Dossier Paalrot-funderingsherstel

Meer dan een half miljoen woningen die gefundeerd zijn op houten palen dreigen door hun hoeven te zakken wegens bacteriële aantasting en paalrot door lagere grondwaterstanden. Is dat alleen een probleem van de eigenaar, of moet de overheid ook een handje helpen bij de oplossing? Wat mij betreft wel.

Veel nuttige informatie is te vinden op het funderingsloket van het KennisCentrum Aanpak Funderingsherstel.

Lees verder “Dossier Paalrot-funderingsherstel”

dossier waterveiligheid

Tweederde van Nederland loopt het risico om onder water te lopen. Vanouds is het oog daarbij op de zee gericht. Maar de laatste decennia is steeds duidelijker geworden dat overstromingen vanuit de rivieren een onderschatte bedreiging zijn voor de laaggelegen gebieden. Dijkringen vormen een badkuip, die door een doorbraak soms zes meter onder water kan komen te staan.

Eèn van de deltawerken: de Oosterscheldekering

Lees verder “dossier waterveiligheid”

dossier zonne-energie

“Alleen de zon gaat voor niets op” luidt het spreekwoord. In Nederland bedraagt de ingestraalde zonneenergie gemiddeld over het jaar, dag en nacht zo’n 100 Watt/m2. Met een fractie van die gratis energie zouden we kunnen voorzien in onze totale energiebehoefte. We moeten alleen investeren in technieken om dat potentieel om te zetten in elektriciteit, warmte of biomassa. Dat is een interessante uitdaging voor wetenschappers, economen en politici met een vooruitziende blik. De SP is groot voorstander van het verruimen van de middelen voor energieonderzoek, proefprojecten en een feedin-tarief om de uitrol van duurzame energiebronnen te versnellen.

Lees verder “dossier zonne-energie”

dossier slimme meter

Zeker: hij is erg slim. Voor de energiebedrijven. Die kunnen op afstand aflezen, op afstand afknijpen en op afstand afsluiten. De beloofde voordelen voor de consument, zoals energiebesparing, zijn voorlopig nog gebakken lucht. Maar dankzij een SP-motie komt daar wellicht op afzienbare termijn verandering in.

SlimmeMeter

Lees verder “dossier slimme meter”

Dossier studentenhuisvesting

wooncontainersOud-minister Vogelaar vond in augustus dat de woningnood onder studenten was opgelost. Het bijhouden van de cijfers was volgens haar niet meer nodig. Anderen denken daar anders over. Het aantal inzendingen voor de verkiezing van de Huisjesmelker van het Jaar bereikte in 2008 een nieuw hoogtepunt (…). Kortom: nog steeds werk aan de winkel voor de SP.

Lees verder “Dossier studentenhuisvesting”

Dossier Publiek Private Samenwerking (PPS)

Publiek Private Samenwerking is een aanbestedingsvorm waarbij de overheid zich niet bemoeit met de uitwerking van een project, maar alleen met de te leveren prestaties. “Lever me gedurende 30 jaar een weg met een capaciteit van 2.000 motorvoertuigen per uur, 12% vrachtverkeer, die minstens 99,6% van de tijd beschikbaar moet zijn voor de gebruikers.” Zoiets.
Idee erachter is dat je op die manier de creativiteit van de private partijen beter benut. Dat doe je zeker, alleen niet altijd op de manier waarop de overheid dat bedoeld had. Aannemers zijn zeer creatief in het creëren en vervolgens benutten van mazen in PPS-contracten, met als resultaat dat overheden met de zwarte Piet blijven zitten.


de Wijkertunnel was het eerste PPS-project in Nederland. Een foutje in het contract kostte de Nederlandse Staat een paar honderd miljoen extra.

Lees verder “Dossier Publiek Private Samenwerking (PPS)”

dossier scheefwonen

Scheefwoners: het zijn volgens sommige liberalen nèt geen asocialen. Maar het scheelt toch weinig. Ze doelen dan op goedkope scheefwoners : bewoners van sociale huurwoningen die niet tot de primaire doelgroep van de woningcorporaties behoren. Het is een opmerkelijk staaltje effectieve framing. In de tijd dat het woord scheefwonen in zwang kwam, ruim 25 jaar geleden, werd het gebruikt in de betekenis: huurders met een laag inkomen, die -bij gebrek aan betaalbaar alternatief- in een te duur huis wonen. Tegenwoordig worden zij in vakkringen aangeduid als dure scheefwoners.


Lauwerecht 101: sociale huurwoning van corporatie Mitros, op 18 november 2015 aangeboden voor een huur van €712,93 (net onder de liberalisatiegrens). Een alleenverdiener met twee kinderen en een belastbaar inkomen van €45.000 (is netto ca. €2.400/mnd) is volgens de definitie van het kabinet een goedkope scheefwoner. Toch is deze huurder bijna 30% van zijn netto inkomen kwijt aan huur. Is dat weinig?
Lees verder “dossier scheefwonen”