Dossier handhaving: toezien op publieke belangen

Handhaving is: controleren of wettelijke regels nageleefd worden. En in gevallen waarbij geconstateerd wordt dat dat niet zo is: een straf uitdelen. Een oeroude wet bij handhaving luidt: naleving = pakkans * sanctie. Mensen en organisaties maken bij regels die ze niet (100%) geinternaliseerd hebben bewust of onbewust voortdurend de afweging: hoe groot is de kans dat ik tegen de lamp loop? En zo ja: welke sanctie hangt me dan boven het hoofd?

Ik vind handhaving een van de meest verwaarloosde -soms zelfs: geminachte- taken van de overheid. Dat heeft te maken met de jarenlange veldtocht van (neo)liberalen tegen “regelzucht van de overheid”. Te veel mensen gaan zonder veel nadenken mee in dit frame. Natuurlijk: ieder zinnig mens moet ernaar streven om zaken zo simpel mogelijk te regelen. Maar tegelijkertijd hebben de tien landen die wereldwijd het hoogst scoren op de meetlat van geluk héél veel wetgeving. Die zorgt voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en beschermt alles wat zwak is. Als je die zaken belangrijk vindt moet je ook zorgen dat die regels nageleefd worden. En niet voortdurend de kaasschaaf halen over alle publieke organen die zich met handhaving bezig houden. Of handhaving vervangen door gedogen of zelfregulering. Of -ja het is echt gebeurd- een inspectievakantie aankondigen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht in 2013 het advies Toezien op publieke belangen uit. Daarin worden veel verstandige dingen gezegd over dit thema.

CDA: Inspectievakantie voor scholen die investeren in kwaliteit (nu.nl , 13okt2013)

Artikelen (meest recent: bovenaan)

27 maart 2014 Fundamentele herziening Bouwbesluit, privatisering handhaving

30 januari 2014 Stofvrij werken op de bouwplaats

15 december 2013 Crowd Legislation

26 november 2013 Veiligheid windturbines

24 november 2013 Waarom een APK voor woninginstallaties?

9 september 2013 Toezien op publieke belangen

26 december 2012 We gaan erover of we gaan er niet over

9 december 2012 Bundel toezicht gebouwen in Bouwpolitie

22 juni 2012 Wet basisnet: SP-voorstellen aangenomen

8 juni 2012 Omgevingsloket Online uitbreiden met handhavingsinformatie

16 april 2012 meldingsplicht asbestsaneringen kan veel eenvoudiger

5 april 2012 Omgevingswet gebaseerd op vertrouwen

6 maart 2012 Teleurstellend antwoorden Opstelten over vervolging Eternit-top

28 november 2011 Adviseren aan dit kabinet is een vorm van evenwichtskunst

21 september 2011 Citaat van de dag

18 juli 2011 Zonnekoning Almere wil “Overbodige regeltjes” afschaffen, allen bij particulier opdrachtgeverschap

26 mei 2011 Omrin: handhaven s.v.p.

15 januari 2011 Nog steeds veel slachtoffers door giftige gassen in containers

5 januari 2011 Brand Chemie-Pack Moerdijk

17 november 2010 Trend: belangenverstrengeling bij de overheid

1 oktober 2010 Inspectievakantie

21 mei 2010 Bingo!

14 januari 2010 “Modernisering geluidbeleid” institutionaliseert belangenverstrengeling Verkeer & Waterstraat

12 november 2009 Stinkende scholen en levensgevaarlijke studentenkamers

26 augustus 2009 Cramer: 9% ernstig gehinderden geen probleem

29 juni 2009 Westerpark: aanschrijven voor energiebesparing

26 maart 2009 Legionella in woningen snelgroeiend probleem

1 februari 2009 Collectief straffen: niet doen!

13 november 2008 Waterveiligheid

26 oktober 2008 Makelaars en taxateurs

13 september 2008 Pak huisjesmelkers aan

3 januari 2008 Onderzoeken VROM: veiligheid woninginstallaties bedroevend

12 oktober 2007 Trouw: kamerhuren nog steeds te hoog

1 maart 2007 Friesland wingewest?

1 maart 2007 Aanpak ontduiking jaarverslagplicht bedrijven schiet niet op

Dossier koopwoning

Aan de koopwoning worden door partijen als VVD, CDA en PVV bijkans mythische krachten toegekend: geëmotioneerde woordvoerders van deze partijen hebben bij menige gelegenheid betoogd dat de bewoner ervan een Beter en Beschaafder Mens wordt. Dat lijkt me nogal kras, en bovendien ben ik er voorstander van om kopen, huren en tussenvormen zoals coöperatief wonen als overheid op een gelijkwaardige manier te behandelen. Wat mensen daarna kiezen moeten ze vooral zelf uitzoeken. Best liberaal toch?

Artikelen (meest recent: bovenaan)

21 januari 2014 Het eigenwoningforfait

22 mei 2013 Wetenschappers: kijk uit met de woning als pensioenvoorziening

5 januari 2013 Laat ook de modale inkomens zorgeloos wonen

4 juni 2012 De Boer vs. Jansen: gedwongen duurzaam maken eigen woning

6 juni 2011 Federal Reserve: rendement eigen woning mager

15 april 2011 Citaat van de dag (Brigitte van Hoessel)

13 april 2011 De Boer vs. Jansen: energiebesparing

2 maart 2011 De Boer vs. Jansen: verkoop sociale huurwoningen

17 november 2010 Jansen vs. De Boer: Nederlandse Hypotheek Garantie

12 mei 2010 CBS: helft hypotheekrenteaftrek naar 20% rijkste huishoudens

25 januari 2010 Citaat van de dag (Franc van der Meer)

23 december 2009 Duurzaamheidslening: smeerolie voor energiebesparing in bestaande koopwoningen

15 april 2009 Citaat van de dag (John Doling)

13 november 2007 Vogelaar beweegt op het gebied van onderhoud aan verkochte huurwoningen

19 oktober 2007 Weer vragen over onderhoud koopwoningen

29 juni 2007 Vogelaar ziet geen probleem bij onderhoud koopwoningen

dossier scheefwonen

Scheefwoners: het zijn volgens sommige liberalen nèt geen asocialen. Maar het scheelt toch weinig. Ze doelen dan op goedkope scheefwoners : bewoners van sociale huurwoningen die niet tot de primaire doelgroep van de woningcorporaties behoren. Het is een opmerkelijk staaltje effectieve framing. In de tijd dat het woord scheefwonen in zwang kwam, ruim 25 jaar geleden, werd het gebruikt in de betekenis: huurders met een laag inkomen, die -bij gebrek aan betaalbaar alternatief- in een te duur huis wonen. Tegenwoordig worden zij in vakkringen aangeduid als dure scheefwoners.


Lauwerecht 101: sociale huurwoning van corporatie Mitros, op 18 november 2015 aangeboden voor een huur van €712,93 (net onder de liberalisatiegrens). Een alleenverdiener met twee kinderen en een belastbaar inkomen van €45.000 (is netto ca. €2.400/mnd) is volgens de definitie van het kabinet een goedkope scheefwoner. Toch is deze huurder bijna 30% van zijn netto inkomen kwijt aan huur. Is dat weinig?
Lees verder “dossier scheefwonen”