dossier splitsing en privatisering energiebedrijven

Op 1 januari 2009 was tussen 70 en 75% van alle Nederlandse huishoudens klant van een van de vier publieke energiebedrijven: Essent, NUON, Eneco en Delta. Maar de eigenaren -provincies en gemeenten- wilden hun aandelen cashen, ook al zetten ze daarmee de toekomst van een basisvoorziening op het spel.

essent-actie

Lees verder “dossier splitsing en privatisering energiebedrijven”

dossier verkoop huurwoningen

Sinds de financiele verzelfstandiging in 1993 verkopen woningcorporaties huurwoningen. Daaraan lagen verschillende motieven ten grondslag. Soms was het argument dat de kernvoorraad groter was dan de doelgroep. Soms omdat het aandeel huur in een wijk te hoog was. Maar steeds vaker omdat de opbrengst uit de verkoop nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Al dan niet na mislukte megaprojecten, zoals bij Woonbron (Rotterdam), Servatius (Maastricht) en Vestia (Rotterdam/Den Haag). Of ten gevolge van de verhuurderheffing van minister Blok, die jaarlijks een greep van €1,7 miljard in de beurs van de corporaties doet.


midden: gerenoveerde huurwoning, geflankeerd door twee niet-gerenoveerde verkochte huurwoningen (Zuiderzeewijk Lelystad)

Lees verder “dossier verkoop huurwoningen”

Dossier Huisvestingswet-Rotterdamwet-woonruimteverdeling

De verdeling van betaalbare woonruimte, zowel in de huur- als in de koopsector, is geregeld in de Huisvestingswet. Regionale huisvestingsverordeningen zijn gebaseerd op deze wet. De Rotterdamwet biedt gemeenten de mogelijkheid om wijken “met bijzondere grootstedelijke problematiek” op slot te gooien voor woningzoekenden met een laag inkomen.

casino
zoeken naar een woning: in sommige gemeenten letterlijk een kansspel

Lees verder “Dossier Huisvestingswet-Rotterdamwet-woonruimteverdeling”

Dossier Stop AWACS

Het verhaal over de wet die voor iedereen gelijk is, behalve voor de NAVO. Die heeft lak aan milieueisen waar de burgerluchtvaart al 25 jaar aan moet voldoen. Ze vliegt met 30 jaar oude spionnagevliegtuigen die horen en zien doen vergaan. De inwoners van Onderbanken strijden met het comitè Stop AWACS tegen Big Brother. Hoe lang nog?

Jacq Fijnaut van de vereniging Stop Awacs (her)plant de eerste boom.
Jacq Fijnaut van de vereniging Stop AWACS herplant de eerste boom op het terrein dat is kaalgekapt ten behoeve van de spionnagevluchten

Lees verder “Dossier Stop AWACS”

Dossier klimaatconferentie Kopenhagen

Van 15-19 december 2009 vond in Kopenhagen de 15e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Ik woonde als lid van de Nederlandse parlementaire delegatie de conferentie bij. Lees hier de verslagen over de debatten in de aanloop naar Kopenhagen en mijn dagboek ter plekke.

Kopenhagen - Kleine zeemeermin kopje onder?

Lees verder “Dossier klimaatconferentie Kopenhagen”

dossier CCS/CO2-afvang en -opslag

CO2-afvang en -opslag was een hoeksteen van het klimaatbeleid van milieuminister Cramer (PvdA) en haar EZ-collega Van der Hoeven (CDA). Volgens de dames hebben we CCS nodig als overgangstechnologie, zolang duurzame technieken nog niet volwassen zijn. Ik vind dat onzin.

water-zee

Lees verder “dossier CCS/CO2-afvang en -opslag”

dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)

In Nederland zijn eigenaren van appartementen verplicht om lid te worden van een vereniging van eigenaren (VvE). Dat is geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel appartementsrechten. Zo’n vereniging is bedoeld om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen: het onderhoud van bv. dak, goten en hemelwaterafvoeren, de lift en de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Maar ook de schoonmaak van de gangen en trappenhuizen en het beheer van een parkeergarage kan tot de taken van een VvE behoren.


simpele check of een VvE fatsoenlijk functioneert: de VvE-meter

Lees verder “dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)”