Citaat van de dag

“De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bestaat uit een honorarium en een onkostenvergoeding. De Raad van Commissarissen is van mening dat een marktconform honorarium uitgangspunt is voor de hoogte van het honorarium van de Raad van Commissarissen.”

(verslag van de Raad van Commissarissen woningcorporatie Ymere, in Jaarverslag 2009 Ymere, pag.100)


Amsterdams raadslid van het jaar Laurens Ivens in 2007 in actie tegen de zelfverrijking van de NUON-top; hij moet dringend nog een uurtje gaan poenscheppen voor de deur van de Jollemahof

Ruik je al nattigheid? Lees dan even door, want de RvC heeft nog veel meer woorden nodig om het bezoldigingsbeleid voor zichzelf uit te leggen:

“De verantwoordelijkheden van een commissaris zijn groot. Van elke commissaris mag een hoge mate van deskundigheid en een professionele houding worden verwacht, evenals de tijdsinzet die nodig is voor het uitoefenen van het commissariaat. Juist een marktconform honorarium drukt die behoefte aan kwaliteit en professionaliteit uit. De Raad van Commissarissen is ook van mening dat de maatschappelijke doelstelling van Ymere meeweegt bij het bepalen van de hoogte van het honorarium. Maar het hybride karakter van Ymere (actief zijn op snijvlak van publiek en privaat; maatschappelijke èn marktgerichte doelstelling; verhuur en ontwikkeling) verhoogt juist de complexiteit van de werkzaamheden van de commissarissen en het daarbij behorende afbreukrisico. Een marktconform honorarium is daarom passend, ook bij een maatschappelijke doelstelling. Om te bepalen wat marktconform is, zijn gegevens verzameld over de honorering van commissarissen bij bedrijven die qua aantal medewerkers en omzet vergelijkbaar zijn.

Het honorarium van de Raad van Commissarissen is hoger dan de vergoeding die de Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties (2006), zoals opgesteld door de VTW, aangeeft. Het advies baseert de hoogte van het honorarium voor een commissaris op de grootte van de woningcorporatie waarvoor de commissaris actief is. De grootteklasse die op Ymere van toepassing is, betreft de klasse 10.000 woningen en meer. De Raad van Commissarissen is van mening dat deze grootteklasse niet meer recht doet aan de huidige grootte en complexiteit van
Ymere (bijna 80.000 woningen). Bovendien is de Raad van Commissarissen van mening dat niet alleen grootte relevant is voor het bepalen van de hoogte van het honorarium, maar ook factoren als de woningmarkt waarin de corporatie actief is en de risico’s die daarbij worden gelopen, de
maatschappelijke vraagstukken waarmee de woningcorporatie te maken heeft, en de mate waarin de woningcorporatie functioneert in de publieke belangstelling.

Bezoldiging Raad van Commissarissen 2009 De bezoldiging die de Raad van Commissarissen in 2009 ontving, bedroeg in totaal € 208.021 (2008: € 162.500). De toename van de bezoldiging wordt veroorzaakt door het besluit van de Raad van Commissarissen het honorarium aan te passen om een meer marktconform honorarium te bereiken. Om de marktconformiteit vast te stellen, is gebruikgemaakt van gegevens van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD).”

De voorzitter en vice-voorzitter van de RvC van Ymere verdienden in 2009 €27.500 p.p., voor een bijbaantje waar je ongeveer een dag per maand aan kwijt bent. De gewone leden moesten het doen met €24.000.
Ik weet natuurlijk niet of het iets met de riante bezoldiging van zijn eigen leden te maken heeft, maar de RvC van Ymere was in 2009 ook niet krenterig voor de 4 (vier!!) leden van de Raad van Bestuur. Voorzitter Roel Steenbeek beurde meer dan twee en een halve euroton en hekkesluiter De Jong nam €206.000 mee naar moeder de vrouw. Ten opzichte van 2008 steeg de bezoldiging van de Ymere-top met 8%, hoewel ze ook toen al ver boven de Balkenendenorm verdienden en minister Vogelaar mij plechtig beloofd had dat ze er alles aan zou doen om de zelfverrijking van deze categorie een halt toe te roepen.

Het kerstreces is gisteren begonnen, dus ik heb tijd om eens wat jaarverslagen van corporaties door te lezen. Dat werkt erg motiverend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: