PVV selectief bezorgd over herrie

Gisteren besprak de commissie VROM de concept regeling voor de beperking van geluidhinder van windmolens met minister Huizinga. Die wil windmolens voortaan onder het activiteitenbesluit laten vallen. Je hebt dan geen vergunning meer nodig, ook al moet je wel voldoen aan wettelijke milieueisen. Tegelijkertijd wordt de normstelling gebaseerd op de Europese Lden-norm. Volgens mij is er per saldo sprake van een verslechtering van de rechtsbescherming voor omwonenden.

De SP pleit sinds jaar en dag voor het aanscherpen van de geluid- en veiligheidseisen voor windmolens op land. Wat mij betreft zijn strenge milieu en ruimtelijke ordening eisen in ons dichtbevolkte landje nodig om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid niet achteruit gaat. Dat is ook in het belang van de ontwikkelaars van windmolens, omdat anders de weerstand tegen nieuwe projecten alleen maar groter wordt.

Ook Richard de Mos (PVV) eiste tijdens het debat de strengst mogelijke geluideisen voor windmolens. Op de logische vraag of hij dan net zo’n strenge eisen wil stellen voor industrieterreinen, snelwegen, spoorlijnen en vliegvelden was het antwoord: “nee, want dat zijn nuttige activiteiten”. De PVV-stemmers in de buurt van “nuttige” herriebronnen zijn gewaarschuwd!

Lees hier mijn inbreng bij het debat: VROM 20100916 AO AMvB wind

Meer lezen? Zie dossier windenergie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: