dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)

In Nederland zijn eigenaren van appartementen verplicht om lid te worden van een vereniging van eigenaren (VvE). Dat is geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel appartementsrechten. Zo’n vereniging is bedoeld om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen: het onderhoud van bv. dak, goten en hemelwaterafvoeren, de lift en de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Maar ook de schoonmaak van de gangen en trappenhuizen en het beheer van een parkeergarage kan tot de taken van een VvE behoren.


simpele check of een VvE fatsoenlijk functioneert: de VvE-meter

Lees verder “dossier vereniging van eigenaren (en een beetje: coöperatief bezit)”

dossier kraken en leegstand, gebruikscontract, tijdelijke verhuur

Eind jaren zestig kwam het kraken op als protestvorm tegen de leegstand van en speculatie met gebouwen, en tegen de lakse manier waarop sommige eigenaren (opvallend vaak: overheden) omgingen met erfgoed. Als reactie op een aantal rechterlijke uitspraken, die ontruiming van gekraakte gebouwen verboden bij het ontbreken van een concreet gebruiks- of verbouwingsplan, ontstond in de jaren 90 het gebruikscontract/beheercontract (“anti-kraak”). En een nieuwe loot aan de rechteloze-huurder-boom is de tijdelijke verhuur, nu de mogelijkheden door een aanpassing van de leegstandswet steeds verder zijn opgerekt.


filmhuis ’t Hoogt in Utrecht: door krakers gered van de sloop

Lees verder “dossier kraken en leegstand, gebruikscontract, tijdelijke verhuur”

Dossier Vennootschapsbelasting woningcorporaties

Stel: je maakt in het regeerakkoord de wijkaanpak tot een topprioriteit voor Balkenende-IV. Maar je vergeet ook maar één cent voor deze topprioriteit te reserveren. Wat nu? Bedenk een list: laat de woningcorporaties opdraaien voor de kosten van jouw mooie plannetjes, zodat de huurders gaan betalen voor de wijkagenten, inburgeringscursussen of reintegratietrajecten in hun wijk. Want de miljonair in Wassenaar heeft geen zin om daaraan mee te betalen.

pinautomaat
De Nederlandse huurder is de flappentap van Wouter Bos

Lees verder “Dossier Vennootschapsbelasting woningcorporaties”

dossier woningmarkt

In vele bewoordingen is afgelopen jaren verkondigd dat de woningmarkt “… op slot zit.” Scheefwoners zouden een groot deel van de sociale huurvoorraad bevolken, er gaapt een gat tussen de huur- en de koopsector en de hypotheekaftrek drijft de prijzen in de koopsector op. Wat is mythe, wat de werkelijkheid? Lees er meer over in het dossier woningmarkt.

Lees verder “dossier woningmarkt”

Dossier Paalrot-funderingsherstel

Meer dan een half miljoen woningen die gefundeerd zijn op houten palen dreigen door hun hoeven te zakken wegens bacteriële aantasting en paalrot door lagere grondwaterstanden. Is dat alleen een probleem van de eigenaar, of moet de overheid ook een handje helpen bij de oplossing? Wat mij betreft wel.

Veel nuttige informatie is te vinden op het funderingsloket van het KennisCentrum Aanpak Funderingsherstel.

Lees verder “Dossier Paalrot-funderingsherstel”

Dossier studentenhuisvesting

wooncontainersOud-minister Vogelaar vond in augustus dat de woningnood onder studenten was opgelost. Het bijhouden van de cijfers was volgens haar niet meer nodig. Anderen denken daar anders over. Het aantal inzendingen voor de verkiezing van de Huisjesmelker van het Jaar bereikte in 2008 een nieuw hoogtepunt (…). Kortom: nog steeds werk aan de winkel voor de SP.

Lees verder “Dossier studentenhuisvesting”

dossier scheefwonen

Scheefwoners: het zijn volgens sommige liberalen nèt geen asocialen. Maar het scheelt toch weinig. Ze doelen dan op goedkope scheefwoners : bewoners van sociale huurwoningen die niet tot de primaire doelgroep van de woningcorporaties behoren. Het is een opmerkelijk staaltje effectieve framing. In de tijd dat het woord scheefwonen in zwang kwam, ruim 25 jaar geleden, werd het gebruikt in de betekenis: huurders met een laag inkomen, die -bij gebrek aan betaalbaar alternatief- in een te duur huis wonen. Tegenwoordig worden zij in vakkringen aangeduid als dure scheefwoners.


Lauwerecht 101: sociale huurwoning van corporatie Mitros, op 18 november 2015 aangeboden voor een huur van €712,93 (net onder de liberalisatiegrens). Een alleenverdiener met twee kinderen en een belastbaar inkomen van €45.000 (is netto ca. €2.400/mnd) is volgens de definitie van het kabinet een goedkope scheefwoner. Toch is deze huurder bijna 30% van zijn netto inkomen kwijt aan huur. Is dat weinig?
Lees verder “dossier scheefwonen”