Betalingsregeling: toch geen energie leveren

Sinds november vorig jaar mogen energiebedrijven klanten met betalingsproblemen niet langer afsluiten, wanneer deze bereid zijn om mee te werken aan schuldsanering. De regels worden op dit moment nog massaal ontdoken door de energiebedrijven

Het Algemeen Dagblad bericht vandaag over een nieuwe variant van ontduikgedrag. NUON weigert een paar duizend klanten aan te sluiten met wie ze een betalingsregeling getroffen hebben. Formeel is een betalingsregeling geen schuldsanering in de formele betekenis van de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Maar het is duidelijk dat deze mensen wel degelijk bereid zijn om hun achterstand in te lopen. Samen met Sadet Karabulut probeer ik het gat in de wettelijke regeling waar NUON gebruik van maakt zo snel mogelijk te dichten.

Vragen van de leden Jansen en Karabulut (beiden SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afsluiten van duizenden huishoudens van gas en licht door NUON (ingezonden op 17 januari 2007).

1. Kent u het bericht dat NUON gezinnen met wie een betalingsregeling is getroffen niet wil aansluiten op gas en licht totdat de schuld betaald is, waarbij het alleen al in Amsterdam zou gaan om duizenden huishoudens? (1)

2. Is deze berichtgeving juist en wat is uw oordeel hierover?

3. Is het gebruikelijk dat deze mensen bij betreffend energiebedrijf niet meer worden aangesloten tot de schuld betaald is? Zo ja, wat is uw mening?  Zo neen, hoe verklaart u de afwijkende opstelling van een energiebedrijf als NUON?

4. Hanteren andere energiebedrijven dezelfde procedure? Zo ja, welke bedrijven zijn dat?

5. Acht u deze handelswijze in overeenstemming met de voorschriften uit de ministeriële regeling afsluiten elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (2)? Zo ja, kunt u dat toelichten?  Zo neen, waarom niet?

6. Bent u, mede in het licht van antwoord op vragen van het lid Crone (3), bereid bij voornoemde ministeriële regeling de regels voor heraansluiting aan te vullen, zodat mensen die een betalingsregeling met het energiebedrijf hebben getroffen, ook vallen onder het afsluitverbod? Zo ja, bent u bereid de aangepaste regeling binnen 4 weken te doen gelden en bent u bereid de aangepaste regeling ook te doen gelden voor bestaande gevallen? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u tot slot bereid om de energiebedrijven op kort termijn aan te sporen om mensen met een betalingsregeling niet langer af te sluiten van gas en licht? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

1) AD, 16 januari 2007

2) Staatscourant, 1 december 2006, nr 235/pagina 8

3) Vragen van het lid Crone nummer 2060704310 en antwoord dd 15 januari 2007met kenmerk ET/EM/ 7005354

UPDATE maart 2007: onze vragen zijn vandaag beantwoord . Positief nieuws is dat binnenkort huishoudens die afgesloten waren, nadat er een betalingsregeling is overeengekomen, weer aangesloten moeten worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: