fietser onderbelicht, voetganger genegeerd in verkiezingsprogramma’s

De gemiddelde Nederlander verplaatst zich 3x per dag, waarvan 50% als automobilist of autopassagier, 43% per fiets of te voet, 5% met het openbaar vervoer en 2% via andere modaliteiten [bron: Statline, CBS]. Je zou dus verwachten dat politieke partijen in hun programma’s flink wat aandacht besteden aan de fietser en de voetganger/wandelaar. Niet dus.


In fietsland nr.1 zouden de investeringsbudgetten wel naar een wat zonniger niveau getild mogen worden

Voor de 200 miljard verplaatsingskilometers per jaar liggen de verhoudingen iets anders: auto 75%, openbaar vervoer 11%, fietsen/lopen 10%, overig 4%. Maar ook hier blijken fietsen/lopen qua vervoerprestatie ongeveer even belangrijk als het totale openbaar vervoer. [bron: wegenwiki]

De rechtse partijen besteden kilo’s papier aan de auto, de linkse aan het openbaar vervoer. Maar wie komt er eigenlijk op voor de belangen van fietser en wandelaar? Ik zocht het uit.

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over fietsen en de fietser?

De woorden fiets, fietser en fietsen komen niet voor in de verkiezingsprogramma’s van CDA, PVV.

VVD: Niet alleen uitbreiding van het wegennet leidt tot minder files. Ook ‘kleine’ maatregelen verzachten het fileleed. Zoals Park and Ride voorzieningen (P+R), transferia, goede fietspaden, carpooling, incidentenmanagement en de intensivering van thuiswerken.

PvdA: Goede P+R voorzieningen, ook voor fietsers, zijn onmisbaar. De verkeersveiligheid kan nog veel beter. Verdere scheiding van langzaam en snel verkeer hoort daarbij. Denk aan veilige fietspaden, het scheiden van fiets en scooterverkeer, een goede inrichting van 30-km zones, zeker rond scholen. Ook is er nog veel winst te halen op provinciale wegen.

SP: De fiets is voor de korte afstand vaak het snelste vervoermiddel, bovendien gezond en schoon. Meer gebruik van de fiets in het stedelijke gebied kan het autoverbruik terugdringen. Daarom verschuiven we investeringsmiddelen naar fietsvoorzieningen. Er komen meer (bewaakte) fietsenstallingen bij (bus)stations. Erkende langeafstand fiets- en wandelroutes worden beter beschermd, zodat ze verkeersluw en veilig blijven, mooie cultuurlandschappen langs de routes bewaard blijven en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

GroenLinks: Fietsen wordt krachtig gestimuleerd. Er komen meer stationsstallingen en ov-fietsen. Gemeenten en provincies moeten voldoen aan kwaliteitsnormen voor fietsvoorzieningen. Ze investeren in goede voorzieningen voor de fiets, zoals comfortabele, veilige en snelle fietsroutes. De subsidie die gemeenten van de rijksoverheid ontvangen voor fietsinfrastructuur wordt verhoogd.
Europese treinplanner/boekingssysteem ook voor de fiets.

D66: wil fietsgebruik stimuleren en binnen bereik van grotere groepen mensen brengen. Combinaties met het openbaar vervoer worden door D66 gestimuleerd met P+R voorzieningen op strategische locaties. D66 wil het netwerk van fietsverbindingen verbeteren, onder andere door meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. D66 wil de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen. Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen en oudere fietsers, verdienen speciale aandacht.

Christenunie: fietsen en wandelen worden als duurzame, goedkope en gezonde vorm van mobiliteit krachtig gestimuleerd. Hierdoor worden steden leefbaarder en bereikbaarheidsproblemen beperkt. De ChristenUnie streeft naar 25 procent meer fietsgebruik in 2020 en 50 procent minder dodelijke fietsslachtoffers. Hiervoor zijn investeringen in fietsvoorzieningen nodig. Deze kosten relatief weinig.
Het netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werklocaties wordt uitgebreid. Er komen twintig nieuwe routes in de periode 2012-2016. Doel is een samenhangend netwerk van doorgaande hoofdfietsroutes in het gehele land.
Het Rijk ondersteunt kansrijke onderzoeken naar technieken om voertuigen veiliger te maken voor fietsers en wandelaars zoals dodehoek-detectie.
Het OV-fietssysteem wordt uitgebreid tot alle stations en andere belangrijke OV-knooppunten.
De mogelijkheid van fietsparkeren bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in ruimtelijke ordeningsvoorschriften. Bij stations moeten voldoende en kwalitatief goede gratis fietsparkeerplekken zijn. Er komt in samenwerking met gemeenten en provincies een programma om 250.000 extra plaatsen te realiseren tot 2020.
Nederland zet zich in voor strengere Europese emissie- en geluidnormen voor brom- en snorfietsen.


voetveren zijn een onmisbare èn aangename schakel in veel fiets- en wandelroutes

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over wandelen en de wandelaar?

De woorden wandelen,wandelaar en voetganger komen niet voor in de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, CDA en D66. Bij de PVV komt het woord wandelen uitsluitend in overdachtelijke zin voor: ‘…maar het moet van Brussel, dus slaapwandelt de Kunduzcoalitie daar achteraan.’

SP: Erkende langeafstand fiets- en wandelroutes worden beter beschermd, zodat ze verkeersluw en veilig blijven, mooie cultuurlandschappen langs de routes bewaard blijven en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

GL: Een deel van de miljarden die aan asfalt worden uitgegeven investeren wij liever in oplossingen voor de toekomst: betrouwbaar- en aangenaam openbaar vervoer en betere en veiliger wandel- en fietspaden.

Christenunie: Fietsen en wandelen worden als duurzame, goedkope en gezonde vorm van mobiliteit krachtig gestimuleerd.

Mijn conclusie: de rechtse partijen hebben geen boodschap aan de verkeersdeelnemers die goed zijn voor 43% van alle verplaatsingen en tegelijkertijd een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de kosten voor milieubeleid en gezondheidszorg. PVV en CDA maken er geen woord vuil aan, de VVD ziet de fietser vooral als iemand die de file voor de automobilist moet verkleinen.


Maar ook de linkse partijen mogen er best nog een tandje bijzetten als je bedenkt dat investeringen in fietsvoorzieningen de gunstigste kosten-baten-verhouding hebben van alle modaliteiten.
Complimenten aan de Christenunie voor hun fietsparagraaf, met SP-GL-D66 als goede tweede. En bij de wandelaar komt de SP als enige met een concreet voorstel.

Meer cijfers over fietsen, ook over de effecten op de gezondheid en verkeersveiligheid, vind je op de site van de Fietsersbond. Voor wandelen is er -helaas- geen vergelijkbare bron.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: