Dossier koopwoning

Aan de koopwoning worden door partijen als VVD, CDA en PVV bijkans mythische krachten toegekend: geëmotioneerde woordvoerders van deze partijen hebben bij menige gelegenheid betoogd dat de bewoner ervan een Beter en Beschaafder Mens wordt. Dat lijkt me nogal kras, en bovendien ben ik er voorstander van om kopen, huren en tussenvormen zoals coöperatief wonen als overheid op een gelijkwaardige manier te behandelen. Wat mensen daarna kiezen moeten ze vooral zelf uitzoeken. Best liberaal toch?

Artikelen (meest recent: bovenaan)

21 januari 2014 Het eigenwoningforfait

22 mei 2013 Wetenschappers: kijk uit met de woning als pensioenvoorziening

5 januari 2013 Laat ook de modale inkomens zorgeloos wonen

4 juni 2012 De Boer vs. Jansen: gedwongen duurzaam maken eigen woning

6 juni 2011 Federal Reserve: rendement eigen woning mager

15 april 2011 Citaat van de dag (Brigitte van Hoessel)

13 april 2011 De Boer vs. Jansen: energiebesparing

2 maart 2011 De Boer vs. Jansen: verkoop sociale huurwoningen

17 november 2010 Jansen vs. De Boer: Nederlandse Hypotheek Garantie

12 mei 2010 CBS: helft hypotheekrenteaftrek naar 20% rijkste huishoudens

25 januari 2010 Citaat van de dag (Franc van der Meer)

23 december 2009 Duurzaamheidslening: smeerolie voor energiebesparing in bestaande koopwoningen

15 april 2009 Citaat van de dag (John Doling)

13 november 2007 Vogelaar beweegt op het gebied van onderhoud aan verkochte huurwoningen

19 oktober 2007 Weer vragen over onderhoud koopwoningen

29 juni 2007 Vogelaar ziet geen probleem bij onderhoud koopwoningen

dossier scheefwonen

Scheefwoners: het zijn volgens sommige liberalen nèt geen asocialen. Maar het scheelt toch weinig. Ze doelen dan op goedkope scheefwoners : bewoners van sociale huurwoningen die niet tot de primaire doelgroep van de woningcorporaties behoren. Het is een opmerkelijk staaltje effectieve framing. In de tijd dat het woord scheefwonen in zwang kwam, ruim 25 jaar geleden, werd het gebruikt in de betekenis: huurders met een laag inkomen, die -bij gebrek aan betaalbaar alternatief- in een te duur huis wonen. Tegenwoordig worden zij in vakkringen aangeduid als dure scheefwoners.


Lauwerecht 101: sociale huurwoning van corporatie Mitros, op 18 november 2015 aangeboden voor een huur van €712,93 (net onder de liberalisatiegrens). Een alleenverdiener met twee kinderen en een belastbaar inkomen van €45.000 (is netto ca. €2.400/mnd) is volgens de definitie van het kabinet een goedkope scheefwoner. Toch is deze huurder bijna 30% van zijn netto inkomen kwijt aan huur. Is dat weinig?
Lees verder “dossier scheefwonen”