Omrin: handhaven s.v.p.

Samen met mijn PvdA-collega’s Jacobi en Samsom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld over de handhaving van de milieuvergunning van afvalverbrander Omrin in Harlingen. Die AVI had er nooit moeten komen (zie mijn eerdere vragen uit maart 2007), maar nu hij er is lijkt me het allerminste wat de provincie Friesland kan doen de milieuvergunning strikt handhaven. Dat schiet nog niet erg op.

Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), Jacobi (PvdA) en Samsom (PvdA) aan de staatssecretaris van milieu over de emissies van de afvalverbrandingsinstallatie OMRIN te Harlingen.

1.
Klopt het dat de emissies van de recent geopende afvalcentrale OMRIN de vergunde niveau’s -met regelmaat- overschrijden?
Zo ja, kunt u een overzicht geven van eisen en realisatiegegevens?

2.
Zijn er in de vergunning, dan wel via wettelijke voorschriften, eisen gesteld aan het maximaal toelaatbaar aantal storingsuren van een dergelijke installatie per jaar?
Welke? Is dit maximum overschreden?

3.
Wat is het handhavingskader voor afvalverbrandingsinstallaties, welke sancties kunnen bij overtreding van vergunningsvoorschriften worden opgelegd?

4.
Is de handelswijze van de provincie Friesland als bevoegd gezag voor de milieuhandhaving bij OMRIN in lijn met het handhavingskader? Kunt u dit motiveren?

5.
Welke maatregelen gaat u nemen, zodat bij de afvaloven in Harlingen wordt gehandhaafd conform de normvoorschriften?

UPDATE 26 augustus 2011

Vandaag zijn de antwoorden van staatssecretaris Atsma binnengekomen op de schriftelijke vragen die ik drie maanden (….) geleden aan hem stelde. De provincie Friesland heeft als bevoegd gezag een draaiboek voor handhaving bij Omrin opgesteld. De afgelopen periode is conform het draaiboek gehandhaafd en er zijn geen overschrijdingen van wettelijke normen vastgesteld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: