tegen de leegstand van en speculatie met gebouwen, en tegen de lakse manier waarop sommige eigenaren (opvallend vaak: overheden) omgingen met erfgoed. Als reactie op een aantal rechterlijke uitspraken, die ontruiming van gekraakte gebouwen verboden bij het ontbreken van een concreet gebruiks- of verbouwingsplan, ontstond in de jaren 90 het gebruikscontract/beheercontract (“anti-kraak”). En een nieuwe loot aan de rechteloze-huurder-boom is de tijdelijke verhuur, nu de mogelijkheden door een aanpassing van de leegstandswet steeds verder zijn opgerekt.


filmhuis ’t Hoogt in Utrecht: door krakers gered van de sloop

Lees verder “dossier kraken en leegstand, gebruikscontract, tijdelijke verhuur”

Dossier Vennootschapsbelasting woningcorporaties

Stel: je maakt in het regeerakkoord de wijkaanpak tot een topprioriteit voor Balkenende-IV. Maar je vergeet ook maar één cent voor deze topprioriteit te reserveren. Wat nu? Bedenk een list: laat de woningcorporaties opdraaien voor de kosten van jouw mooie plannetjes, zodat de huurders gaan betalen voor de wijkagenten, inburgeringscursussen of reintegratietrajecten in hun wijk. Want de miljonair in Wassenaar heeft geen zin om daaraan mee te betalen.

pinautomaat
De Nederlandse huurder is de flappentap van Wouter Bos

Lees verder “Dossier Vennootschapsbelasting woningcorporaties”

dossier APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen

Geiser

In 11% van de Nederlandse woningen hebben de installaties (gas, elektriciteit, ventilatie, water) of daarmee verbonden apparaten een zodanig gebrek dat dit kan leiden tot een dodelijk ongeval (TNO, 2007). De belangrijkste risicobron vormen de gasinstallatie en open verbrandingstoestellen (gaskachels, geisers, verouderde CV-ketels). Ik ben voorstander van een verbod op de plaatsing van nieuwe open verbrandingstoestellen en een APK voor woninginstallaties. Lees hier waarom!

Lees verder “dossier APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen”

Dossier klimaatconferentie Bali

In december 2007 bezocht ik als lid van de Nederlandse parlementaire delegatie de VN-klimaattop in Bali. Lees hier de verslagen van de debatten in de aanloop naar de klimaattop, en het dagboek dat ik ter plekke bij hield.

COP13small
ovationeel applaus van de plenaire vergadering bij de klimaatconferentie van Bali, na het aannemen van het Besluit

Lees verder “Dossier klimaatconferentie Bali”

dossier waterschappen

Waterschappen zijn de oudste bestuurslaag van Nederland. Maar wat vroeger handig was hoeft dat nu niet meer te zijn. De SP houdt meer van integraal dan van sectoraal bestuur. De democratische legitimatie van de waterschappen is erg mager. Door de opschaling opereren de waterschappen qua omvang op de schaal van de provincies. Wij zijn er voorstander van om de waterschappen als uitvoeringsorganisatie onder te brengen bij de provincies. Dat laat onverlet dat de waterschappen nuttig werk doen en een grote mate van deskundigheid hebben.

westfriesland

Lees verder “dossier waterschappen”