BNR kamerledendebat

bnr

In de auto naar het kamerledendebat van BNR hoorde ik Wouter Bos zijn vertrek als politiek leider van de PvdA aankondigen. Gelukkig hoefden we het daardoor niet meer over de Gerda te hebben. Beluister hier het debat met Jan Jacob van Dijk (CDA) en Stef Blok (VVD) over het vertrek van Bos, de kandidatuur van Cohen en de belasting van het politieke metier.

Hoe zat het ook weer met dat groene Vattenfall?

Volgens Diederik Samsom was Vattenfall, in tegenstelling tot RWE (koper van Essent) een hardstikke groen bedrijf. Dus was de PvdA voor verkoop van NUON.
Binnen een jaar blijkt dat Samsom belazerd is door Vattenfall. En de Nederlandse bevolking door Samsom.

diederik-samsom
Diederik Samsom was lyrisch over de overname van NUON door Vattenfall

Lees verder “Hoe zat het ook weer met dat groene Vattenfall?”

gezwalk

cramer-samsom
(foto rechts: Roel Wijnants fotografie)

Minister Cramer en haar assistent/souffleur Diederik Samsom zijn erg boos op het IPCC, nu dat “weer een foute passage heeft opgenomen in het IPCC-rapport uit 2007” (Volkskrant, 4-2). “Genant”, volgens Samsom en Cramer is “zeer verontrust” en “wenst geen enkele fout meer te accepteren”. Wat een droevig gezwalk.

Lees verder “gezwalk”

PvdA op bezoek bij PvdA

Gisteravond, Journaal op 3: PvdA start zijn gemeenteraadscampagne en huisomroep NOS is van de partij. Twee campagnemedewerkers bellen aan in de Utrechtse wijk Overvecht. De oudere mevrouw die open doet reageert enthousiast op hun bezoekje. Conclusie: we gaan ervoor! Maar hè: was die oudere mevrouw niet Nelleke Wuurman, die voor de PvdA jarenlang in Provinciale Staten zat?

SP 20091030 Lunetten-luchtkwaliteit-2
kijk PvdA-vrienden, zo moet je campagne voeren: je gaat in het winkelcentrum staan en spreekt iedereen aan. Hier is Chris Baerveldt aan de slag in mijn wijk Lunetten om handtekeningen te verzamelen voor een referendum over de luchtkwaliteit. Helaas blokkeerde de PvdA de referendumaanvraag

NHG: CDA en PvdA zien het nu ook…

Vorige week stemden slechts SP en D66 tegen een motie van het VVD-kamerlid Van der Burg, die voorstelde om de maximale grens voor de Nationale Hypotheek Garantie op te trekken van € 265.000 naar € 350.000. CDA en PvdA wilden graag een wit voetje halen bij de aspirant-kopers. De SP waarschuwde dat dan eerst het lijk in de kast bij de bestaande regeling moet worden opgeruimd. En zie: ook het CDA en de PvdA zijn nu wakker geworden.

Lees verder “NHG: CDA en PvdA zien het nu ook…”

Na drie en een half jaar: succes

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN (29454 nr.9),
Voorgesteld 14 april 2005

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de recent bekend geworden salarisstijgingen en
bonussen van topbestuurders in de (semi-)publieke sector ongepast zijn,
en derhalve tot terecht commotie hebben geleid;
spreekt uit, dat de beloning van bestuurders in de (semi-)publieke sector
niet hoger dient te zijn dan het salaris van de minister-president.

Lees verder “Na drie en een half jaar: succes”

PvdA pleegt opnieuw kiezersbedrog

Er zijn al heel wat woorden gewijd aan het breken van de verkiezingsbeloften van de PvdA over een onderzoek naar de oorlog in Irak en een tweede referendum over de herziene tekst voor het Europese grondwettelijke verdrag.
Vandaag ging opnieuw een verkiezingsbelofte bij het grof vuil: de PvdA stemde tegen een SP-motie over het opheffen van de waterschappen als zelfstandig bestuurlijk orgaan.


inspiratiebron voor het stemgedrag van de PvdA

Lees verder “PvdA pleegt opnieuw kiezersbedrog”

Citaat van de dag

‘Het volkshuisvestings-beleid van de landelijke Partij van de Arbeid is de laatste vijftien jaar dan ook een van mijn grootste kritiekpunten. De partij heeft te weinig verzet geboden tegen het marktmechanisme in de volkshuisvesting. Woningbouwcorporaties zijn verzelfstandigd. Op zich niet erg, alleen: het doel was niet een andere organisatie van de volkshuisvesting, maar: hoe komen we van de subsidies af. Die subsidies zijn afgebouwd en we hebben de huren enorm zien stijgen. Tegelijkertijd werden de uitkeringen bevroren. Daarnaast alle eigen bijdragen die zijn ingevoerd. Het resultaat is bekend.’

Eberhard van der Laan, beoogd opvolger van Ella Vogelaar als minister van Wonen, wijken en integratie in De Groene Amsterdammer, 25 juni 1997.

Als hij er nog steeds zo over denkt kan er iets moois groeien tussen ons.