Huisnotaris woningcorporatie Laurentius tevens voorzitter Raad van Commissarissen

KoosGoukaHuisnotaris Roelen van de Bredase woningcorporatie Laurentius was tot afgelopen week voorzitter van de raad van commissarissen van de corporatie. Ze moest opstappen na vasthoudende actie door ons Bredaas SP-lid Koos Gouka. Maar hoe is het mogelijk dat deze mevrouw zolang ongestoord haar gang kon gaan?

Complimenten Koos!

Er is de afgelopen jaren in de Kamer al vaak gedebatteerd over het interne toezicht bij de corporaties. De raden van commissarissen bestaan pas sinds 1995, toen de financiële banden met de overheid werden doorgesneden. Een RvC paste wel goed in de tijdgeest van liberaliseren en “zelfreguleren”. De huurders, die bij de woningbouwverenigingen via de ledenvergadering het laatste woord hadden, werden uitgerangeerd en vervangen door een college dat in veel gevallen bestaat uit goede vrienden van de directeur-bestuurder, alle mooie verhalen over “corporate gouvernance” ten spijt.

Bij alle grote incidenten van de afgelopen jaren (Woonbron, Rochdale, Servatius, SGGB) zaten de hooggekwalificeerde, deskundige leden van de RvC’s te pitten. Of erger nog: ze waren handlangers van de directie. En de Inspectie VROM, de waakhond van de minister, was in geen velden of wegen te bekennen. Ik heb daarom samen met Arda Gerkens schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van wonen en justitie over de gang van zaken bij Laurentius. Ook ben ik zeer benieuwd hoe het staat met de realisatie van de website van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, waar buitenstaanders alle gegevens kunnen vinden over alle commissarissen bij woningcorporaties. Eberhard van der Laan deed me vorig jaar april de toezegging dat het CFV hiermee aan de slag zou gaan. Ook bij Laurentius kon het dubbele-petten-gerotzooi jarenlang doorgaan omdat voor buitenstaanders nauwelijks openbare informatie beschikbaar is over samenstelling en antecedenten van de RvC.

Lees hier de volledige schriftelijke vragen:

Vragen van de leden Jansen en Gerkens (beiden SP) aan de ministers van WWI en Justitie over de betrokkenheid van notarissen bij woningcorporaties en de schijn van belangenverstrengeling

1. Klopt het dat de recent teruggetreden voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Laurentius in Breda tevens huisnotaris was van dezelfde corporatie?

2. Zo ja:
– hoe lang bestond deze situatie al?
– was dit bekend bij de minister van WWI en/of de minister van Justitie? Sinds wanneer?

3. Bent u bekend met de uitspraak (*1) van de Kamer van toezicht over de notarissen d.d. 16 april 2009 en de recente uitspraak in hoger beroep? Hoe is het te rijmen met het aangescherpte integriteitbeleid bij woningcorporaties dat de betreffende commissaris ondanks genoemde uitspraak niet direct gedwongen is om af te treden?

4. Is deze combinatie van functies toegestaan volgens de beroeps- en gedragsregels die voor het notariaat gelden? Zo ja, deelt u de mening dat deze regels aangescherpt dienen te worden? Zo nee, waarom is dan niet direct -dus voor er een klacht werd ingediend- opgetreden tegen de schending van de beroeps- en gedragsregels?

5. Deelt u onze mening dat het per definitie ongewenst is als personen die werkzaam zijn bij of eigenaar zijn van organisaties die een zakelijke band (*2) hebben met een woningcorporatie lid zijn van de Raad van Commissarissen bij die corporatie?

6. Welke maatregelen gaat u nemen om deze dubbelfuncties te voorkomen?

*1 Uitspraak van de Kamer van toezicht over de notarissen in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, 16 april 2009, KLN.08.08
*2 Bv. Bouwbedrijven, makelaars, accountants, advies- en reclamebureau’s.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: