Jansen vs De Boer: nieuwe Bouwbesluit

dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 30 mei 2011

Als je een woning koopt verwacht je dat die constructief in orde is, brandveilig, gezond en duurzaam. De minimale kwaliteitseisen voor woningen (nieuw en bestaand) en andere gebouwen staan in het Bouwbesluit.

Een hele tijd terug heeft voormalig VVD-minister Sybilla Dekker het startschot gegeven voor een ‘vereenvoudiging’ van het Bouwbesluit, gecombineerd met de samenvoeging met het Gebruiksbesluit (regels voor de brandveiligheid voor gebouwen met een publieksfunctie). Harde eis is dat door deze operatie 25% van de regels geschrapt worden. Dat zou de bureaucratie verminderen.

Hier was sprake van een typisch liberale denkfout. Als je 25% minder publieke regels hebt, hoeft dat helemaal niet te leiden tot 25% minder bureaucratie. Het kan juist leiden tot méér bureaucratie, als private partijen – ieder op zijn eigen manier – de geschrapte bouwregels gaan vervangen door eigen formuleringen in de bestekken voor bouwprojecten. Wèg standaardisatie, wèg transparantie. Vaak zullen de geschrapte regels uit het Bouwbesluit ook vergeten worden in de bestekken, dan is het resultaat dat de kwaliteit van die gebouwen achteruit gaat. Ik geef wat voorbeelden.

Veel mensen zijn nu al niet zo tevreden over de geluidisolatie in en tussen woningen. Toch worden in het nieuwe Bouwbesluit de eisen aan geluidisolatie binnen woningen geschrapt.

De kwaliteit van mechanische ventilatie in nieuwbouwwoningen is onder de maat, bij balansventilatie zelfs dramatisch slecht. Minister Donner doet daar niets aan, dat zou immers een paar regels extra kosten, terwijl hij juist 25% wil schrappen.

De eisen aan binnentrappen worden vereenvoudigd -minder regels- waardoor je in woningen voortaan zou kunnen volstaan met spiltrappen. Het naar boven krijgen van huisraad en andere grote voorwerpen wordt daarmee een stuk lastiger, maar Donner is tevreden: hij is een paar regels ‘bureaucratie’ kwijt.

O ja, dan is er ook nog het probleempje van PS- en PUR-isolatiematerialen. Die kunnen ondanks toegevoegde vlamvertragers voor een boel ellende kunnen zorgen bij brand, als ze worden toegepast in scheidingswanden en andere lichte constructies. Giftige gassen en dichte rook maken het ontsnappen uit en blussen van gebouwen die in brand staan een stuk lastiger. Een recent rapport van het centrum voor brandveiligheid Effectis concludeert dat er beperkingen moeten worden gesteld aan de toepassing van dit soort isolatiematerialen in gebouwen met zorgbehoevenden. Toch zit het kabinet op zijn handen, want tja: ook ik moet toegeven dat het omschrijven van die beperkingen het Bouwbesluit niet dunner maken.

Betty, ik weet niet of we de Nederlandse consument met deze aanpak een plezier doen. Eerlijk gezegd denk ik dat we het Bouwbesluit er slechter mee maken en veel maatschappelijke problemen veroorzaken. Dat alles omdat dit kabinet er een fundamentalistische visie op nahoudt over het verminderen van de bureaucratie.

Het is dus de hoogste tijd dat de volksvertegenwoordiging in actie komt en dat dualistische leden van coalitiepartijen hun bewindspersonen tot de orde roepen. Dat lijkt me een kolfje naar je hand. Ik reken op je.

Groeten, Paulus.

Beste Paulus, het Bouwbesluit is een behoorlijke kluif! En nu blijkt maar weer eens hoe moeilijk het is om regels te schrappen. Iedere regel is niet voor niets ontstaan. Je geeft een paar treffende voorbeelden. Ik heb ook de vraag gesteld of het zo is dat de gerealiseerde 30% minder regels feitelijk ook leiden tot een even grote lastenverlichting voor de mensen. Zo zou het moeten zijn, maar in de wondere wereld van de politiek willen we allemaal een ei leggen. Getuige ook jou uiteenzetting hierboven.

Ik pleit voor een minimumniveau aan regels inzake veiligheid en gezondheid. De rest van de regels kunnen dan omgezet worden in een richtlijn waarbij in de behoefte aan standaardisatie wordt voorzien. Ventilatiesystemen kun je wat mij betreft vervangen door ramen die open kunnen. Stuk goedkoper!

In ieder geval maar invoeren dat Bouwbesluit! De bouwwereld rekent daar ook op en in ieder geval kunnen gemeenten geen extra eisen meer stellen. Dat is winst. De proof of the pudding is in the eating! De invoering van het nieuwe Bouwbesluit is een nieuw begin van de discussie, niet de afsluiting wat mij betreft.

Met vriendelijke groeten vanaf een woonschip in Groningen. Die valt niet onder het ingewikkelde Bouwbesluit. Toch is het goed wonen. En de frisse noordelijke lucht komt heerlijk via een open raampje naar binnen! Nog een goed weekend!

Groet, Betty

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: