De ene vereniging is de andere niet

Die aap kwam gisteravond uit de mouw bij een debat over de fusie tussen de woningbouwvereniging BWS (Raalte) en het Saalien (Wijhe, Olst). De leden blijken bij de woningbouwvereniging BWS aan de zijlijn te staan.

RaalteBWS
In gesprek met Rob Peeters (midden) en Wim Moggrè (rechts), die nu beiden leiding geven aan een woningbouwvereniging. Peeters wil dat zo houden, Moggrè wil er een stichting van maken.

De SP afdeling Salland organiseerde een debat over de fusie, die de gemoederen flink in beweging brengt. Onder leiding van Renè van Genugten (Woonbond) ging ik in de clinch met BWS-directeur Wim Moggrè en Rob Peeters, bestuursvoorzitter van woningbouwvereniging Beter Wonen uit Wieringen. Ook de zaal roerde zich stevig.

De discussie spitste zich vooral toe op de noodzaak -of het ontbreken daarvan- voor schaalvergroting en de voor- en nadelen van de verenigings- en stichtingstructuur. Vrijwel alle aanwezigen waren niet onder de indruk van de argumenten van Moggrè. Als belangrijkste argument voor de fusie noemde hij: we kunnen beter als Sallandse corporaties fuseren in plaats van opgeslokt te worden door een grote corporatie uit Zwolle of Deventer. Maar dat is een schijnargument: een corporatie die dat niet wil kán helemaal niet verplicht worden tot een fusie. En de financiële situatie van BWS en het Saalien -allebei ongeveer 2500 woningen groot- is prima, terwijl ze nu ook al in staat zijn om hun kerntaken goed uit te voeren.

Voor wat betreft de verenigings- of stichtingsstructuur stelde Moggrè dat hij geen voorkeur had. De omzetting is alleen nodig vanwege de fusie: Het Saalien is een stichting en een vereniging en stichting kunnen niet fuseren. Daarop kwam vanuit de zaal de terecht vraag waarom het Saalien dan geen vereniging wordt. Daarop was het antwoord: “historische redenen”.

Rob Peeters van Beter Wonen uit Wieringen vertelde de zaal hoe het ook kan: zij beheren 1100 woningen op het voormalige eiland in de kop van Noord-Holland. Alle huurders zijn automatisch lid en ook woningzoekenden kunnen lid worden. De leden hechten zeer aan hun vereniging, al is de opkomst bij de jaarvergadering niet groot. Maar bij alle grote besluiten hebben de leden het laatste woord.

Bij BWS blijkt dat niet meer het geval. Daar zijn de statuten een aantal jaren geleden zodanig gewijzigd dat vrijwel alle bevoegdheden van de leden -met inbegrip van het recht om de vereniging op te heffen- zijn overgeheveld naar een raad van afgevaardigden. Daar zitten 11 van de 250 leden in. En de bevoegdheden van die raad blijken in deze zogenaamde twee-lagen-structuur ook vrijwel geheel uitgekleed.

De aanwezige huurders waren daar in meerderheid zeer emotioneel over. Over twee weken houdt BWS een ledenbijeenkomst over de fusie, maar volgens de directeur staat de uitkomst al vast. Dat wordt als zeer ondemocratisch ervaren.

Na twee uur debatteren keerde ik naar huis terug met het goede gevoel dat er in Raalte in ieder geval nog heel wat huurders wonen die een flinke vinger in de pap willen hebben bij hun eigen corporatie. Daar hebben ze groot gelijk in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: